Vũ Muộn tập trung thu hoạch lúa mùa

0

Vụ mùa năm nay, xã Vũ Muộn gieo cấy được 134 ha lúa, hiện nay bà con nông dân đang bắt đầu bước vào vụ thu hoạch.

Các giống lúa được bà con nông dân đưa vào gieo cấy các giống lúa lai ngắn ngày như: Lai hai dòng, Tạp giao, Bắc ưu, Tiên ưu, Tạp giao… bà con nông dân cho biết đầu vụ trên trà lúa mùa xuất hiện một số loại sâu bệnh như đạo ôn, sâu cuốn lá, khô vằn… tuy nhiên do được phát hiện và phun thuốc phòng trừ kịp thời nên không ảnh hưởng đến năng suất, năng suất lúa trung bình ước đạt 47 tạ/ha. Ở một số diện tích có điều kiện tưới tiêu thuận lợi, năng suất lúa lai đạt gần 60tạ/ha. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, hiện nay bà con nông dân đã thu hoạch được khoảng 30% diện tích lúa mùa. Song song với việc chỉ đạo thu hoạch lúa mùa cấp ủy, chính quyền xã cũng chỉ đạo bà con nông dân thu gom, phơi khô rơm rạ dự trữ để làm thức ăn cho trâu, bò khi mùa đông đến.