Văn bản – Tài Liệu

Tên văn bảnMô tả Thời gian Phân loại Cơ quan ban hànhLĩnh Vựccategories_hfilter
Cung cấp thông tin, hướng dẫn tuyên truyền (lần 2 tháng 3 năm 2023)tải tài liệu tại đây20/03/23Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Triển khai Nghị định số 02/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nướcXem nội dung chi tiết tại đây Nghị định số 02/2023/NĐ-CP20/03/23Công Văn, Nghị địnhcong-van nghi-dinh van-ban-tai-lieu
Triển khai thí điểm không giao dịch tiền mặt trực tiếp tại trụ sở Kho bạc Nhà nước trên địa bàn huyện Bạch ThôngXem nội dung chi tiết tại đây17/03/23Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Cung cấp nội dung tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (tuần từ ngày 01/03 đến ngày 10/03/2023)Tải tài liệu tại đây17/03/23Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kế hoạch thực hiện Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) huyện Bạch Thông năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây17/03/23Huyện Bạch Thông chung sức xây dựng NTM, Kế Hoạchchung-suc-xay-dung-ntm ke-hoach van-ban-tai-lieu
Thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây16/03/23Công Văn, Kế Hoạchcong-van ke-hoach van-ban-tai-lieu
Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Bạch Thông năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây15/03/23Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Bắc Kạn đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trên địa bàn huyện Bạch ThôngXem nội dung chi tiết tại đây15/03/23Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Kế hoạch thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ huyện Bạch Thông năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây15/03/23Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Tăng cường công tác phòng, chống dịch và tiêm vắc xin phòng COVID-19Xem nội dung chi tiết tại đây15/03/23Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND và các uỷ viên UBND huyện Bạch Thông, nhiệm kỳ 2021-2026Xem nội dung chi tiết tại đây15/03/23Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Tổ chức “Cuộc thi và Triển lãm 5 năm Điêu khắc toàn quốc”Xem nội dung chi tiết tại đây Thông báo số 58/TB-MTNATL ngày 20/02/2023 của Cục …15/03/23Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045Xem nội dung chi tiết tại đây15/03/23Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Bạch Thông năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây14/03/23Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Kế hoạch kiểm tra liên ngành công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, lĩnh vực đất đaiXem nội dung chi tiết tại đây14/03/23Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Giám sát lưu hành sản phẩm và quảng cáo thực phẩm vi phạmXem nội dung chi tiết tại đây Công văn số 663/SYT-QLATVSTPngày 04/3/2023của Sở Y tế …14/03/23Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Hướng dẫn chăm sóc, bón thúc lần một cho lúa Đại Dương 1 thuộc mô hình áp dụng giống mới, sản xuất theo hướng hữu cơ, hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm vụ xuân năm 2023 theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CPXem nội dung chi tiết tại đây14/03/23Hướng dẫnhuong-dan van-ban-tai-lieu
Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Bạch Thông năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây14/03/23Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
THÔNG BÁO TÌM CHỦ SỞ HỮU TANG VẬT VPHCNgày 13/01/2023, Công an huyện Bạch Thông phối hợp cùng Công an xã Nguyên Phúc …14/03/23Quốc phòng - An ninh, Thông báoquoc-phong-an-ninh thong-bao van-ban-tai-lieu
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045Xem nội dung chi tiết tại đây13/03/23Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Kế hoạch thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ và Nội dung 1, Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 10 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Bạch Thông năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây13/03/23Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Kế hoạch triển khai thi hành các luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4Xem nội dung chi tiết tại đây13/03/23Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 trên địa bàn huyện Bạch ThôngXem nội dung chi tiết tại đây13/03/23Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Bạch ThôngXem nội dung chi tiết tại đây Quyết định phê duyệt KHSD đất Bạch Thông …10/03/23Công khai ngân sách địa phương, Thông báocong-khai-ngan-sach-dia-phuong thong-bao van-ban-tai-lieu
Kế hoạch tuyên truyền về thi đua yêu nước; biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến huyện Bạch Thông năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây09/03/23Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Kế hoạch truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Bạch Thông giai đoạn 2021 – 2025Xem nội dung chi tiết tại đây09/03/23Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Báo cáo công tác trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng (Từ ngày 01 tháng 3 đến ngày 07 tháng 3 năm 2023)Xem nội dung chi tiết tại đây09/03/23Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN (Từ ngày 06/3/2023 đến ngày 10/3/2023)Xem nội dung chi tiết tại đây06/03/23Lịch Công táclich-cong-tac van-ban-tai-lieu
Định hướng tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy MânXem nội dung chi tiết tại đây Đề cương tuyên truyền 110 năm Ngày sinh …06/03/23Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thực hiện công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây06/03/23Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kế hoạch thực hiện tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây06/03/23Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Báo cáo kết quả thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2022, nhiệm vụ năm 2023 trên địa bàn huyện Bạch ThôngXem nội dung chi tiết tại đây06/03/23Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Cung cấp thông tin, hướng dẫn tuyên truyền lần 1 tháng 3 năm 2023tải tài liệu tại đây06/03/23Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Triển khai, hướng ứng tham gia Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng tiêu cực lần thứ 4, năm 2022 – 2023Xem nội dung chi tiết tại đây06/03/23Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kế hoạch phát động Phong trào thi đua “Bạch Thông đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2022 -2025” trên địa bàn huyệnXem nội dung chi tiết tại đây06/03/23Chuyển đổi số, Kế Hoạchchuyen-doi-so ke-hoach van-ban-tai-lieu
Thông báo tuyển sinhXem nội dung chi tiết tại đây Tuyển sinh lớp CV, CVC, lãnh đạo, quản …06/03/23Thông tin tuyển dụngthong-tin-tuyen-dung van-ban-tai-lieu
Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy MânXem nội dung chi tiết tại đây Đề cương tuyên truyền 110 năm Ngày sinh …06/03/23Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND huyện Bạch Thông khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026Xem nội dung chi tiết tại đây03/03/23Nghị Quyếtnghi-quyet van-ban-tai-lieu
Nghị quyết kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026Xem nội dung chi tiết tại đây03/03/23Nghị Quyếtnghi-quyet van-ban-tai-lieu
Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bạch Thông khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026Xem nội dung chi tiết tại đây03/03/23Nghị Quyếtnghi-quyet van-ban-tai-lieu
Định hướng tuyên truyền tháng 3/2023Xem nội dung chi tiết tại đây Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm …01/03/23Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kế hoạch thực hiện tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây01/03/23Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Kế hoạch thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ và Nội dung 1, Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 10 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Bạch Thông năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây01/03/23Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Báo cáo công tác trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng (Từ ngày 22 tháng 02 đến ngày 28 tháng 02 năm 2023)Xem nội dung chi tiết tại đây01/03/23Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Tuyển sinh các lớp bồi dưỡng kinh phí tự chủ năm 2023 (chuyên viên, chuyên viên chính, lãnh đạo, quản lý cấp phòng)Xem nội dung chi tiết tại đây01/03/23Công Văn, Thông tin tuyển dụngcong-van thong-tin-tuyen-dung van-ban-tai-lieu
Kế hoạch thực hiện phong trào “Dân vận khéo” năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây28/02/23Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây28/02/23Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại trên địa bàn huyện Bạch Thông đến năm 2030Xem nội dung chi tiết tại đây28/02/23Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây28/02/23Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Kế hoạch thực hiện công tác thanh niên trên địa bàn huyện Bạch Thông năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây28/02/23Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Quyết định triệu tập kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất HĐND huyệnXem nội dung chi tiết tại đây28/02/23Quyết địnhquyet-dinh van-ban-tai-lieu
Tiếp tục triển khai, vận động tham gia Cuộc thi sáng tác, sưu tầm các câu chuyện hay gắn liền với di tích, danh lam thắng cảnh của tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây Kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác, …27/02/23Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Cung cấp thông tin, hướng dẫn tuyên truyền lần 2 tháng 02 năm 2023tải tài liệu tại đây27/02/23Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kế hoạch truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030 trên địa bàn huyện Bạch ThôngXem nội dung chi tiết tại đây24/02/23Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Kế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn huyện Bạch Thông năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây24/02/23Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Quyết định về việc ban hành Phương án phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn, động vật thủy sản trên địa bàn huyện Bạch Thông năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây24/02/23Quyết địnhquyet-dinh van-ban-tai-lieu
Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn huyện Bạch Thông năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây24/02/23Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” (1943 – 2023)Xem nội dung chi tiết tại đây Đề cương Văn hóa Việt Nam24/02/23Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây24/02/23Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Phổ biến, tuyên truyền Thể lệ sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” giai đoạn 2022 -2025Xem nội dung chi tiết tại đây Quyết định số 3864/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2022 của Bộ …23/02/23Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn huyệnXem nội dung chi tiết tại đây Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 15/02/2023 của UBND …23/02/23Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Báo cáo công tác trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng (Từ ngày 15 tháng 02 đến ngày 21 tháng 02 năm 2023)Xem nội dung chi tiết tại đây23/02/23Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Kế hoạch tổ chức Tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân trên địa bàn huyện năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây21/02/23Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam”(1943 – 2023)Xem nội dung chi tiết tại đây ĐỀ CƯƠNG VĂN HÓA 194321/02/23Hướng dẫnhuong-dan van-ban-tai-lieu
Kế hoạch triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, hương ước, quy ước, công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023 trên địa bàn huyện Bạch ThôngXem nội dung chi tiết tại đây17/02/23Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Kế hoạch tổ chức Giải vô địch Đẩy gậy – Kéo co tỉnh Bắc Kạn năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây17/02/23Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây17/02/23Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào “Đoàn kết sáng tạo nâng cao năng suất, hiệu quả, hội nhập quốc tế” trên địa bàn huyện Bạch Thông năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây17/02/23Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây17/02/23Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Kế hoạch thực hiện công tác tín ngưỡng, tôn giáo năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây17/02/23Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáoXem nội dung chi tiết tại đây17/02/23Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây Hướng dẫn số 08 TĐKT17/02/23Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
TRAO ĐỔI PHỎNG VẤN ĐỒNG CHÍ ĐỖ THỊ HIỀN – TỈNH ỦY VIÊN, BÍ THƯ HUYỆN ỦY VỀ CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2023Năm 2023, xác định là năm huyện Bạch Thông phải tăng tốc để đạt mục …17/02/23Hoạt động HĐND - UBND, Huyện Bạch Thông chung sức xây dựng NTMhoat-dong-hdnd-ubnd chung-suc-xay-dung-ntm van-ban-tai-lieu
Điều lệ giải Bóng chuyền hơi trung, cao tuổi tỉnh Bắc Kạn năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây17/02/23Điều lệdieu-le van-ban-tai-lieu
Kế hoạch tổ chức Giải Việt dã tỉnh Bắc Kạn lần thứ XX, năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây17/02/23Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Rung chuông vàng” dành cho trẻ mẫu giáo từ 5-6 tuổi năm học 2022-2023Xem nội dung chi tiết tại đây17/02/23Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
ĐOÀN THANH NIÊN QUẢN LÝ GẦN 120 ĐOẠN ĐƯỜNG TỰ QUẢNLà điểm sáng trong phát huy vai trò của tuổi trẻ tham gia xây dựng …16/02/23Hoạt động Đảng - Đoàn thể, Huyện Bạch Thông chung sức xây dựng NTMhoat-dong-ban-doan-the chung-suc-xay-dung-ntm van-ban-tai-lieu
Các luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 4 đã thông qua 6 luật bao …16/02/23Luậtluat van-ban-tai-lieu
Báo cáo công tác trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng (Từ ngày 08 tháng 02 đến ngày 14 tháng 02 năm 2023)Xem nội dung chi tiết tại đây15/02/23Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Thông báo về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Cụm công nghiệp Cẩm GiàngXem nội dung chi tiết tại đây15/02/23Quy hoạch - Dự án, Thông báoquy-hoach-du-an thong-bao van-ban-tai-lieu
Thực hiện ký số, in phát hành tờ bìa và tờ rời sổ BHXH, thẻ BHYTXem nội dung chi tiết tại đây15/02/23Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tổ chức tuyên truyền, hướng nghiệp tư vấn tuyển sinh quân sự tại Trường THPT Chuyên Bắc Kạn năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây Kế hoạch số 387/KH-HVQY ngày 05/02/2023 của Học …15/02/23Công Văn, Thông tin tuyển dụngcong-van thong-tin-tuyen-dung van-ban-tai-lieu
Kế hoạch truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây15/02/23Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Kế hoạch tiêm phòng định kỳ cho đàn vật nuôi trên địa bàn huyện Bạch Thông năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây15/02/23Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Triển khai các chương trình bồi dưỡng năm 2023 của Học viện Hành chính Quốc gia, Học viện Quản lý giáo dụcXem nội dung chi tiết tại đây Công văn số 28/HCQG-QLBD ngày 12/01/2023 của Học …14/02/23Công Văn, Thông tin tuyển dụngcong-van thong-tin-tuyen-dung van-ban-tai-lieu
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mớiXem nội dung chi tiết tại đây14/02/23Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Kế hoạch giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025Xem nội dung chi tiết tại đây14/02/23Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Kế hoạch giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025Xem nội dung chi tiết tại đây14/02/23Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Tổ chức Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây14/02/23Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác dự báo, đăng ký và thẩm định các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đấtXem nội dung chi tiết tại đây14/02/23Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch truyền thông về công tác kiếm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thôngXem nội dung chi tiết tại đây  Kế hoạch  truyền thông về kiểm soát TTHC …14/02/23Cải cách hành chính, Công Văncai-cach-hanh-chinh cong-van van-ban-tai-lieu
Thực hiện công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây Biểu tổng hợp danh sách trẻ em có …14/02/23Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Quyết định về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây09/02/23Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học, Quyết địnhchuong-trinh-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc quyet-dinh van-ban-tai-lieu
Quyết định công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây09/02/23Quyết địnhquyet-dinh van-ban-tai-lieu
Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây08/02/23Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC và CNCH trên địa bàn huyện Bạch Thông năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây08/02/23Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Báo cáo kết quả triển khai kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân năm 2023 trên địa bàn huyện Bạch ThôngXem nội dung chi tiết tại đây08/02/23Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Báo cáo công tác trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng (Từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 07 tháng 02 năm 2023)Xem nội dung chi tiết tại đây08/02/23Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Báo cáo kết quả công tác phòng chống dịch Covid- 19 trên địa bàn huyện Bạch Thông (từ năm 2020 đến nay)Xem nội dung chi tiết tại đây08/02/23Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Kế hoạch công tác dân vận năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây07/02/23Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Triển khai Luật Điện ảnh và các văn bản hướng dẫn thi hành LuậtXem nội dung chi tiết tại đây Nghị định số 131/2022/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 …07/02/23Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Báo cáo công tác tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây07/02/23Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)Xem nội dung chi tiết tại đây Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi (lấy …06/02/23Kế Hoạch, Lấy ý kiến dự thảoke-hoach lay-y-kien-du-thao van-ban-tai-lieu
Kế hoạch tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CPXem nội dung chi tiết tại đây06/02/23Kế Hoạch, Thông tin tuyển dụngke-hoach thong-tin-tuyen-dung van-ban-tai-lieu
Thực hiện một số nội dung công tác cải cách tư phápXem nội dung chi tiết tại đây03/02/23Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Gửi báo cáo kết quả rà soát TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nướcXem nội dung chi tiết tại đây CV hướng dẫn thực hiện kế hoach rà …03/02/23Cải cách hành chính, Công Văncai-cach-hanh-chinh cong-van van-ban-tai-lieu
Cung cấp thông tin, hướng dẫn tuyên truyền lần 1 tháng 02 năm 2023tải tài liệu tại đây03/02/23Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừngXem nội dung chi tiết tại đây03/02/23Chỉ thịchi-thi van-ban-tai-lieu
Tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chínhXem nội dung chi tiết tại đây02/02/23Cải cách hành chính, Công Điệncai-cach-hanh-chinh cong-dien van-ban-tai-lieu
Kế hoạch về nâng cao hiệu quả quản lý tài chính – ngân sách trên địa bàn huyện Bạch Thông năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây02/02/23Cải cách hành chính, Kế Hoạchcai-cach-hanh-chinh ke-hoach van-ban-tai-lieu
Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây02/02/23Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Kết quả kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khoá XVXem nội dung chi tiết tại đây Đề cương Tuyên truyền kỳ họp01/02/23Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kế hoạch công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây01/02/23Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây01/02/23Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Báo cáo công tác trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng (Từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 01 năm 2023)Xem nội dung chi tiết tại đây01/02/23Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Báo cáo tình hình phát triển kinh tế tập thể và Chương trình OCOP năm 2022, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây30/01/23Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Tăng cường công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bànXem nội dung chi tiết tại đây30/01/23Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thông báo phiên họp thứ Mười tám UBND huyệnXem nội dung chi tiết tại đây30/01/23Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Tăng cường công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân và phòng chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán Quý MãoXem nội dung chi tiết tại đây22/01/23Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 14/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn huyệnXem nội dung chi tiết tại đây22/01/23Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Tăng cường công tác phòng, chống bệnh dạiXem nội dung chi tiết tại đây22/01/23Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tuyên truyền Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên hệ thống thông tin cơ sởXem nội dung chi tiết tại đây22/01/23Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Hướng dẫn công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây22/01/23Hướng dẫnhuong-dan van-ban-tai-lieu
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hộiXem nội dung chi tiết tại đây22/01/23Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ” giai đoạn II (2022 – 2027) trên địa bàn huyện Bạch ThôngXem nội dung chi tiết tại đây22/01/23Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây22/01/23Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Hướng dẫn công tác văn hóa – văn nghệ năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây22/01/23Hướng dẫnhuong-dan van-ban-tai-lieu
Tuyên truyền kết quả kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XVXem nội dung chi tiết tại đây “Đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp …22/01/23Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tăng cường công tác PCCC và CNCHXem nội dung chi tiết tại đây22/01/23Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thông báo mức lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp và tính lãi bảo hiểm xã hội tự nguyệnXem nội dung chi tiết tại đây22/01/23Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Báo cáo kết quả kiểm tra trong dịp trước tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân năm 2023 trên địa bàn huyện Bạch ThôngXem nội dung chi tiết tại đây22/01/23Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tếXem nội dung chi tiết tại đây22/01/23Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Tăng cường tuyên truyền công tác PCCC và CNCHXem nội dung chi tiết tại đây22/01/23Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tăng cường tuyên truyền nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và tuyên truyền phòng ngừa tội phạm lừa đảo trên mạng xã hội, mạng viễn thông trên hệ thống thông tin cơ sởXem nội dung chi tiết tại đây tuyên truyền về phòng ngừa tội phạm trên …22/01/23Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây22/01/23Cải cách hành chính, Kế Hoạchcai-cach-hanh-chinh ke-hoach van-ban-tai-lieu
