Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh kiểm tra xây dựng nông thôn mới xã Cẩm Giàng

0

       Ngày 10/7/2018, Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo của tỉnh đã có buổi làm việc về tình hình xây dựng nông thôn mới tại xã Cẩm Giàng.

       Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, trong thời gian qua, đảng bộ và nhân dân xã Cẩm Giàng đã quyết tâm, nỗ lực trong thực hiện đạt chuẩn và giữ vững đạt chuẩn nông thôn mới. Bộ mặt địa phương ngày một đổi mới, cơ sở hạ tầng thiết yếu được nâng cấp, hệ thống chính trị dần được củng cố, thu nhập và điều kiện sống của người dân dần được cải thiện và nâng cao. Công tác xóa đói giảm nghèo bền vững, công tác đền ơn đáp nghĩa được thực hiện tốt, giáo dục đào tạo phát triển toàn diện. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”  gắn với xây dựng NTM ngày càng được nhân dân hưởng ứng tích cực, cảnh quan môi trường sạch đẹp, trật tự xã hội được đảm bảo, quy chế dân chủ được phát huy, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

       Tuy nhiên xã Cẩm Giàng vẫn còn một số khó khăn như xã có xuất phát điểm thấp, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng tuy được đầu tư xây dựng đạt tiêu chuẩn theo tiêu chí quy định, nhưng mức độ còn thấp chưa đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển…

       Kết luận buổi làm việc đoàn kiểm tra của Văn phòng điều phối NTM và giảm nghèo của tỉnh đánh giá cao những kết quả mà xã đã đạt được trong xây dựng nông thôn mới của xã Cẩm Giàng trong thời gian qua, đồng thời mong muốn thời gian tới xã tiếp tục quan tâm thực hiện công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh tuyên truyền về chuyển đổi cơ cấu cây trồng; thực hiện xây dựng cảnh quang môi trường. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình. Đồng thời, có kế hoạch duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt.