Vũ Muộn nỗ lực trong công tác xây dựng nông thôn mới

Sau hơn 6 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, diện mạo xã vùng cao Vũ Muộn đang đổi thay từng ngày… cơ sở hạ tầng từng bước được đầu tư xây dựng khang trang, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn ngày càng giảm, chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được nâng lên…

Là xã vùng cao còn nhiều khó khăn chung từ cơ sở hạ tầng cho đến đời sống sinh hoạt của phần lớn nhân dân nơi đây. Xác định rõ chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) là chương trình lớn của Đảng, Nhà nước và là cơ hội để các vùng nông thôn trên địa bàn xã có cơ hội để phát triển. Bởi vậy, ngay sau khi chương trình được triển khai, xã Vũ Muộn đã tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền về chương trình XDNTM đến với đông đảo mọi tầng lớp nhân dân, đồng thời đưa các kế hoạch, lộ trình XDNTM trong các cuộc họp thôn. Từ đó, nhân dân đã nhận thấy các nội dung, tiêu chí của chương trình. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, đại bộ phận người dân đều nhiệt tình hưởng ứng, tham gia đóng góp vào chương trình XDNTM mới trên địa bàn. Ông Dương Đức Tung – Thôn Tốc Lù, xã  Vũ Muộn cho biết từ khi nhà nước triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM, bà con hưởng ứng nhiệt tình, làm đường giao thông bà con trong thôn đều đồng thuận hiến đất, góp tiền và ngày công để làm đường.

Thực hiện chung tay XDNTM, cùng với sự giúp đỡ, hỗ trợ của đơn vị được phân công giúp đỡ là Cục thuế tỉnh, hiện nay, nhiều tuyến đường thôn đã được bê tông hóa giúp cho bà con đi lại dễ dàng, tạo nên diện mạo mới cho cảnh quan môi trường nơi đây khang trang, sạch đẹp, không chỉ làm đường, một số thôn như: Nà Kén, Tân Lập, Lủng Siên cũng đã xây lò xử lý rác thải sinh hoạt, góp phần vào việc XDNTM. Với một xã có xuất phát điểm thấp, nhiều năm hầu như bị cô lập với bên ngoài bởi đường giao thông đi lại quá khó khăn, sản xuất chủ yếu tự cung tự cấp, một số thôn chưa có điện lưới quốc gia, đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo thuộc diện cao nhất huyện… nhưng đến nay xã đạt được 06/19 tiêu chí, gồm tiêu chí quy hoạch, thủy lợi, điện nông thôn, bưu điện, tổ chức chính trị xã hội, y tế. Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, các tuyến đường Đèo Giàng – Vũ Muộn; Vũ Muộn – Cao Sơn – Côn Minh; Vũ Muộn – Kim Hỷ được đầu tư xây dựng, góp phần thúc đẩy giao thương hàng hóa của người dân, thu nhập bình quân đầu người ngày càng tăng… đó là thành quả của sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận, chung tay XDNTMcủa người dân.

Xây dựng NTM tại xã Vũ Muộn dẫu còn cần quá trình lâu dài và chắc chắn còn nhiều khó khăn, song với sự nỗ lực và phối hợp đồng bộ giữa cấp ủy, chính quyền và sự tham gia tích cực của người dân, những kết quả bước đầu đạt được hôm nay chính là đòn bẩy để Vũ Muộn tiếp tục phát huy tính dân chủ, đoàn kết, huy động sức mạnh tập thể từ người dân, huy động mọi nguồn lực, tạo tiền đề vững chắc để sớm về đích trong công cuộc xây dựng NTM./.