Cung cấp thông tin, hướng dẫn tuyên truyền (lần 02 tháng 01 năm 2023)tải tài liệu tại đây22/01/23Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
BẠCH THÔNG TĂNG CƯỜNG KẾT CẤU GIAO THÔNG NÔNG THÔN TẠO LỰC ĐẨY CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ -XÃ HỘITừ những nguồn lực đầu tư khác nhau, những năm qua, huyện Bạch Thông tập …21/01/23Huyện Bạch Thông chung sức xây dựng NTM, Kinh tếchung-suc-xay-dung-ntm kinh-te van-ban-tai-lieu
Báo cáo việc triển khai thực hiện Nghị quyết 120 của Quốc hội về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030Xem nội dung chi tiết tại đây17/01/23Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
TÂN TÚ PHẤN ĐẤU VỀ ĐÍCH NÔNG THÔN MỚISau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông …17/01/23Hoạt động Xã - Thị trấn, Huyện Bạch Thông chung sức xây dựng NTMhoat-dong-xa-phuong chung-suc-xay-dung-ntm van-ban-tai-lieu
Thông báo kết quả cuộc vận động “Bạch Thông chung sức xây dựng huyện Nông thôn mới giai đoạn 2022-2025” năm 2022.Xem nội dung chi tiết tại đây16/01/23Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn huyện năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây16/01/23Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số giữ chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2025-2030Xem nội dung chi tiết tại đây16/01/23Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023Xem nội dung chi tiết tại đây16/01/23Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Điều lệ giải Bóng chuyền chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2023), mừng Xuân Qúy Mão năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây16/01/23Điều lệdieu-le van-ban-tai-lieu
Kế hoạch tuyên truyền về biển và đại dương đến năm 2030Xem nội dung chi tiết tại đây13/01/23Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng trong thời gian Tết Nguyên đán Quý Mão 2023Xem nội dung chi tiết tại đây13/01/23Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế về tăng cường công tác phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023Xem nội dung chi tiết tại đây13/01/23Công Điện, Công Văncong-dien cong-van van-ban-tai-lieu
Báo cáo kết quả công tác tuyên giáo năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây13/01/23Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Báo cáo kết quả tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh và hội nghị học tập, Nghị quyết Trung ương sáu (khóa XIII)Xem nội dung chi tiết tại đây13/01/23Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Rà soát, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây13/01/23Công Văn, Huyện Bạch Thông chung sức xây dựng NTMcong-van chung-suc-xay-dung-ntm van-ban-tai-lieu
Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2023 huyện Bạch ThôngXem nội dung chi tiết tại đây13/01/23Chương Trìnhchuong-trinh van-ban-tai-lieu
Kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng huyện Bạch Thông năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây13/01/23Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế về tăng cường công tác phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023Xem nội dung chi tiết tại đây12/01/23Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội, hoạt động thư viện năm 2023 và Tết Nguyên đán Quý MãoXem nội dung chi tiết tại đây12/01/23Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luậtXem nội dung chi tiết tại đây12/01/23Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Chia sẻ, phổ biến câu chuyện chuyển đổi số trên Chuyên mục T63Xem nội dung chi tiết tại đây Truy cập trang thông tin điện tử của …12/01/23Cải cách hành chính, Chuyển đổi số, Công Văncai-cach-hanh-chinh chuyen-doi-so cong-van van-ban-tai-lieu
Báo cáo công tác trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng (Từ ngày 04 đến ngày 10 tháng 01 năm 2023)Xem nội dung chi tiết tại đây12/01/23Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Đề án 06 tháng 01 huyện Bạch ThôngXem nội dung chi tiết tại đây12/01/23Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Tăng cường truyền truyền nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và tuyên truyền phòng ngừa tội phạm lừa đảo trên mạng xã hội, mạng viễn thông trên hệ thống thông tin cơ sởXem nội dung chi tiết tại đây Tài liệu tuyên truyền12/01/23Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Cung cấp thông tin về hoạt động dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây Thông báo số 66/TB-SYT ngày 06/01/2023 của Sở …12/01/23Công Văn, Thông báocong-van thong-bao van-ban-tai-lieu
Thông báo danh sách các cá nhân vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp quý IV năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây Bảng tổng hợp danh sách cá nhân vi …11/01/23Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Triển khai thực hiện Hướng dẫn của Công an tỉnh về việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác PCCC và CNCHXem nội dung chi tiết tại đây10/01/23Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây10/01/23Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Nghị quyết hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bạch Thông lần thứ chín, khóa XII, nhiệm kỳ 2019 – 202410/01/23Nghị Quyếtnghi-quyet van-ban-tai-lieu
Thư ngỏ toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác các vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháoXem nội dung chi tiết tại đây10/01/23Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây06/01/23Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Kế hoạch tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây06/01/23Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Kế hoạch tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn huyện Bạch Thông đến năm 2025Xem nội dung chi tiết tại đây05/01/23Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Thông báo về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn – Hồ Ba Bể kết nối Na Hang, Tuyên Quang (đoạn Km4+600 – Km10+500 thuộc địa phận xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông). (Hạng mục: Di chuyển đường điện và mạng cáp viễn thông trong phạm vi GPMB)Xem nội dung chi tiết tại đây05/01/23Quy hoạch - Dự án, Thông báoquy-hoach-du-an thong-bao van-ban-tai-lieu
Tăng cường thực hiện các giải pháp quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừngXem nội dung chi tiết tại đây05/01/23Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện Bạch Thông năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây05/01/23Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN (Từ ngày 03/01/2023 đến ngày 06/01/2023)Xem nội dung chi tiết tại đây05/01/23Lịch Công táclich-cong-tac van-ban-tai-lieu
Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây05/01/23Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tăng cường công tác đảm bảo an toàn trong quá trình thi công các công trình, dự án trên địa bàn huyệnXem nội dung chi tiết tại đây05/01/23Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYTXem nội dung chi tiết tại đây05/01/23Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Khuyến cáo đảm bảo an toàn PCCC và CNCHXem nội dung chi tiết tại đây05/01/23Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tiếp nhận và triển khai tiêm chủng vắc xin AstraZenecaXem nội dung chi tiết tại đây05/01/23Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Phiếu chuyển nghị định số 110/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủXem nội dung chi tiết tại đây Nghị định số 110/2022/NĐ-CP về bãi bỏ một …04/01/23Nghị địnhnghi-dinh van-ban-tai-lieu
Phiếu chuyển Báo cáo chuyên đề số 29/BC-UBCĐSQG ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông – Cơ quan Thường trực của Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi sốXem nội dung chi tiết tại đây Báo cáo chuyên đề số 29/BC-UBCĐSQG04/01/23Chuyển đổi số, Công Vănchuyen-doi-so cong-van van-ban-tai-lieu
Phếu chuyển Thông tư số 04/2022/TT-UBDT ngày 19/12/2022 của Ủy ban Dân tộc về việc bãi bỏ một số Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộcXem nội dung chi tiết tại đây Thông tư số 04/2022/TT-UBDT ngày 19/12/2022 của Ủy …04/01/23Công Văn, Thông tưcong-van thong-tu van-ban-tai-lieu
Thực hiện Công văn số 658-CV/BCSĐ về triển khai Chỉ thị số 17-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYTXem nội dung chi tiết tại đây Công văn số 658-CV/BCSĐ ngày 30/12/2022 của Ban …04/01/23Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây04/01/23Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Báo cáo công tác trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng (Từ ngày 28 tháng 12 năm 2022 đến ngày 03 tháng 01 năm 2023)Xem nội dung chi tiết tại đây04/01/23Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Thông tin, tuyên truyền Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2023”Xem nội dung chi tiết tại đây04/01/23Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thực hiện Thông báo số 394/TB -VPCP ngày 30/12/2022 của Văn phòng Chính phủthông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩmXem nội dung chi tiết tại đây Thông báo số 394/TB -VPCP ngày 30/12/2022 của …04/01/23Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tuyên truyền công tác quản lý hành lang an toàn giao thôngXem nội dung chi tiết tại đây Kế hoạch số 281/KH-UBND ngày 26/12/2022 của UBND …04/01/23Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Đôn đốc đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây Thông tư 22/2020/TT-BGDĐT; Kế hoạch 62/KH-UBND ngày 11/3/2022 …03/01/23Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023Xem nội dung chi tiết tại đây03/01/23Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tăng cường công tác tuyên truyền đảm bảo trật tự ATGT trong dịp tết 2023Xem nội dung chi tiết tại đây03/01/23Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Bàn giao nhiệm vụ về xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn huyệnXem nội dung chi tiết tại đây03/01/23Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thông báo tuyển dụng nhân viên bảo vệ trụ sở HĐND-UBND huyệnXem nội dung chi tiết tại đây03/01/23Thông báo, Thông tin tuyển dụngthong-bao thong-tin-tuyen-dung van-ban-tai-lieu
Cung cấp nội dung tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(tuần từ ngày 26/12 đến ngày 31/12/2022)tải tài liệu tại đây03/01/23Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thông báo kết quả kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN năm 2022 của Đoàn kiểm tra số 1Xem nội dung chi tiết tại đây30/12/22Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành đảm bảo An toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ Hội Xuân năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây29/12/22Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Báo cáo công tác trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng (Từ ngày 21 tháng 12 đến ngày 27 tháng 12 năm 2022)Xem nội dung chi tiết tại đây28/12/22Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Kế hoạch tổ chức Giải Bóng chuyền chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2023), mừng Xuân Qúy Mão năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây28/12/22Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Thông báo kết quả kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN năm 2022 của Đoàn kiểm tra số 2Xem nội dung chi tiết tại đây28/12/22Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21-NQTW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mớiXem nội dung chi tiết tại đây Báo cáo số 298-BC/TU ngày 16/12/2022 của Ban …28/12/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Định hướng tuyên truyền tháng 01+ 02/2023Xem nội dung chi tiết tại đây Đề cương tt 110 năm Ngày sinh Huỳnh …28/12/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tuyên truyền, thực hiện việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương Lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội xuân 2023Xem nội dung chi tiết tại đây28/12/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Triển khai, phổ biến Thông báo tiếp nhận, xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giảXem nội dung chi tiết tại đây28/12/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
tăng cường công tác vệ sinh môi trường trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây28/12/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI THÔN BÌNH MÔN, XÃ TÂN TÚVừa qua,  Liên đoàn lao động huyện phối hợp với toàn thể cán bộ, đoàn …28/12/22Huyện Bạch Thông chung sức xây dựng NTM, Văn hóa - Xã hộichung-suc-xay-dung-ntm van-hoa-xa-hoi van-ban-tai-lieu
TRUNG TÂM VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ TRUYỀN THÔNG THAM GIA VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TẠI THÔN NÀ LẦU, XÃ TÂN TÚNgày 24/12/2022, Trung tâm Văn hoá Thể thao và Truyền thông huyện phối hợp với …28/12/22Huyện Bạch Thông chung sức xây dựng NTM, Văn hóa - Xã hộichung-suc-xay-dung-ntm van-hoa-xa-hoi van-ban-tai-lieu
Tuyên truyền khuyến cáo về công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại Văn bản số 5046/CAT-PC07 ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Công an tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây Văn bản số 5046/CAT-PC07 ngày 21 tháng 12 …27/12/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây27/12/22Cải cách hành chính, Kế Hoạchcai-cach-hanh-chinh ke-hoach van-ban-tai-lieu
Chỉ đạo sản xuất vụ Xuân năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây27/12/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây27/12/22Cải cách hành chính, Quyết địnhcai-cach-hanh-chinh quyet-dinh van-ban-tai-lieu
Báo cáo kết quả thực hiện việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng theo Kế hoạch số 199- KH/TU, ngày 16/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủyXem nội dung chi tiết tại đây27/12/22Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Báo cáo hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn huyện Bạch Thông năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây27/12/22Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Thông báo danh mục tài liệu ôn tập (vòng 2) đối với thí sinh tham dự xét tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây27/12/22Thông báo, Thông tin tuyển dụngthong-bao thong-tin-tuyen-dung van-ban-tai-lieu
Hưởng ứng, tham gia Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”Xem nội dung chi tiết tại đây Kế hoạch số 452/KH-CAT-PX03 ngày 16/12/2022 của Công …27/12/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây27/12/22Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ trong lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; Xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây27/12/22Cải cách hành chính, Quyết địnhcai-cach-hanh-chinh quyet-dinh van-ban-tai-lieu
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường quản lý hành lang an toàn giao thông trên địa bàn huyện đến năm 2025Xem nội dung chi tiết tại đây27/12/22Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Nghị quyết về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bạch Thông năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây26/12/22Nghị Quyếtnghi-quyet van-ban-tai-lieu
Nghị quyết về hoạt động chủ yếu của HĐND huyện năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây26/12/22Nghị Quyếtnghi-quyet van-ban-tai-lieu
Nghị quyết về giám sát thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 19/12/2019 của HĐND huyện và tình hình sử dụng nguồn vốn sự nghiệp của huyện phân bổ trong việc phát triển kinh tế trên địa bàn huyện từ năm 2019 đến hết năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây26/12/22Nghị Quyếtnghi-quyet van-ban-tai-lieu
Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp trong năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026Xem nội dung chi tiết tại đây26/12/22Nghị Quyếtnghi-quyet van-ban-tai-lieu
Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026Xem nội dung chi tiết tại đây26/12/22Nghị Quyếtnghi-quyet van-ban-tai-lieu
Nghị quyết kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026Xem nội dung chi tiết tại đây26/12/22Nghị Quyếtnghi-quyet van-ban-tai-lieu
Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng nhà lớp học 8 phòng và các hạng mục phụ trợ Trường TH&THCS Đôn Phong, huyện Bạch ThôngXem nội dung chi tiết tại đây26/12/22Nghị Quyếtnghi-quyet van-ban-tai-lieu
Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng các phòng chức năng, hội trường và các hạng mục phụ trợ Trung tâm GDNN-GDTX huyện Bạch ThôngXem nội dung chi tiết tại đây26/12/22Nghị Quyếtnghi-quyet van-ban-tai-lieu
Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Trung tâm văn hóa, thể thao huyện Bạch ThôngXem nội dung chi tiết tại đây26/12/22Nghị Quyếtnghi-quyet van-ban-tai-lieu
Quyết định về việc bổ sung kế hoạch vốn và danh mục dự án đầu tư vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phươngXem nội dung chi tiết tại đây26/12/22Nghị Quyếtnghi-quyet van-ban-tai-lieu
Hưởng ứng, tham gia Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”Xem nội dung chi tiết tại đây Kế hoạch số 452/KH-CAT-PX03 ngày 16/12/2022 của Công …26/12/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015Xem nội dung chi tiết tại đây26/12/22Cải cách hành chính, Quyết địnhcai-cach-hanh-chinh quyet-dinh van-ban-tai-lieu
Nghị quyết về việc thông qua phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 huyện Bạch ThôngXem nội dung chi tiết tại đây23/12/22Nghị Quyếtnghi-quyet van-ban-tai-lieu
Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Trung tâm văn hóa, thể thao huyện Bạch ThôngXem nội dung chi tiết tại đây23/12/22Nghị Quyếtnghi-quyet van-ban-tai-lieu
Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026Xem nội dung chi tiết tại đây21/12/22Nghị Quyếtnghi-quyet van-ban-tai-lieu
Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp huỵên năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây21/12/22Nghị Quyếtnghi-quyet van-ban-tai-lieu
Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bạch Thông khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026Xem nội dung chi tiết tại đây21/12/22Nghị Quyếtnghi-quyet van-ban-tai-lieu
Nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện Bạch Thông khóa XX, nhiệm kỳ 2021-202621/12/22Nghị Quyếtnghi-quyet van-ban-tai-lieu
Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh huyện Bạch Thông năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây21/12/22Nghị Quyếtnghi-quyet van-ban-tai-lieu
Báo cáo công tác trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng (Từ ngày 14 tháng 12 đến ngày 20 tháng 12 năm 2022)Xem nội dung chi tiết tại đây21/12/22Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Nghị quyết hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XV về nhiệm vụ năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây20/12/22Nghị Quyếtnghi-quyet van-ban-tai-lieu
Nghị quyết về điều chỉnh nội dung chương trình hoạt động toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025Xem nội dung chi tiết tại đây20/12/22Nghị Quyếtnghi-quyet van-ban-tai-lieu
Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023 trên địa bàn huyện Bạch ThôngXem nội dung chi tiết tại đây20/12/22Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 (từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/12/2022)Xem nội dung chi tiết tại đây20/12/22Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2222/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Bạch ThôngXem nội dung chi tiết tại đây20/12/22Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2222/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Bạch ThôngXem nội dung chi tiết tại đây20/12/22Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây20/12/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Báo cáo kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của huyện Bạch Thông năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây20/12/22Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Báo cáo tiến độ triển khai Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN tháng 12 năm 2022 trên địa bàn huyện Bạch ThôngXem nội dung chi tiết tại đây20/12/22Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Tổ chức Tết Quý Mão năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây19/12/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại và băng giá, sương muốiXem nội dung chi tiết tại đây15/12/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Báo cáo công tác trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng (Từ ngày 07 tháng 12 đến ngày 13 tháng 12 năm 2022)Xem nội dung chi tiết tại đây15/12/22Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Thông báo số 1384/TB-DP ngày 07/12/2022 của Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế về kết luận hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc công tác phòng, chống dịch và tiêm vắc xin phòng COVID-19Xem nội dung chi tiết tại đây14/12/22Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Phối hợp triển khai Cuộc thi sáng tác, sưu tầm các câu chuyện hay gắn liền với di tích, danh lam thắng cảnh của tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây14/12/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ ĐƯA THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ VÀ RA MẮT ĐỘI VĂN NGHỆ DÂN GIAN THEO CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIATối ngày 08/12/2022, tại xã Vi Hương – Trung tâm Văn hoá và Xúc tiến …13/12/22Hoạt động Xã - Thị trấn, Huyện Bạch Thông chung sức xây dựng NTMhoat-dong-xa-phuong chung-suc-xay-dung-ntm van-ban-tai-lieu
Kế hoạch hoạt động vận động hiến máu tình nguyện huyện Bạch Thông năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây13/12/22Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử trên địa bàn huyệnXem nội dung chi tiết tại đây12/12/22Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Thông báo số 1365/TB-DP ngày 05 tháng 12 năm 2022 của Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế về Kết luận hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc công tác phòng, chống dịch và tiêm vắc xin phòng COVID-19Xem nội dung chi tiết tại đây PHIẾU CHUYỂN12/12/22Công Văn, Thông báocong-van thong-bao van-ban-tai-lieu
Thực hiện Thông báo số 1656/TB-BYT ngày 08/12/2022 của Bộ Y tế về kết luận Hội nghị trực tuyến toàn quốc tăng cường công tác phòng, chống dịch và công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19Xem nội dung chi tiết tại đây12/12/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Báo cáo tổng kết công tác dân vận năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây12/12/22Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mớiXem nội dung chi tiết tại đây12/12/22Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại công tác dân vận chính quyền năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây12/12/22Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Theo dõi truyền hình trực tiếp chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tình Việt-Lào” tổng kết cuộc thi ” Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam” năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây12/12/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thông báo tuyển dụng viên chức Liên minh Hợp tác xã tỉnh năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây09/12/22Thông báo, Thông tin tuyển dụngthong-bao thong-tin-tuyen-dung van-ban-tai-lieu
