Xã Cẩm Giàng tập trung thu hoạch lúa mùa

Hiện nay, tranh thu thời tiết thuận lợi, bà con nhân dân xã Cẩm Giàng đang tích cực ra đồng thu hoạch lúa mùa, giải phóng đất để chuẩn bị cho sản xuất vụ đông.

Theo kế hoạch, năm 2014 xã Cẩm Giàng gieo cấy 86ha lúa mùa, cơ cấu giống chủ yếu là bao thai và một số lúa thuần. Tính đến thời điểm hiện nay, toàn xã đã thu hoạch được 45% diện tích, năng suất ước đạt 47,5 tạ/ha. Cùng với việc thu hoạch lúa mùa, cấp ủy, chính quyền địa phương cũng đã chỉ đạo bà con nông dân tập trung sản xuất vụ đông. Được biết, vụ đông này xã có kế hoạch gieo trồng các loại cây màu như: Cây ngô, cà chua, khoai tây, rau đậu các loại với diện tích là 15 ha, được triển khai tại tất các các thôn trên địa bàn xã, nhằm nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích cach tác, góp phần vào công tác xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn.