VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP

Sáng 30/6/2021, Viện KSND huyện Bạch Thông tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện quy chế phối hợp liên ngành giữa Viện kiểm sát – Công an – Hạt Kiểm lâm huyện về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp giữa Viện kiểm sát – Công an – Hạt Kiểm lâm huyện

Qua 01 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân – Công an –  Hạt Kiểm lâm huyện cơ bản thực hiện tốt các nội dung trong quy chế phối hợp; các hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự được thực hiện đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra sai sót nghiêm trọng; tỷ lệ giải quyết tin báo về tội phạm đạt 94%; tỷ lệ án kết thúc điều tra đạt 93%, tỷ lệ án truy tố đạt 100%; trong năm không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, các cơ quan tiến hành tố tụng đã tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về thi hành án hình sự, chủ động theo dõi, quản lý, nắm chắc các trường hợp án có hiệu lực pháp luật phải thi hành. Cụ thể đối với Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện đã tiếp nhận 74 nguồn tin, trong đó tố giác 15, tin báo 31, kiến nghị khổi tố là 28, đã giải quyết 67 vụ, số đang giải quyết 5 vụ;  Hạt kiểm lâm huyện đã tiếp nhận 02 tố giác, đã giải quyết 2.

Tại sơ kết Quy chế phối hợp đã thẳng thắn trao đổi, phân tích, đánh giá và đưa ra các giải pháp khắc phục một số tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp giữa các ngành trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm thời gian tới./.

Ngọc Diệp