Báo cáo công tác trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng (Từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 06 tháng 12 năm 2022)Xem nội dung chi tiết tại đây07/12/22Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Giấy mời dự kỳ họp thứ bảy HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026Xem nội dung chi tiết tại đây07/12/22Giấy mờigiay-moi van-ban-tai-lieu
Tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây06/12/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Báo cáo công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 trên địa bàn huyệnXem nội dung chi tiết tại đây06/12/22Báo cáo, Cải cách hành chínhbao-cao cai-cach-hanh-chinh van-ban-tai-lieu
Thực hiện Văn bản số 8038/UBND-NNTNMT ngày 29/11/2022 và Văn bản số 8043/UBND-VXNV ngày 30/11/2022 của UBND tỉnhXem nội dung chi tiết tại đây06/12/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Gia hạn thẻ BHYT năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây05/12/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Cung cấp nội dung tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (tuần từ ngày 26/11 đến ngày 02/12/2022)xem nội dung chi tiết tại đây02/12/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Báo cáo tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây02/12/22Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Chủ động ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất, rét đậm, rét hạiXem nội dung chi tiết tại đây02/12/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Công điện số 1576/CĐ-BYT ngày 24/11/2022 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyếtXem nội dung chi tiết tại đây02/12/22Công Điệncong-dien van-ban-tai-lieu
Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương ( khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mớiXem nội dung chi tiết tại đây02/12/22Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Báo cáo kết quả giám sát thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 19/12/2019 của HĐND huyện và tình hình sử dụng nguồn vốn sự nghiệp của huyện phân bổ trong việc phát triển kinh tế trên địa bàn huyện từ năm 2019 đến hết năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây01/12/22Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đáXem nội dung chi tiết tại đây01/12/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Chủ động ứng phó mưa lũ, sạt lở đất, rét đậm, rét hạiXem nội dung chi tiết tại đây30/11/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tập trung triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Dại động vậtXem nội dung chi tiết tại đây30/11/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đáXem nội dung chi tiết tại đây30/11/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Báo cáo công tác trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng (Từ ngày 23 tháng 11 đến ngày 29 tháng 11 năm 2022)Xem nội dung chi tiết tại đây30/11/22Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Tham gia sự kiện Tuần lễ giới thiệu Miến dong và các sản phẩm OCOP, sản phẩm bản địa tỉnh Bắc Kạn năm 2022 tại thành phố Hải PhòngXem nội dung chi tiết tại đây29/11/22Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộc độc thực phẩm tại khu vực trường họcXem nội dung chi tiết tại đây29/11/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tăng cường kiểm tra, quản lý các cơ sở cung cấp dịch vụ thẩm mỹXem nội dung chi tiết tại đây Văn bản số 3988/SYT-NVYD ngày 23/11/2022 của Sở …29/11/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kế hoạch tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022 từ ngày 10/11 ngày 10/12/2022Xem nội dung chi tiết tại đây29/11/22Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây29/11/22Hướng dẫnhuong-dan van-ban-tai-lieu
Báo cáo tình hình nâng cao điểm số, duy trì thứ hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật năm 2022 (chỉ số B1)Xem nội dung chi tiết tại đây28/11/22Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Định hướng công tác tuyên truyền tháng 12 năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây Đề cương tuyên truyền 50 năm chiến thắng …28/11/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thực hiện Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn số 334/TB-UBND ngày 22/11/2022Xem nội dung chi tiết tại đây28/11/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây28/11/22Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Chỉ thị về tăng cường quản lý hành lang an toàn giao thông trên địa bàn huyện đến năm 2025Xem nội dung chi tiết tại đây24/11/22Chỉ thịchi-thi van-ban-tai-lieu
Quyết định triệu tập kỳ họp thứ bảy HĐND huyện Bạch Thông khoá XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026Xem nội dung chi tiết tại đây24/11/22Quyết địnhquyet-dinh van-ban-tai-lieu
Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025Xem nội dung chi tiết tại đây23/11/22Hướng dẫnhuong-dan van-ban-tai-lieu
Tuyên truyền một số nội dung cơ bản liên quan đến Hội thảo Khoa học“Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”Xem nội dung chi tiết tại đây23/11/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025 trên địa bàn huyện Bạch ThôngXem nội dung chi tiết tại đây23/11/22Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đăng ký quyền sử dụng mã số mã vạch, ghi nhãn hàng hóa, đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệXem nội dung chi tiết tại đây23/11/22Hướng dẫnhuong-dan van-ban-tai-lieu
Triển khai thực hiện Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022của Bộ Xây dựngXem nội dung chi tiết tại đây Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ …23/11/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Báo cáo công tác trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng (Từ ngày 16 tháng 11 đến ngày 22 tháng 11 năm 2022)Xem nội dung chi tiết tại đây23/11/22Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Tuyên truyền một số nội dung cơ bản liên quan đến Hội thảo Khoa học “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”Xem nội dung chi tiết tại đây23/11/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tuyên truyền sự kiện “Ngày hội cam, quýt và giới thiệu sản phẩm OCOP, gắn với các hoạt động Văn hóa, thể thao, du lịch”huyện Bạch Thông năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây23/11/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
BẠCH THÔNG HOÀN THIỆN  KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG NÔNG THÔNTừ những nguồn lực đầu tư khác nhau, những năm qua, huyện Bạch Thông đã …23/11/22Huyện Bạch Thông chung sức xây dựng NTM, Kinh tếchung-suc-xay-dung-ntm kinh-te van-ban-tai-lieu
Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII Nhiệm kỳ 2022 – 2027Xem nội dung chi tiết tại đây Đề cương TT Đại hội Đoàn22/11/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyệnXem nội dung chi tiết tại đây22/11/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Chỉ thị về việc chỉ đạo tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão và các lễ hội đầu xuân năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây22/11/22Chỉ thịchi-thi van-ban-tai-lieu
Văn bản Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới; xã NTM, xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022-2025Xem nội dung chi tiết tại đây Hướng dẫn số 688/HD-UBND của UBND tỉnh22/11/22Hướng dẫn, Huyện Bạch Thông chung sức xây dựng NTMhuong-dan chung-suc-xay-dung-ntm van-ban-tai-lieu
Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII Nhiệm kỳ 2022-2027Xem nội dung chi tiết tại đây Đề cương tuyên truyền22/11/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kế hoạch triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06/CPXem nội dung chi tiết tại đây22/11/22Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Quyết định kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Bạch ThôngXem nội dung chi tiết tại đây22/11/22Quyết địnhquyet-dinh van-ban-tai-lieu
Tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19Xem nội dung chi tiết tại đây22/11/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thông báo lịch trực tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Bạch ThôngXem nội dung chi tiết tại đây22/11/22Cải cách hành chính, Thông báocai-cach-hanh-chinh thong-bao van-ban-tai-lieu
KIỂM TRA TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN TIÊU CHÍ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TÂN TÚSáng ngày 18/11/2022, đồng chí Đỗ Thị Hiền – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện …21/11/22Hoạt động Xã - Thị trấn, Huyện Bạch Thông chung sức xây dựng NTMhoat-dong-xa-phuong chung-suc-xay-dung-ntm van-ban-tai-lieu
Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng ứng dụng công dân số, hướng dẫn xử lý phản ánh, kiến nghị tại Hệ thống tiếp nhận và phân tích ý kiến người dânXem nội dung chi tiết tại đây Chi tiết các chức năng, tiện ích và …21/11/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tuyên truyền, phổ biến Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 7(2022 -2023)Xem nội dung chi tiết tại đây Quyết định ban hành thể lệ hội thi …21/11/22Công Văn, Quyết địnhcong-van quyet-dinh van-ban-tai-lieu
Báo cáo kết quả trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ năm HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026Xem nội dung chi tiết tại đây21/11/22Báo cáo, Chuyên mục Hỏi -Đápbao-cao chuyen-muc-hoi-dap van-ban-tai-lieu
Định hướng tuyên truyền lần 2 tháng 11 năm 2022xem nội dung chi tiết tại đây21/11/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Triển khai tiêm phòng vắc xin Viêm da nổi cục năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây21/11/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thông báo về việc tổ chức thi đấu giải Bóng chuyền hơi trung – cao tuổi huyện Bạch Thông năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây17/11/22Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Kế hoạch truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Bạch Thông giai đoạn 2021-2025Xem nội dung chi tiết tại đây17/11/22Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Báo cáo công tác trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng (Từ ngày 09 tháng 11 đến ngày 15 tháng 11 năm 2022)Xem nội dung chi tiết tại đây16/11/22Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Thông báo số 350/TB-VPCP ngày 11/11/2022 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19Xem nội dung chi tiết tại đây Thông báo số 350/TB-VPCP ngày 11/11/2022 của Văn …16/11/22Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện Bạch Thông tháng 11 năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây16/11/22Báo cáo, Cải cách hành chínhbao-cao cai-cach-hanh-chinh van-ban-tai-lieu
Triển khai thông báo tổ chức các lớp tập huấn ngắn hạn tháng 11-12/2022 của Trung tâm Khoa học Hành chính và Văn thư – Lưu trữXem nội dung chi tiết tại đây Thông báo số 83/TB-TTKHHCVTLT của Trung tâm Khoa …16/11/22Công Văn, Thông tin tuyển dụngcong-van thong-tin-tuyen-dung van-ban-tai-lieu
Báo cáo xây dựng kế hoạch dự kiến phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng DTTS&MN năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây16/11/22Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Kế hoạch giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Bạch Thông, giai đoạn 2022 – 2025Xem nội dung chi tiết tại đây16/11/22Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Quyết định phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến một phần cho phép nộp hồ sơ trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây16/11/22Cải cách hành chính, Quyết địnhcai-cach-hanh-chinh quyet-dinh van-ban-tai-lieu
Chia sẻ, phổ biến câu chuyện chuyển đổi số trên Chuyên mục T63Xem nội dung chi tiết tại đây Hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền …16/11/22Chuyển đổi số, Công Văn, Hướng dẫnchuyen-doi-so cong-van huong-dan van-ban-tai-lieu
Thông báo danh mục dịch vụ công trực tuyến một phần cho phép nộp hồ sơ trực tuyến thuộc thẩm quyền của UBND huyện Bạch ThôngXem nội dung chi tiết tại đây15/11/22Cải cách hành chính, Thông báocai-cach-hanh-chinh thong-bao van-ban-tai-lieu
Kế hoạch tổ chức sự kiện “Ngày hội cam, quýt và giới thiệu sản phẩm OCOP, gắn với các hoạt động Văn hóa, thể thao, du lịch” huyện Bạch Thông năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây15/11/22Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Hưởng ứng tham gia Cuộc thi sáng tác, sưu tầm các câu chuyện hay gắn liền với di tích, danh lam thắng cảnh của tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây Kế hoạch số 132/KH-SVHTTDL ngày 07/11/2022 của Sở …14/11/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
GIAO LƯU VĂN NGHỆ TUYÊN TRUYỀN TOÀN DÂN CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚITối ngày 10/11/2022, tại thôn Nà Đán – Ủy ban nhân dân xã Đôn Phong …11/11/22Hoạt động Xã - Thị trấn, Huyện Bạch Thông chung sức xây dựng NTMhoat-dong-xa-phuong chung-suc-xay-dung-ntm van-ban-tai-lieu
Kế hoạch triển khai tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường đợt 2 năm 2022 trên địa bàn huyện Bạch ThôngXem nội dung chi tiết tại đây10/11/22Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Thông báo thay đổi nội dung thi đấu Giải Quần vợt tỉnh Bắc Kạn năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây10/11/22Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Kế hoạch triển khai Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử trên địa bàn tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây09/11/22Cải cách hành chính, Kế Hoạchcai-cach-hanh-chinh ke-hoach van-ban-tai-lieu
Báo cáo công tác trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng (Từ ngày 02 tháng 11 đến ngày 08 tháng 11 năm 2022)Xem nội dung chi tiết tại đây09/11/22Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh Cúm gia cầmXem nội dung chi tiết tại đây08/11/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Báo cáo tổng kết công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây08/11/22Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/HU ngày 29/9/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủyXem nội dung chi tiết tại đây Chỉ thị số 05-CT/HU ngày 29/9/2022 của Ban …08/11/22Chỉ thị, Công Vănchi-thi cong-van van-ban-tai-lieu
Triển khai thực hiện thông báo 313/TB-UBND ngày 31/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnhXem nội dung chi tiết tại đây08/11/22Chuyển đổi số, Công Vănchuyen-doi-so cong-van van-ban-tai-lieu
Tăng cường phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bànXem nội dung chi tiết tại đây08/11/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện Bạch ThôngXem nội dung chi tiết tại đây08/11/22Cải cách hành chính, Kế Hoạchcai-cach-hanh-chinh ke-hoach van-ban-tai-lieu
Định hướng tuyên truyền lần 1 tháng 11 năm 2022xem nội dung chi tiết tại đây Đề cương tuyên truyền 100 Ngày sinh đồng …07/11/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Triển khai Nghị định 91/2022 NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuếXem nội dung chi tiết tại đây07/11/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm mùa và tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin Covid-19.Xem nội dung chi tiết tại đây07/11/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
TUYÊN TRUYỀN VỀ XỬ LÝ CHẤT THẢI TRONG CHĂN NUÔI TẠI XÃ CẨM GIÀNGThực hiện mô hình chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới …04/11/22Huyện Bạch Thông chung sức xây dựng NTM, Văn hóa - Xã hộichung-suc-xay-dung-ntm van-hoa-xa-hoi van-ban-tai-lieu
Giao dịch nộp tiền thu qua hệ thống AgribankXem nội dung chi tiết tại đây03/11/22Cải cách hành chính, Công Văncai-cach-hanh-chinh cong-van van-ban-tai-lieu
Thông báo danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp trực tuyến toàn trình, trực tuyến một phần, thủ tục hành chính chỉ tiếp nhận trực tuyến và hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyếnXem nội dung chi tiết tại đây03/11/22Cải cách hành chính, Thông báocai-cach-hanh-chinh thong-bao van-ban-tai-lieu
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 3 thuộc Dự án 5 trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Bạch Thông năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây03/11/22Quy hoạch - Dự án, Quyết địnhquy-hoach-du-an quyet-dinh van-ban-tai-lieu
V/v đôn đốc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt NamXem nội dung chi tiết tại đây02/11/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
V/v chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đaiXem nội dung chi tiết tại đây02/11/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
V/v thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo tại Công văn số 518-CV/BCSĐ ngày 31/10/2022 của Ban cán sự đảng UBND tỉnhXem nội dung chi tiết tại đây02/11/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
BÁO CÁO Kết quả hưởng ứng “Tháng an toàn phòng cháy, chữa cháy” và “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy, 04/10/2022”Xem nội dung chi tiết tại đây02/11/22Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
BÁO CÁO Công tác trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng (Từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 01 tháng 11 năm 2022)Xem nội dung chi tiết tại đây02/11/22Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
XÃ TÂN TÚ ĐƯỢC LẮP 45 BÓNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜIThực hiện mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, ngày 29/10/2022 Chi …02/11/22Chuyển đổi số, Huyện Bạch Thông chung sức xây dựng NTM, Văn hóa - Xã hộichuyen-doi-so chung-suc-xay-dung-ntm van-hoa-xa-hoi van-ban-tai-lieu
Quyết định về việc phê duyệt danh mục dự kiến lập các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành huyện Bạch ThôngXem nội dung chi tiết tại đây01/11/22Quy hoạch - Dự án, Quyết địnhquy-hoach-du-an quyet-dinh van-ban-tai-lieu
Cung cấp nội dung tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (từ ngày 29/10/2022 đến ngày 04/11/2022)xem nội dung chi tiết tại đây01/11/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tuyên truyền Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bắc Kạn hàng nămXem nội dung chi tiết tại đây01/11/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thực hiện Công văn số 6115/BYT-DP ngày 28/10/2022 của Bộ Y tế về việc tiếp tục tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19Xem nội dung chi tiết tại đây01/11/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
PHÁT HUY SỨC DÂN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚIĐể thực có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn …31/10/22Huyện Bạch Thông chung sức xây dựng NTM, Văn hóa - Xã hộichung-suc-xay-dung-ntm van-hoa-xa-hoi van-ban-tai-lieu
Định hướng công tác tuyên truyền tháng 11 năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây Đề cương tuyên truyền 100 Ngày sinh đồng …31/10/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người tham gia BHXH, BHYTXem nội dung chi tiết tại đây31/10/22Cải cách hành chính, Công Văncai-cach-hanh-chinh cong-van van-ban-tai-lieu
Thông báo danh mục Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Bạch ThôngXem nội dung chi tiết tại đây Phụ lục kèm thông báo31/10/22Cải cách hành chính, Thông báocai-cach-hanh-chinh thong-bao van-ban-tai-lieu
Điều chỉnh chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế tại Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 04/7/2022 của UBND huyệnXem nội dung chi tiết tại đây31/10/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
TĂNG CƯỜNG ĐẦU TƯ CƠ SỞ VẬT CHẤT VĂN HÓA TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚITrong những năm qua, dù còn gặp khó khăn nhưng huyện Bạch Thông vẫn tăng …31/10/22Huyện Bạch Thông chung sức xây dựng NTM, Văn hóa - Xã hộichung-suc-xay-dung-ntm van-hoa-xa-hoi van-ban-tai-lieu
Thông báo danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Xây dựng cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần, dịch vụ công trực tuyến chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyếnXem nội dung chi tiết tại đây Hướng dẫn đăng ký hồ sơ trực tuyến …31/10/22Cải cách hành chính, Thông báocai-cach-hanh-chinh thong-bao van-ban-tai-lieu
phổ biến, triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Trại sáng tác ca khúc và tác phẩm múa về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây văn bản số 4101/CAT-PX03 ngày 25/10/2022 của Công …31/10/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thông báo về việc xác định phần mộ chưa có người nhận nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn – hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang – Tuyên QuangXem nội dung chi tiết tại đây31/10/22Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Tăng cường công tác, phòng chống dịch sốt trên địa bàn huyệnXem nội dung chi tiết tại đây31/10/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnhXem nội dung chi tiết tại đây31/10/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tái cấu trúc quy trình thực hiện thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp, đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn trực tuyếnXem nội dung chi tiết tại đây Công văn số 6904/UBND-NCPC ngày 08/8/202228/10/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Truyền thông tem bưu chính “Kỷ niệm 100 năm sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt (1922-2022)”Xem nội dung chi tiết tại đây27/10/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Về việc theo dõi Chương trình giao lưu toàn quốc “Hồ Chí Minh – Hành trình khát vọng 2022”Xem nội dung chi tiết tại đây27/10/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Điều lệ giải Quần vợt tỉnh Bắc Kạn năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây27/10/22Điều lệdieu-le van-ban-tai-lieu
Thông báo danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cung cấp trực tuyến toàn trình, trực tuyến một phần, thủ tục hành chính chỉ tiếp nhận trực tuyến và hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyếnXem nội dung chi tiết tại đây26/10/22Cải cách hành chính, Thông báocai-cach-hanh-chinh thong-bao van-ban-tai-lieu
Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại Hội nghị đối thoại với thanh niên huyện Bạch Thông năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây26/10/22Cải cách hành chính, Thông báocai-cach-hanh-chinh thong-bao van-ban-tai-lieu
Triển khai Kế hoạch Điều tra xã hội họcXem nội dung chi tiết tại đây Kế hoạch số 575/KH-UBND ngày 09/9/2022 của UBND …26/10/22Cải cách hành chính, Công Văncai-cach-hanh-chinh cong-van van-ban-tai-lieu
Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây26/10/22Cải cách hành chính, Thông báocai-cach-hanh-chinh thong-bao van-ban-tai-lieu
Về việc thông báo việc tổ chức điều tra XHH Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan HCNN trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây26/10/22Cải cách hành chính, Công Văncai-cach-hanh-chinh cong-van van-ban-tai-lieu
Báo cáo Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 02/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ và “Nói không với tiêu cực” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Bạch ThôngXem nội dung chi tiết tại đây26/10/22Báo cáo, Cải cách hành chínhbao-cao cai-cach-hanh-chinh van-ban-tai-lieu
Về việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chứcXem nội dung chi tiết tại đây26/10/22Cải cách hành chính, Công Văncai-cach-hanh-chinh cong-van van-ban-tai-lieu
