VŨ MUỘN TRỒNG 4,7 HA CHANH LEO

Năm 2019 Hợp tác xã Tiến Thành và một số hộ dân tại xã Vũ Muộn đưa vào trồng thử nghiệm trồng trên 4,7 ha cây chanh leo, hiện nay cây chanh leo đang phát triển tốt, hứa hẹn đem lại nguồn thu nhập cao cho nhiều hộ gia đình.

 Mô hình trồng chanh leo của Hợp tác xã Tiến Thành, xã Vũ Muộn

Mô hình trồng chanh leo được trồng trên đất ruộng và đất vườn từ tháng 2/2019 tại các thôn trên địa bàn xã. Công ty Cổ phần NaFoods Tây Bắc cung ứng và hỗ trợ trả sau về giống; được tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc chanh leo; phối hợp theo dõi, kiểm tra việc triển khai trồng bảo đảm đúng thời vụ, kỹ thuật và ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm chanh leo, với giá 18.000 đồng/kg. Theo chính quyền xã Vũ Muộn sau gần 6 tháng triển khai, cây chanh leo phát triển tốt, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng tại địa phương, ít sâu bệnh, nhiều diện tích người dân chăm sóc tốt ra quả nhiều. Dự kiến đến trung tuần tháng 7 một số diện tích sẽ cho thu hoạch./.