VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI NTM TỈNH LÀM VIỆC TẠI XÃ PHƯƠNG LINH

Ngày 17/5/2019, Văn phòng điều phối xây dựng NTM và giảm nghèo tỉnh Bắc Kạn đã có buổi làm việc tại xã Phương Linh.

 Văn phòng điều phối xây dựng NTM và giảm nghèo tỉnh Bắc Kạn làm việc tại xã Phương Linh.

Theo lộ trình xã Phương Linh là một trong các địa phương phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Trong thời gian qua, Đảng ủy và chính quyền xã đã có sự chỉ đạo quyết liệt; các tổ chức đoàn thể địa phương thực sự vào cuộc, tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân tham gia. Phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, nhân dân xã Phương Linh đã tích cực thực hiện các phong trào thi đua, nhất là thi đua sản xuất giỏi để nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo; xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; đóng góp tiền và ngày công lao động để xây dựng đường giao thông, nhà văn hóa thôn, các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất… Đến nay, xã Phương Linh đã hoàn thành 15/19 tiêu chí nông thôn mới. Xã Phương Linh còn 04 tiêu chí chưa đạt, bao gồm: Tiêu chí số 6 – Cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí số 10 – Thu nhập, tiêu chí số 11 – Tổ chức sản xuất, tiêu chí số 16 – Văn hóa.

Để giúp xã Phương Linh hoàn thành các tiêu chí trên, UBND huyện Bạch Thông đã phê duyệt kế hoạch chi tiết xây dựng xã Phương Linh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019; trong đó có lộ trình thực hiện và phân công từng cá nhân, đơn vị phụ trách, phối hợp thực hiện từng tiêu chí.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã đề nghị xã rà soát lại tất cả các tiêu chí theo hướng dẫn số 337/HD-BCĐ ngày 07/9/2017 của Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017 – 2020; đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng hiện đang thực hiện để đảm bảo tiến độ kế hoạch; Đoàn công tác cũng đã hướng dẫn xã thực hiện một số nội dung chưa hoàn thiện trong từng tiêu chí.