Đẩy nhanh tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyếnXem nội dung chi tiết tại đây26/10/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông huyện Bạch Thông (viết tắt là Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả)Xem nội dung chi tiết tại đây26/10/22Cải cách hành chính, Quyết địnhcai-cach-hanh-chinh quyet-dinh van-ban-tai-lieu
Triển khai thực hiện Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 20/10/2022 của UBND tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây QĐ phê duyệt danh mục TTHC của tỉnh …26/10/22Cải cách hành chính, Quyết địnhcai-cach-hanh-chinh quyet-dinh van-ban-tai-lieu
Báo cáo công tác trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng (Từ ngày 19 tháng 10 đến ngày 25 tháng 10 năm 2022)Xem nội dung chi tiết tại đây26/10/22Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Cuộc thi ” Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây26/10/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thông báo dạng ma túy mới xuất hiệnXem nội dung chi tiết tại đây25/10/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Cung cấp nội dung tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (từ ngày 22/10/2022 đến ngày 29/10/2022)tải tài liệu tại đây25/10/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 5 trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Bạch Thông năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây25/10/22Quy hoạch - Dự án, Quyết địnhquy-hoach-du-an quyet-dinh van-ban-tai-lieu
Hưởng ứng và tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài”Xem nội dung chi tiết tại đây thể lệ cuộc thi24/10/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
CÁN BỘ HỘI TIÊU BIỂU TRONG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚINói đến chị Âu Thị Hường – Thôn Nà Xe, xã Tân Tú ai cũng …24/10/22Huyện Bạch Thông chung sức xây dựng NTM, Văn hóa - Xã hộichung-suc-xay-dung-ntm van-hoa-xa-hoi van-ban-tai-lieu
Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây24/10/22Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Tăng cường, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.Xem nội dung chi tiết tại đây21/10/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Báo cáo công tác trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng (Từ ngày 12 tháng 10 đến ngày 18 tháng 10 năm 2022)Xem nội dung chi tiết tại đây20/10/22Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Chủ động ứng phó với cơn bão số 6 (bão NESAT)Xem nội dung chi tiết tại đây20/10/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tiếp nhận công chức, viên chức về công tác tại các trường học thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Bạch ThôngXem nội dung chi tiết tại đây19/10/22Thông báo, Thông tin tuyển dụngthong-bao thong-tin-tuyen-dung van-ban-tai-lieu
Cung cấp thông tin, hướng dẫn tuyên truyền (lần 02 tháng 10 năm 2022)Tải tài liệu tại đây17/10/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ cho sự phát triển bền vững của tỉnhXem nội dung chi tiết tại đây Hướng dẫn số 29-HD/BTGTU17/10/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Cung cấp nội dung truyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 (tuần từ ngày 08/10 đến ngày 15/10/2022)tải tài liệu tại đây17/10/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông huyện Bạch Thông (viết tắt là Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả)Xem nội dung chi tiết tại đây17/10/22Quyết địnhquyet-dinh van-ban-tai-lieu
Kế hoạch mở đợt cao điểm “90 ngày, đêm” triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06/CPXem nội dung chi tiết tại đây17/10/22Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Tuyển sinh ngànhđào tạo giáo viên năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây Công văn số 2157/UBND-VXNV ngày 12/4/2022  của UBND …17/10/22Công Văn, Thông tin tuyển dụngcong-van thong-tin-tuyen-dung van-ban-tai-lieu
Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện Bạch Thông tháng 10 năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây17/10/22Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Thông báo về việc tổ chức trưng bày, giới thiệu và lấy ý kiến nhân dân đối với các sản phẩm lưu niệm và quà tặng du lịch Bắc Kạn năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây17/10/22Lấy ý kiến dự thảo, Thông báolay-y-kien-du-thao thong-bao van-ban-tai-lieu
Quyết định về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện Bạch Thông quý III năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây Công bố công khai số liệu thực hiện dự …14/10/22Công khai ngân sách địa phương, Quyết địnhcong-khai-ngan-sach-dia-phuong quyet-dinh van-ban-tai-lieu
Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm chiến thắng Tây BắcXem nội dung chi tiết tại đây Đề cương tt 70 Năm Chiến thắng Tây …12/10/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Hướng dẫn cập nhật bổ sung số ĐDCN/CCCD và tiếp tục cài đặt, sử dụng ứng dụng VssIDXem nội dung chi tiết tại đây12/10/22Công Văn, Hướng dẫncong-van huong-dan van-ban-tai-lieu
Báo cáo công tác trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng (Từ ngày 05 tháng 9 đến ngày 11 tháng 10 năm 2022)Xem nội dung chi tiết tại đây12/10/22Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Đăng ký và đề xuất nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây12/10/22Công Văn, Thông tin tuyển dụngcong-van thong-tin-tuyen-dung van-ban-tai-lieu
Tăng cường công tác, phòng chống dịch sốt xuất huyết DengueXem nội dung chi tiết tại đây11/10/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 3 thuộc Dự án 10 Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểusố và miền núi huyện Bạch Thông năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây11/10/22Quyết địnhquyet-dinh van-ban-tai-lieu
Xin ý kiến đóng góp cho kế hoạch thực hiện giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Bạch Thông, giai đoạn 2022 – 2025Xem nội dung chi tiết tại đây11/10/22Công Văn, Lấy ý kiến dự thảocong-van lay-y-kien-du-thao van-ban-tai-lieu
Báo cáo đánh giá việc sáp nhập các trường học, dồn ghép các điểm trường trên địa bàn huyện Bạch Thông thời gian từ năm học 2015-2016 cho đến năm học 2022-2023Xem nội dung chi tiết tại đây11/10/22Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Đôn đốc hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tiêm phòng đợt 2 năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây11/10/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây11/10/22Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Báo cáo kết quả kiểm tra thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, thực hiện hương ước, quy ước và công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện Bạch Thông năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây11/10/22Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Định hướng tuyên truyền lần 01 tháng 10 năm 2022xem nội dung chi tiết tại đây11/10/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Nội dung tuyên truyền theo Chương trình phối hợp giữa BTGHU với HĐND, UBND huyện năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN THEO CTRINH PHỐI HỢP11/10/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Công văn cung cấp nội dung truyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 (tuần từ ngày 08/10 đến ngày 15/10/2022)xem nội dung chi tiết tại đây10/10/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân thộc thiểu số thuộc Dự án 9 – Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Bạch Thông năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây10/10/22Quyết địnhquyet-dinh van-ban-tai-lieu
Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ được giao chủ trì nhằm nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây10/10/22Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Cập nhật bổ sung số Định danh cá nhân/Căn cước công dân của người tham gia trong Cơ sở dữ liệu BHXH Việt Nam quản lý và tiếp tục cài đặt, sử dụng ứng dụng VssIDXem nội dung chi tiết tại đây10/10/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Mời dự hội nghị báo cáo viên tháng 10/2022Xem nội dung chi tiết tại đây10/10/22Giấy mờigiay-moi van-ban-tai-lieu
Triển khai phổ biến Kế hoạch, Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 7 (2022 – 2023)Xem nội dung chi tiết tại đây Kế hoạch Hội thi sáng tạo Quyết định …10/10/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thông báo về việc thu hồi đất công trình sửa chữa, cải tạo các điểm mất ATGT tại Km145+200 – Km145+600; Km157+200 – Km157+600; Km160+00 – Km161+00; Km 161+100 – Km 161+900 QL.3B, tỉnh Bắc Kạn.Xem nội dung chi tiết tại đây10/10/22Quy hoạch - Dự án, Thông báoquy-hoach-du-an thong-bao van-ban-tai-lieu
Đôn đốc tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022”Xem nội dung chi tiết tại đây07/10/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số 10/10Xem nội dung chi tiết tại đây07/10/22Chuyển đổi số, Công Vănchuyen-doi-so cong-van van-ban-tai-lieu
Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luậtXem nội dung chi tiết tại đây06/10/22Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Tăng cường phòng chống bệnh Đậu mùa khỉXem nội dung chi tiết tại đây06/10/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thông báo số 1312/TB-BYT ngày 30/9/2022 của Bộ Y tế về kết luận, chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc tăng cường công tác phòng, chống dịch và tiêm vắc xin phòng COVID-19 vào ngày 21/9/2022Xem nội dung chi tiết tại đây05/10/22Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Báo cáo công tác trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng (Từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 04 tháng 10 năm 2022)Xem nội dung chi tiết tại đây05/10/22Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Thông báo tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 3/2022Xem nội dung chi tiết tại đây05/10/22Thông báo, Thông tin tuyển dụngthong-bao thong-tin-tuyen-dung van-ban-tai-lieu
Thông báo về việc đặt hàng đào tạo nghề dưới 3 tháng năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây05/10/22Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Báo cáo đánh giá, rút kinh nghiệm kỳ họp thứ năm, thứ sáu Hội đồng nhân dân huyện Bạch Thông khóa XXXem nội dung chi tiết tại đây04/10/22Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Giấy mời dự phiên họp thứ Mười Năm UBND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021 – 2026Xem nội dung chi tiết tại đây04/10/22Giấy mờigiay-moi van-ban-tai-lieu
Báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của ĐảngXem nội dung chi tiết tại đây04/10/22Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Nghị quyết Hội nghị lần thứ Mười Một Ban chấp hành Đảng bộ huyện khoá XV về điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu Nghị quyết 03-NQ/HU, ngày 01/10/2020 về nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2020 – 2025Xem nội dung chi tiết tại đây03/10/22Nghị Quyếtnghi-quyet van-ban-tai-lieu
Chủ động phòng ngừa, ứng phó thiên tai những tháng cuối năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây03/10/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kế hoạch phát động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022)Xem nội dung chi tiết tại đây03/10/22Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Quyết định về việc ban hành Đơn giá dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây03/10/22Quyết địnhquyet-dinh van-ban-tai-lieu
Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho học sinh đến trườngXem nội dung chi tiết tại đây30/09/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Đề nghị điều chỉnh thông báo số 231/TB-UBND ngày 19/8/2022 của UBND huyện Bạch Thông về việc thu hồi đất thực hiện công trình: nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh BắcKạn (Trạm Kiểm lâm Lủng Xiên thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ)Xem nội dung chi tiết tại đây29/09/22Công Văn, Thông báocong-van thong-bao van-ban-tai-lieu
