Vi Hương được đầu tư 400 triệu đồng để XD đường giao thông

Trong thời gian qua cấp ủy, chính quyền xã Vi Hương đã tập trung chỉ đạo các thôn xây dựng đường giao thông nông thôn theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Từ nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới, năm 2015 xã Vi Hương được đầu tư 400 triệu đồng để đổ bê tông tuyến đường giao thông liên thôn Đon Bây, Bó Lịn, Thủy Điện, Điạ Cát  với tổng chiều dài tuyến đường là 500 mét, mặt đường rộng 3 mét.  Trong quá trình triển khai xây dựng tuyến đường xã đã tích cực vận động nhân dân các thôn, các tổ chức đoàn thể như Công đoàn cơ quan, Đoàn thanh niên, hội LHPN xã tham gia đóng góp ngày công lao động để đổ bê tông tuyến đường. Hiện nay, tuyến đường đã thi công hoàn thành khoảng 50% khối lượng công việc. Dự kiến tuyến đường sẽ hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dựng trong tháng 6/2015.

Tuyến đường hoàn thành sẽ giúp nhân dân trên địa bàn đi lại thuận tiện, nhất là vào mùa mưa bão, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu buôn bán, trao đổi hàng hóa, phục vụ sản xuất ./.