Kế hoạch phát động “Tháng an toàn phòng cháy, chữa cháy” và “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy, 04/10/2022”Xem nội dung chi tiết tại đây29/09/22Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Tăng cường công tác thu và chống thất thu ngân sách nhà nước năm 2022.Xem nội dung chi tiết tại đây29/09/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Báo cáo kết quả công tác 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây29/09/22Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 10 Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Bạch Thông năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây29/09/22Quyết địnhquyet-dinh van-ban-tai-lieu
Báo cáo công tác trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng (Từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 27 tháng 9 năm 2022)Xem nội dung chi tiết tại đây28/09/22Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân; chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vữngXem nội dung chi tiết tại đây CHỈ THỊ 16 VỀ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ …27/09/22Chỉ thị, Công Vănchi-thi cong-van van-ban-tai-lieu
Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 19/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây Chỉ thị về tuyển chọn công dân nhập …27/09/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Triển khai thi hành các Luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ BaXem nội dung chi tiết tại đây27/09/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Định hướng công tác tuyên truyền tháng 10 năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây Đề cương tt 120 năm Ngày sinh đồng …27/09/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Phối hợp thực hiện các giải pháp giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tư phápXem nội dung chi tiết tại đây Vv phối hợp thực hiện các giải pháp …27/09/22Cải cách hành chính, Công Văncai-cach-hanh-chinh cong-van van-ban-tai-lieu
Điều chỉnh Thông báo số 230/TB-UBND ngày 19/8/2022 của UBND huyện Bạch Thông về việc thu hồi đất thực hiện công trình: Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bắc Kạn (Hạt kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ)Xem nội dung chi tiết tại đây27/09/22Công Văn, Thông báocong-van thong-bao van-ban-tai-lieu
Ứng phó với cơn bão NORUXem nội dung chi tiết tại đây27/09/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo Quốc phòng- an ninh 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây27/09/22Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Kế hoạch tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây27/09/22Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Tuyên truyền về Giải Bóng chuyền trẻ cúp CLB quốc gia năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây27/09/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thực hiện Thông báo số 288/TB-VPCP ngày 19/9/2022 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại phiên họp thứ 17 Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phươngXem nội dung chi tiết tại đây Thông báo số 288/TB-VPCP ngày 19/9/2022 của Văn …27/09/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tuyên truyền (lần 02 tháng 9 năm 2022)xem nội dung chi tiết tại đây27/09/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Giấy phép môi trường của Hợp tác xã Hùng MạnhXem nội dung chi tiết tại đây26/09/22Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Triển khai sử dụng biên lai điện tử thay biên lai giấyXem nội dung chi tiết tại đây26/09/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Triển khai thực hiện Quyết định số 1750/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây QĐ 1750 ngày 16-9-2022 của UBND tỉnh26/09/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Cung cấp nội dung tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (từ ngày 20/9/2022 đến ngày 27/9/2022)xem nội dung chi tiết tại đây26/09/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Báo cáo kết quả hoạt động Tết Trung thu năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây26/09/22Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Tuyên truyền phòng, chống COVID -19 trên địa bàn huyện trong tình hình mớiXem nội dung chi tiết tại đây Thông điệp 2K + Hướng dẫn đeo khẩu …23/09/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Hướng dẫn thực hiện DA8 GĐ 2021- 2025Xem nội dung chi tiết tại đây23/09/22Hướng dẫnhuong-dan van-ban-tai-lieu
Cung cấp thông tin, hướng dẫn tuyên truyền (lần 02 tháng 9 năm 2022)xem nội dung chi tiết tại đây23/09/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Văn bản số 5910/VPCP-NC ngày 08/9/2022 của Văn phòng Chính phủXem nội dung chi tiết tại đây23/09/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Đẩy mạnh tuyên truyền tổ chức tổng rà soát, cập nhật, bổ sung dữ liệu đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộXem nội dung chi tiết tại đây23/09/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Điều lệ giải Bóng chuyền hơi trung – cao tuổi huyện Bạch Thông năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây23/09/22Điều lệdieu-le van-ban-tai-lieu
Báo cáo công tác trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng (Từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9 năm 2022)Xem nội dung chi tiết tại đây23/09/22Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đìnhXem nội dung chi tiết tại đây23/09/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Nội dung làm việc của Thường trực Huyện ủy tại xã Tân Tú vềthực hiện các Chương trình mục tiêuquốc gia huyện Bạch Thông giai đoạn 2021-2025Xem nội dung chi tiết tại đây23/09/22Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luậtXem nội dung chi tiết tại đây23/09/22Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Triển khai thực hiện Quyết định số 27/2022/QĐ-UBND ngày 27/7/2022 của UBND tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây20/09/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kế hoạch phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ trên địa bàn huyện Bạch ThôngXem nội dung chi tiết tại đây20/09/22Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng an toàn phòng cháy, chữa cháy” và “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy, 04/10/2022”Xem nội dung chi tiết tại đây20/09/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng an toàn phòng cháy, chữa cháy” và “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy, 04/10/2022”Xem nội dung chi tiết tại đây20/09/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây20/09/22Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023Xem nội dung chi tiết tại đây20/09/22Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Kế hoạch thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025Xem nội dung chi tiết tại đây19/09/22Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Thông báo kết quả kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình MTQGGN bền vững 6 tháng đầu năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây19/09/22Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 13/9/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.Xem nội dung chi tiết tại đây19/09/22Chỉ thịchi-thi van-ban-tai-lieu
Triển khai Kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn cho Tổ công nghệ số cộng đồngXem nội dung chi tiết tại đây19/09/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Triển khai Kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn cho Tổ công nghệ số cộng đồngXem nội dung chi tiết tại đây16/09/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Đáp án và tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây16/09/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thông báo nội dung họp Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Bạch Thông giai đoạn 2021-2025Xem nội dung chi tiết tại đây16/09/22Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Tuyển sinh các lớp bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức kinh phí tự chủ năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây16/09/22Thông tin tuyển dụngthong-tin-tuyen-dung van-ban-tai-lieu
KIỂM TRA TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ TÂN TÚChiều ngày 14/9/2022, các đồng chí Đỗ Thị Hiền – Tỉnh uỷ viên, Bí thư …16/09/22Hoạt động HĐND - UBND, Huyện Bạch Thông chung sức xây dựng NTMhoat-dong-hdnd-ubnd chung-suc-xay-dung-ntm van-ban-tai-lieu
Kế hoạch thực hiện CTMTQG phát triển KTXH vùng ĐBDTTS&MN năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây15/09/22Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Báo cáo công tác trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng (Từ ngày 07 tháng 9 đến ngày 13 tháng 9 năm 2022)Xem nội dung chi tiết tại đây15/09/22Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Kế hoạch truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Bạch Thông giai đoạn 2021-2025Xem nội dung chi tiết tại đây15/09/22Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện Bạch Thông tháng 09 năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây15/09/22Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Hưởng ứng Chiến dịch truyền thông “Vui Trung thu và tựu trường an toàn” về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổiXem nội dung chi tiết tại đây15/09/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thông báo kết luận phiên họp thứ Mười bốn UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026Xem nội dung chi tiết tại đây15/09/22Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Bình chọn video tham gia vòng chung kết Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây14/09/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thông báo tuyển sinh sau Đại học đợt 2 năm 2022 của Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái NguyênXem nội dung chi tiết tại đây14/09/22Thông báo, Thông tin tuyển dụngthong-bao thong-tin-tuyen-dung van-ban-tai-lieu
BẠCH THÔNG TÍCH CỰC PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG NÔNG THÔN PHỤC VỤ CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘITừ những nguồn lực đầu tư khác nhau, những năm qua, huyện tập trung phát …13/09/22Huyện Bạch Thông chung sức xây dựng NTM, Văn hóa - Xã hộichung-suc-xay-dung-ntm van-hoa-xa-hoi van-ban-tai-lieu
Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025Xem nội dung chi tiết tại đây13/09/22Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Kế hoạch thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 trên địa bàn huyện Bạch ThôngXem nội dung chi tiết tại đây13/09/22Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luậtXem nội dung chi tiết tại đây13/09/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thực hiện nâng cao chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ cải cách hành chính lĩnh vực xây dựng và phát triển chính quyền điện tử cấp huyện, cấp xãXem nội dung chi tiết tại đây13/09/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025Xem nội dung chi tiết tại đây13/09/22Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Tăng cường chỉ đạo công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bànXem nội dung chi tiết tại đây13/09/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thực hiện nội dung cuộc họp Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tỉnhXem nội dung chi tiết tại đây13/09/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại Hội nghị đối thoại với thanh niên huyện Bạch Thông năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây12/09/22Cải cách hành chính, Thông báocai-cach-hanh-chinh thong-bao van-ban-tai-lieu
Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 – 2025Xem nội dung chi tiết tại đây12/09/22Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu