Văn bản – Tài Liệu

Tên văn bảnMô tả Thời gian Phân loại Cơ quan ban hànhLĩnh Vựccategories_hfilter
Giấy mời dự kỳ họp thứ hai HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026Xem nội dung chi tiết tại đây05/08/21Giấy mờigiay-moi van-ban-tai-lieu
Hướng dẫn tăng cường tuyên truyền việc thực hiện không săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếmXem nội dung chi tiết tại đây05/08/21Hướng dẫnhuong-dan van-ban-tai-lieu
Tổ chức điều tra dư luận xã hội bằng hình thức trực tuyếnXem nội dung chi tiết tại đây05/08/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hoá trong tình hình dịch Covid-19Xem nội dung chi tiết tại đây04/08/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19Xem nội dung chi tiết tại đây04/08/21Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Thực hiện đúng các quy định về phát ngôn, cung cấp thông tin phòng, chống dịch COVID-19.Xem nội dung chi tiết tại đây04/08/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19Xem nội dung chi tiết tại đây04/08/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kết quả triển khai hỗ trợ một số hàng hóa thiết yếu cho Thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch bệnh Covid-19Xem nội dung chi tiết tại đây04/08/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Bổ sung một số biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19Xem nội dung chi tiết tại đây04/08/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Điều chỉnh thời gian cách ly y tế cho các trường hợp F1, hướng dẫn xét nghiệm, quản lý và điều trị người bệnh Covid-19Xem nội dung chi tiết tại đây04/08/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tăng cường nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông phòng, chống dịch COVID-19Xem nội dung chi tiết tại đây04/08/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Quyết định phê duyệt kế hoạch bảo đảm cung cấp hàng hoá thiết yếu của doanh nghiệp bưu chính lớn tại các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đang thực hiện giãn cách xã hộiXem nội dung chi tiết tại đây04/08/21Quyết địnhquyet-dinh van-ban-tai-lieu
Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 (đợt dịch thứ 4) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ngày 29/7/2021Xem nội dung chi tiết tại đây04/08/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 (đợt dịch thứ 4) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ngày 28/7/2021Xem nội dung chi tiết tại đây04/08/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 (đợt dịch thứ 4) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ngày 26/7/2021Xem nội dung chi tiết tại đây04/08/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 (đợt dịch thứ 4) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ngày 25/7/2021Xem nội dung chi tiết tại đây04/08/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 (đợt dịch thứ 4) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ngày 23/7/2021Xem nội dung chi tiết tại đây04/08/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây04/08/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Nghị quyết về mua sắm thuốc, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phòng chống dịch Covid-19Xem nội dung chi tiết tại đây04/08/21Nghị Quyếtnghi-quyet van-ban-tai-lieu
Kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển và giao nhận vắc xin phục vụ chiến dịch tiêm chủng vắc xin covid-19 năm 2021-2022Xem nội dung chi tiết tại đây04/08/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Chủ động phối hợp thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-CP của Chính phủXem nội dung chi tiết tại đây04/08/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Công văn hướng dẫn PCD tại chợ đầu mối, chợ bán lẻ trong thời gian áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTgXem nội dung chi tiết tại đây04/08/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Bảo đảm sẵn sàng thu dung, điều trị COVID-19 khi dịch bệnh lan rộng tại địa phươngXem nội dung chi tiết tại đây04/08/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thực hiện công văn số 411-CV/BCSĐ ngày 20/7/2021 của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh thực hiện công văn số 309-CV/TU ngày 20/7/2021 của BTV Tỉnh uỷXem nội dung chi tiết tại đây04/08/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Võ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch covid-19Xem nội dung chi tiết tại đây04/08/21Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Thực hiện Thông báo số 203/TB-VPCP ngày 26/7/2021 của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19Xem nội dung chi tiết tại đây04/08/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thực hiện Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19Xem nội dung chi tiết tại đây04/08/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19Xem nội dung chi tiết tại đây04/08/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Thực hiện Thông báo số 203/TB-VPCP ngày 26/7/2021 của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19Xem nội dung chi tiết tại đây04/08/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Báo cáo công tác trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng (Từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 03 tháng 8 năm 2021)Xem nội dung chi tiết tại đây04/08/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Khẩn trương truy vết người có tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại các tỉnh, thành phốXem nội dung chi tiết tại đây Thông báo số 102/TB-KSBT ngày 28/7/2021 của TTKSBT …04/08/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tuyên truyền, vận động Nhân dân không thực hiện các hành vi kỳ thị, phân biệt người nước ngoàiXem nội dung chi tiết tại đây04/08/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025Xem nội dung chi tiết tại đây03/08/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thực hiện không săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếmXem nội dung chi tiết tại đây03/08/21Hướng dẫnhuong-dan van-ban-tai-lieu
Công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây Thông báo ý kiến kết luận của Thường …03/08/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt NamXem nội dung chi tiết tại đây03/08/21Quyết địnhquyet-dinh van-ban-tai-lieu
Kênh truyền thông dân số trên nền tảng internetXem nội dung chi tiết tại đây03/08/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tăng cường công tác phòng chống sinh vật gây hại cây trồng vụ Mùa, vụ Đông năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây03/08/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thông tin thị trường nông sản định kỳ hàng tháng.Xem nội dung chi tiết tại đây03/08/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Báo cáo sơ kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây03/08/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Giải Báo chí phòng, chống tham những và xây dựng đạo đức liêm chính tỉnh Bắc Kạn lần IXem nội dung chi tiết tại đây03/08/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Định hướng tuyên truyền tháng 8/2021Xem nội dung chi tiết tại đây Định hướng tuyên truyền tháng 8/202103/08/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Quyết định về việc kế hoạch đảm bảo tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2021 – 2025 và thực hiện Chiến lược Quốc gia chấm dứt bệnh AIDS vào năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây03/08/21Quyết địnhquyet-dinh van-ban-tai-lieu
Tăng cường tiếp sóng các Chương trình Thời sự của Đài Tiếng nói Việt NamXem nội dung chi tiết tại đây03/08/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Chấp hành TW: Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mớiXem nội dung chi tiết tại đây03/08/21Chỉ thịchi-thi van-ban-tai-lieu
Kết quả tổ chức các hoạt động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây03/08/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Kế hoạch thực hiện Đề án trồng một tỷ cây xanh của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 – 2025Xem nội dung chi tiết tại đây03/08/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Tháng 7 năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây03/08/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Báo cáo tổng kết chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 theo Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủXem nội dung chi tiết tại đây03/08/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Báo cáo tổng kết việc thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 của UBND tỉnhXem nội dung chi tiết tại đây03/08/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Đề án nâng cao hiệu quả quản lý quy hoạch, thăm dò, khai thác, chế biến, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản, chống thất thu ngân sách từ hoạt động khoáng sản và bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2021-2025Xem nội dung chi tiết tại đây03/08/21Quyết địnhquyet-dinh van-ban-tai-lieu
Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây03/08/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Kế hoạch xây dựng, nhân rộng mô hình, gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025Xem nội dung chi tiết tại đây03/08/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Kế hoạch tuyên truyền thực hiện chính sách bảo hiểm y tếXem nội dung chi tiết tại đây03/08/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Thực hiện công tác đặc xá năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây Hướng dẫn công tác đặc xá năm 202103/08/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 03- NQ/ĐU, ngày 14/4/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan tỉnh (khóa X) về “Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ, đảng viên xây dựng dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh”Xem nội dung chi tiết tại đây03/08/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Giới thiệu kênh truyền thông dân số trên nền tảng internetXem nội dung chi tiết tại đây03/08/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thông báo về việc không tổ chức hoạt động tọa đàm kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2021)Xem nội dung chi tiết tại đây03/08/21Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp Ban chỉ đạo quản lý, bảo vệ và phát triển rừng 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây03/08/21Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Quyết định số 1236/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030. Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Bạch ThôngXem nội dung chi tiết tại đây03/08/21Quyết địnhquyet-dinh van-ban-tai-lieu
Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển viên chức huyện Bạch Thông năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây03/08/21Quyết định, Thông tin tuyển dụngquyet-dinh thong-tin-tuyen-dung van-ban-tai-lieu
Thông báo khẩn về việc phối hợp truy vết tìm người có mặt tại các điểm nguy cơ liên quan đến trường hợp mắc COVID-19 tại các tỉnh, thành phố.Thông báo khẩn số 36 tỉnh Đắk Nông Thông báo khẩn số 38 tỉnh Đắk …02/08/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Báo cáo kết quả thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 06 tháng đầu năm 2021, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021 trên địa bàn huyện Bạch ThôngXem nội dung chi tiết tại đây02/08/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đi, đến một số tỉnh và ngược lại.Xem nội dung chi tiết tại đây02/08/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Chuyển văn bản của hai tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Phúc, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải.Xem nội dung chi tiết tại đây02/08/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Giấy mời dự phiên họp thứ ba UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026Xem nội dung chi tiết tại đây02/08/21Giấy mờigiay-moi van-ban-tai-lieu
Lời kêu gọi ủng hộ Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc Da cam huyện Bạch ThôngXem nội dung chi tiết tại đây30/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thông báo danh mục tài liệu ôn thi tuyển dụng viên chức vòng 1Xem nội dung chi tiết tại đây30/07/21Thông tin tuyển dụngthong-tin-tuyen-dung van-ban-tai-lieu
Tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bànXem nội dung chi tiết tại đây30/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 60 NĂM THẢM HỌA DA CAM Ở VIỆT NAM (10/8/1961 – 10/8/2021)I.THẢM HỌA DA CAM Ở VIỆT NAM Chất độc da cam/dioxin. – Chất độc da cam (Agent …30/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 29/3/2021 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2030Xem nội dung chi tiết tại đây29/07/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Thực hiện Công văn số 417-CV/BCSĐ ngày 23/7/2021 của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh thực hiện Công văn số 316-CV/TU ngày 22/7/2021 của BTV Tỉnh ủyXem nội dung chi tiết tại đây29/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Khẩn trương truy vết người có tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại các tỉnh, thành phốXem nội dung chi tiết tại đây29/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Điều chỉnh thời gian cách ly y tế cho các trường hợp F1, hướng dẫn xét nghiệm, quản lý và điều trị người bệnh COVID-19Xem nội dung chi tiết tại đây29/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội,đảm bảo quốc phòng, an ninh tháng 7, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây29/07/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Thực hiện Công văn số 4772/UBND-VXNV ngày 27/7/2021 ủa UBND tỉnh về bổ sung thực hiện một số biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch Covid-19Xem nội dung chi tiết tại đây29/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thông báo tình hình bệnh đạo ôn hại lúa MùaXem nội dung chi tiết tại đây29/07/21Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Báo cáo công tác trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng (Từ ngày 21 tháng 7 đến ngày 27 tháng 7 năm 2021)Xem nội dung chi tiết tại đây29/07/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật về Covid-19 trên mạngXem nội dung chi tiết tại đây29/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tuyên truyền triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022 trên địa bàn huyệnXem nội dung chi tiết tại đây Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 26/7/2021 của UBND …28/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tuyên truyền về công tác đặc xá năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính …28/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tăng cường nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông phòng, chống dịch COVID-19Phiếu chuyển công văn Xem nội dung chi tiết tại đây28/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
khẩn trương truy vết người có tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại các tỉnh, thành phốXem nội dung chi tiết tại đây Thông báo số 87/TB-KSBT ngày 23/7/2021 của TTKBT …27/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20/7/2021 của Chính phủ phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch Covid-19Xem nội dung chi tiết tại đây27/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Khẩn trương truy vết người có tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại các tỉnh, thành phốXem nội dung chi tiết tại đây Số 85/TBKSBT ngày 22/7/2021 của TTKSBT tỉnh Đắk …27/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Quyết định về việc cắt giảm 50% kinh phí tổ chức hội nghị, công tác phí và tiết kiệm thêm 10% kinh phí chi thường xuyên đã giao cho các đơn vị, UBND các xã, thị trấn từ thời điểm 16/6/2021 đến hết năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây27/07/21Quyết địnhquyet-dinh van-ban-tai-lieu
Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động về chăm sóc sức khỏe sinh sản, tập trung vào chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ huyện Bạch Thông, giai đoạn 2021 – 2025Xem nội dung chi tiết tại đây27/07/21Quyết địnhquyet-dinh van-ban-tai-lieu
Thiết lập Khu cách ly y tế tập trung phòng chống dịch, bệnh COVID-19 tại Trường Mầm non xã Tân Tú( khu B)Xem nội dung chi tiết tại đây27/07/21Quyết địnhquyet-dinh van-ban-tai-lieu
Thực hiệnCông văn số379-CV/HU ngày 23/7/2021 của Huyện ủy về tăng cường phòng chống dịch Covid-19Xem nội dung chi tiết tại đây27/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Định hướng công tác tuyên truyền tháng 8 năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây27/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính …27/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Quản lý di biến động của nhân dân tại địa phương trong phòng, chống dịch Covid-19Xem nội dung chi tiết tại đây27/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thực hiện Công văn số379-CV/HU ngày 23/7/2021 của Huyện ủy về tăng cường phòng chống dịch Covid-19Xem nội dung chi tiết tại đây27/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thực hiện văn bản số 4420/UBND-VXNV ngày 19/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây27/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tiếp tục tăng cường công tác phòng,chống dịch Covid-19Xem nội dung chi tiết tại đây Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20 tháng 7 …27/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20/7/2021 của Chính phủ phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch Covid-19Xem nội dung chi tiết tại đây27/07/21Nghị Quyếtnghi-quyet van-ban-tai-lieu
Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ngày 21/7/2021Xem nội dung chi tiết tại đây27/07/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Thực hiện Công văn số 5798/BYT-DP ngày 20/7/2021 của Bộ Y tế về tổ chức tiêm chủng trong tình hình dịch bệnh Covid-19Xem nội dung chi tiết tại đây27/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ngày 20/7/2021Xem nội dung chi tiết tại đây27/07/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Mở rộng phạm vi vùng cách ly y tế Salon tóc Huỳnh Tây tại Quyết định số 1254/QĐ-BCĐ ngày 17/7/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây27/07/21Quyết địnhquyet-dinh van-ban-tai-lieu
Giám sát chặt chẽ việc thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú phòng, chống dịch Covid-19Xem nội dung chi tiết tại đây27/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Đề xuất ủng hộ hiện vật cho công tác phòng, chống dịch COVID-19Xem nội dung chi tiết tại đây27/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ngày 19/7/2021Xem nội dung chi tiết tại đây27/07/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Tuyên truyền Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022 trên hệ thống thông tin cơ sởXem nội dung chi tiết tại đây27/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thông báo số 192/TB-VPCP ngày 18/7/2021 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về công tác phòng, chống dịch Covid-19Xem nội dung chi tiết tại đây27/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thực hiện Công văn số 969/TTg-KGVX ngày 17/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch tại một số địa phươngXem nội dung chi tiết tại đây27/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thực hiện Thông báo số 191/TB-VPCP ngày 17/7/2021 của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19Xem nội dung chi tiết tại đây27/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thực hiện Công văn số 4777/VPCP-QHĐP ngày 15/7/2021 của Văn phòng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại TP. Hồ Chí MinhXem nội dung chi tiết tại đây27/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ngày 18/7/2021Xem nội dung chi tiết tại đây27/07/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Thiết lập vùng cách ly y tế tại các địa điểm trên địa bàn thành phố Bắc Kạn để phòng, chống dịch Covid-19Xem nội dung chi tiết tại đây27/07/21Quyết địnhquyet-dinh van-ban-tai-lieu
Thông báo khẩn số 01Xem nội dung chi tiết tại đây Thông báo khẩn27/07/21Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Thiết lập vùng cách ly y tế tại các địa điểm trên địa bàn thành phố Bắc Kạn để phòng, chống dịch Covid-19Xem nội dung chi tiết tại đây27/07/21Quyết địnhquyet-dinh van-ban-tai-lieu
Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ngày 16/7/2021Xem nội dung chi tiết tại đây27/07/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Thông báo số 186/TB-VPCP ngày 15/7/2021 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến với Thành phố Hồ Chí Minh và 26 tỉnh, thành phố khu vực Tây Nguyên, Nam Trung Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam BộXem nội dung chi tiết tại đây27/07/21Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022Xem nội dung chi tiết tại đây27/07/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Kế hoạch số 1063/KH-BYT ngày 16/7/2021 của Bộ Y tế truyền thông Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021 – 2022Xem nội dung chi tiết tại đây27/07/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Kế hoạch triển khai hỗ trợ một số hàng hóa thiết yếu cho Thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch bệnh Covid-19Xem nội dung chi tiết tại đây27/07/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Triển khai ứng dụng “Sổ Sức khỏe điện tử” trên điện thoại di động và các thiết bị thông minh.Xem nội dung chi tiết tại đây Hướng dẫn sử dụng ứng dụng26/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thực hiện Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 24/7/2021 của UBND tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây26/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thực hiện văn bản số 4420/UBND-VXNV ngày 19/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây  26/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kiểm soát hoạt động chuyến bay thương mại và di biến động từ Tp Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khác trong tình hình dịch bệnh phức tạpXem nội dung chi tiết tại đây Công văn số 4920/VPCP-KGVX ngày 20/7/2021 của Văn …26/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thực hiện Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 24/7/2021 của UBND tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây26/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Triển khai một số nhiệm vụ để bảo đảm hoạt động vận tải hàng hóa trong thời gian áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Chính phủ tại một số tỉnh phía Nam.Xem nội dung chi tiết tại đây26/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022Xem nội dung chi tiết tại đây26/07/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19Xem nội dung chi tiết tại đây Điện ngày 21/7/2021 của Thường trực Ban Bí …26/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Phổ biến, triển khai thực hiện Thông tư số 10/2021/TT-BYT quy định danh mục chất cấm trong SX, kinh doanh TPXem nội dung chi tiết tại đây26/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị huyện Bạch Thông giai đoạn 2021 – 2025Xem nội dung chi tiết tại đây26/07/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Thực hiện Công văn số 5838/BYT-KCB ngày 21/7/2021 của Bộ Y tế về bảo đảm sẵn sàng thu dung, điều trị Covid-19 khi dịch bệnh lan rộng tại địa phươngXem nội dung chi tiết tại đây26/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Khẩn trương truy vết người có tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại các tỉnh, thành phốXem nội dung chi tiết tại đây26/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thông báo về việc hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ chuyên môn cho huyện Ba Bể phòng chống dịch COVID – 19Xem nội dung chi tiết tại đây23/07/21Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Điều chỉnh thời gian cách ly y tế tại nhà và xét nghiệm đối với người từ TP. Hồ Chí Minh về địa phươngXem nội dung chi tiết tại đây23/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Cử người phát ngôn cung cấp thông tin, trả lời phỏng vấnXem nội dung chi tiết tại đây23/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Cung cấp thông tin cho báo chí và hệ thống thông tin cơ sở về công tác phòng, chống dịch Covid-19Xem nội dung chi tiết tại đây23/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến với Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh về công tác phòng, chống dịch COVID-19Xem nội dung chi tiết tại đây23/07/21Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ngày 15/7/2021Xem nội dung chi tiết tại đây23/07/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tính đến 16g00 ngày 13/7/2021Xem nội dung chi tiết tại đây23/07/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tính đến 16g00 ngày 12/7/2021Xem nội dung chi tiết tại đây23/07/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tính đến 16g00 ngày 10/7/2021Xem nội dung chi tiết tại đây23/07/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên hệ thống thông tin cơ sởXem nội dung chi tiết tại đây23/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021” trên địa bàn tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây23/07/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây23/07/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Báo cáo công tác thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây23/07/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Công tác báo chí 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây kết luận hội nghị giao ban công tác …23/07/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Triển khai Kế hoạch tổ chức liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây23/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 38/CT-TTg về tăng cường thực hiện và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA) đã có hiệu lựcXem nội dung chi tiết tại đây23/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây23/07/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng chống bệnh Cúm gia cầm A/H5N8 và các chủng vi rút Cúm gia cầm chủng độc lực cao khác lây lan diện rộngXem nội dung chi tiết tại đây23/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo và 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn TầnTuyên truyền kỷ niệm  130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần Tuyên truyền …23/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Quyết định số 984/QĐ-TTg ngày 23/6/2021 của Thủ tướng Chính phủXem nội dung chi tiết tại đây23/07/21Quyết địnhquyet-dinh van-ban-tai-lieu
Văn bản số 70/TWPCTT ngày 21/6/2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên taiXem nội dung chi tiết tại đây23/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thực hiện kiến nghị của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩmXem nội dung chi tiết tại đây Báo cáo tổng kết thực hiện “Tháng hành …23/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021 của Tổ công tác đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giaoXem nội dung chi tiết tại đây23/07/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây23/07/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (giai đoạn 2)5Xem nội dung chi tiết tại đây23/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thực hiện Công văn số 3748/VPCP-V.I ngày 04/6/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc kết quả thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg (tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền)Xem nội dung chi tiết tại đây23/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Triển khai thực hiện Đề án tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây23/07/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025Xem nội dung chi tiết tại đây23/07/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây23/07/21Quyết địnhquyet-dinh van-ban-tai-lieu
Thực hiện Công văn số 5838/BYT-KCB ngày 21/7/2021 của Bộ Y tế về bảo đảm sẵn sàng thu dung, điều trị Covid-19 khi dịch bệnh lan rộng tại địa phươngXem nội dung chi tiết tại đây23/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kế hoạch tổ chức giải Báo chí phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính tỉnh Bắc Kạn lần I (năm 2019-2021)Xem nội dung chi tiết tại đây Thể lệ Giải Báo chí phòng, chống tham …23/07/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Đề nghị báo cáo kết quả thực hiện Thông tư số 09/2016/TT-BVHTTDL ngày 14/10/2016 quy định về tổ chức thi, liên hoan văn nghệ quần chúngXem nội dung chi tiết tại đây23/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thông báo tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đi, đến một số tỉnh và ngược lạiXem nội dung chi tiết tại đây23/07/21Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Thực hiện trách nhiệm thông tin và giới thiệu về trợ giúp pháp lýXem nội dung chi tiết tại đây23/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Báo cáo tổng kết Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019- 2021” trên địa bàn tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây23/07/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Kéo dài thời gian nhận tác phẩm Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VIIXem nội dung chi tiết tại đây23/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Khẩn trương truy vết người có tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại các tỉnh, thành phốXem nội dung chi tiết tại đây23/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Khẩn trương truy vết người có tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại các tỉnh, thành phốXem nội dung chi tiết tại đây23/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thông báo kết luận phiên họp thứ nhất UBND huyện khóa XXXem nội dung chi tiết tại đây23/07/21Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Báo cáo tổng kết Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019- 2021” trên địa bàn tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây23/07/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây23/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Giám sát chặt chẽ việc thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú phòng, chống dịch COVID-19Xem nội dung chi tiết tại đây23/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn huyện Bạch Thông giai đoạn 2017 – 2025Xem nội dung chi tiết tại đây23/07/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Hướng dẫn xét tặng Giải thưởng Văn hóa đọc năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây Quy chế Giải thưởng Phát triển văn hóa …22/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Lời kêu gọi ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa huyện Bạch Thông năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây22/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp huyện năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây21/07/21Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Báo cáo công tác trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng (Từ ngày 14 tháng 7 đến ngày 20 tháng 7 năm 2021)Xem nội dung chi tiết tại đây21/07/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Tiếp tục kêu goi ủng hộ hiện vật cho công tác phòng chống dịch Covid-19Xem nội dung chi tiết tại đây21/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Quyết định triệu tập kỳ họp thứ hai HĐND huyện Bạch Thông khoá XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026Xem nội dung chi tiết tại đây21/07/21Quyết địnhquyet-dinh van-ban-tai-lieu
Thực hiện Thông báo số 191/TB-VPCP ngày 17/7/2021 của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19Xem nội dung chi tiết tại đây21/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Triển khai thực hiện Thông tư số 73/2021/TT-BCA về hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quanXem nội dung chi tiết tại đây Thông tư số 73/2021/TT-BCA về hộ chiếu, giấy …21/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thực hiện Công văn số 969/TTg-KGVX ngày 17/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch tại một số địa phươngXem nội dung chi tiết tại đây21/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Quản lý, kiểm soát chặt chẽ người đang cách ly y tế tại nhà và người từ nơi khác vào địa phươngXem nội dung chi tiết tại đây21/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Cách ly y tế tại nhà và xét nghiệm đối với người về từ Thành phố Hồ Chí MinhXem nội dung chi tiết tại đây21/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Quy chế hội thi Báo cáo viên giỏi huyện Bạch Thông năm 2021 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025Xem nội dung chi tiết tại đây21/07/21Điều lệdieu-le van-ban-tai-lieu
Hướng dẫn thực hiện xét nghiệm Covid-19 đối với người điều khiển phương tiện vận chuyển hành khách, hàng hóa.Xem nội dung chi tiết tại đây21/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Khẩn trương truy vết người có tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại các tỉnh, thành phốXem nội dung chi tiết tại đây21/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Giảm mức đóng vào quỹ BHTNLĐ, BNN đối với đơn vị sự nghiệp công lậpXem nội dung chi tiết tại đây Mẫu số D02- LT21/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Công tác phòng chống dịch Covid-19Xem nội dung chi tiết tại đây21/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về công tác phòng, chống dịch Covid-19Xem nội dung chi tiết tại đây Thông báo số 192/TB-VPCP ngày 18/7/2021 của Văn …21/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Quyết định về việc công bố hết bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Sỹ Bình, huyện Bạch ThôngXem nội dung chi tiết tại đây20/07/21Quyết địnhquyet-dinh van-ban-tai-lieu
Nghị Quyết công nhận kết quả bầu Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026Xem nội dung chi tiết tại đây20/07/21Nghị Quyếtnghi-quyet van-ban-tai-lieu
Triển khai thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2030 và nâng cao chất lượng công tác đăng ký hộ tịchXem nội dung chi tiết tại đây20/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức dần hình thành công dân điện tửXem nội dung chi tiết tại đây20/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kế hoạch tổ chức Lễ dâng hương tưởng nhớ các anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bắc Kạn; Lễ dâng hương tại khu di tích lịch sử Nà Tu và thành lập đoàn thăm, tặng quà người có công, thân nhân của người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2021)Xem nội dung chi tiết tại đây20/07/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Tìm người có tiếp xúc với người mắc COVID-19 tại tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây20/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
khẩn trương truy vết người có tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại các tỉnh, thành phốXem nội dung chi tiết tại đây20/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Đẩy mạnh chi trả dịch vụ ASXH qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặtXem nội dung chi tiết tại đây20/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tăng cường công tác quản lý trong hoạt động văn hóa, nghệ thuậtXem nội dung chi tiết tại đây Nghị định số 144/2020/NĐ-CP Luật An ninh mạng …20/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Bạch ThôngXem nội dung chi tiết tại đây20/07/21Quy hoạch - Dự án, Quyết địnhquy-hoach-du-an quyet-dinh van-ban-tai-lieu
Thông báo số 186/TB-VPCP ngày 15/7/2021 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến với Thành phố Hồ Chí Minh và 26 tỉnh, thành phố khu vực Tây Nguyên, Nam Trung Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam BộXem nội dung chi tiết tại đây Thông báo số 186/TB-VPCP ngày 15/7/2021 của Văn …20/07/21Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Kế hoạch triển khai Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021” trên địa bàn huyện Bạch ThôngXem nội dung chi tiết tại đây Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 Luật …20/07/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
khẩn trương truy vết người có tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại các tỉnh, thành phốXem nội dung chi tiết tại đây20/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Quyết định thiết lập vùng cách ly y tế tại các địa điểm trên địa bàn thành phố Bắc Kạn để phòng, chống dịch Covid-19 (bổ sung)Xem nội dung chi tiết tại đây20/07/21Quyết địnhquyet-dinh van-ban-tai-lieu
khẩn trương truy vết người có tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại các tỉnh, thành phốXem nội dung chi tiết tại đây20/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Khẩn trương truy vết người có tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại các tỉnh, thành phốXem nội dung chi tiết tại đây Thông báo số 1177/TB-SYT ngày 13/7/2021 của Sở …19/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em huyện Bạch Thông giai đoạn 2021 – 2030Xem nội dung chi tiết tại đây19/07/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Triển khai một số nhiệm vụ cần thiết sau ca F0 tại TP Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây19/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tạm dừng hoạt động vận tải hành khách từ Bắc Kạn đi, đến một số địa phương để phòng chống dịch Covid-19.Xem nội dung chi tiết tại đây19/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Triển khai kế hoạch tổ chức liên hoan phim toàn quốc về ATGT năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây triển khai Kế hoạch tổ chức liên hoan …16/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Triển khai Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và Công văn số 1988/BHXH-TSTXem nội dung chi tiết tại đây16/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thông báo về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn – Hồ Ba Bể, đoạn qua địa phận huyện Bạch ThôngXem nội dung chi tiết tại đây16/07/21Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và giải quyết chế độ ngắn hạn các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn huyện Bạch ThôngXem nội dung chi tiết tại đây16/07/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Thông báo tuyên sinh sau đại học đợt 2 năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây16/07/21Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Rà soát công tác phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanhXem nội dung chi tiết tại đây16/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng trực tuyến kinh phí tự chủ năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây15/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến với Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh về công tác phòng, chống dịch COVID-19Xem nội dung chi tiết tại đây kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm …15/07/21Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Thông báo khẩn về tình hình sâu đục thân hại lúa mùa năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây15/07/21Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Giấy mời họp phiên thứ nhất UBND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021 – 2026Xem nội dung chi tiết tại đây14/07/21Giấy mờigiay-moi van-ban-tai-lieu
Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý Nhà nước về thanh niên năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây14/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Giấy mời dự hội nghị trực tuyến sơ kết nông lâm nghiệp toàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây14/07/21Giấy mờigiay-moi van-ban-tai-lieu
Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2021)Xem nội dung chi tiết tại đây14/07/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Tăng cường phòng chống lây nhiễm SARS-CoV-2 cho người điều khiển, người đi trên phương tiện vận tải hàng hóa, hành khách.Xem nội dung chi tiết tại đây14/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Đảng bộ huyện khoá XV về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác dân vận chính quyền giai đoạn 2021 – 2025Xem nội dung chi tiết tại đây14/07/21Nghị Quyếtnghi-quyet van-ban-tai-lieu
Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng chống bệnh Cúm gia cầm A/H5N8 và các chủng vi rút Cúm gia cầm chủng độc lực cao khác.Xem nội dung chi tiết tại đây14/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tham gia Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây14/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Báo cáo công tác trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng (Từ ngày 07 tháng 7 đến ngày 13 tháng 7 năm 2021)Xem nội dung chi tiết tại đây14/07/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Quyết định về việc công bố hết bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Cao Sơn, huyện Bạch ThôngXem nội dung chi tiết tại đây14/07/21Quyết địnhquyet-dinh van-ban-tai-lieu
Báo cáo sơ kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây14/07/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026Xem nội dung chi tiết tại đây14/07/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
khẩn trương truy vết người có tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại các tỉnh, thành phốXem nội dung chi tiết tại đây14/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
khẩn trương truy vết người có tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại các tỉnh, thành phốXem nội dung chi tiết tại đây14/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thanh niênXem nội dung chi tiết tại đây14/07/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
khẩn trương truy vết người có tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại các tỉnh, thành phốXem nội dung chi tiết tại đây14/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tăng cường phòng chống lây nhiễm SARS-CoV-2 cho người điều khiển, người đi trên phương tiện vận tải hàng hóa, hành khách.Xem nội dung chi tiết tại đây Công văn số 868/SGTVT/QLVT-PT&NL ngày 08/7/2021 của Sở …13/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến cấp tỉnh sơ kết sản xuất nông lâm nghiệp 6 tháng đầu năm; triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2020- 2025, các Kế hoạch thực hiện Đề án cho cán bộ chủ chốt các cấpXem nội dung chi tiết tại đây13/07/21Giấy mờigiay-moi van-ban-tai-lieu
Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây13/07/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Thông báo tuyển sinh năm 2021 – Trường CĐ VHNT Việt BắcXem nội dung chi tiết tại đây13/07/21Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Thực hiện Công điện số 914/CĐ-TTg ngày 06/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5389/BYT-MT ngày 07/7/2021 của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch Covid-19Xem nội dung chi tiết tại đây13/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thông báo thời gian tổ chức Giải vô địch Bóng chuyền nam tỉnh Bắc Kạn năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây12/07/21Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Điều lệ giải vô địch Bóng chuyền nữ tỉnh Bắc Kạn năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây12/07/21Điều lệdieu-le van-ban-tai-lieu
Điều lệ giải Bóng chuyền hơi Công nhân viên chức – Lao động tỉnh Bắc Kạn lần thứ III, năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây12/07/21Điều lệdieu-le van-ban-tai-lieu
Tuyên truyền chính sách thuế trên địa bàn huyện Bạch ThôngXem nội dung chi tiết tại đây Nội dung tuyên truyền12/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kế hoạch tuyên truyền thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Bạch Thông giai đoạn 2021-2025Xem nội dung chi tiết tại đây12/07/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Triển khai Kế hoạch tổ chức liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2021.Xem nội dung chi tiết tại đây Kế hoạch tổ chức Liên hoan phim toàn …12/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn huyện Bạch Thông giai đoạn 2021 – 2025Xem nội dung chi tiết tại đây12/07/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
khẩn trương truy vết người có tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại các tỉnh, thành phốXem nội dung chi tiết tại đây Thông báo số 141/TB-SYT ngày 05/7/2021 của Sở …12/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Báo cáo thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây12/07/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
khẩn trương truy vết người có tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại các tỉnh, thành phốXem nội dung chi tiết tại đây12/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thông báo số tài khoản hội đồng quản lý quỹ bảo trợ trẻ em huyệnXem nội dung chi tiết tại đây12/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Lịch quyết toán kinh phí phục vụ bầu cử ĐBQH khoá XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026Xem nội dung chi tiết tại đây09/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Phối hợp khảo sát, kiểm kê trang phục truyền thống của các dân tộc Tày, Nùng, Sán Chay trên địa bàn huyệnXem nội dung chi tiết tại đây09/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Khẩn trương truy vết người có tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại các tỉnh, thành phốXem nội dung chi tiết tại đây09/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Đề nghị báo cáo công tác bồi thường nhà nướcXem nội dung chi tiết tại đây Công văn số 789/UBND-NCPC ngày 08/02/2021 phụ lục …09/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thông báo kết luận nội dung phiên họp Thường trực HĐND huyện mở rộng (Ngày 01/7/2021)Xem nội dung chi tiết tại đây09/07/21Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Điều lệ giải Bơi các nhóm tuổi tỉnh Bắc Kạn năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây09/07/21Điều lệdieu-le van-ban-tai-lieu
Báo cáo tình hình nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bạch ThôngXem nội dung chi tiết tại đây09/07/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Kế hoạch thực hiện Kết luận số 05-KL/TW, ngày 03 tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũngXem nội dung chi tiết tại đây09/07/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
kế hoạch thực hiện Kết luận số 05-KL/TW, ngày 03 tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũngXem nội dung chi tiết tại đây09/07/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Công tác trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng (Từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 06 tháng 7 năm 2021)Xem nội dung chi tiết tại đây07/07/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Hướng dẫn theo dõi sức khỏe trường hợp sau khi tham gia phòng chống dịch, cách ly tập trung…Xem nội dung chi tiết tại đây07/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Chủ động ứng phó với với mưa dông lốc, sét, gió giật mạnhXem nội dung chi tiết tại đây07/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (08/8/1921-08/8/2021)Xem nội dung chi tiết tại đây Hướng dẫn số 10-HD/BTGTW ngày 21 tháng 6 …07/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thay đổi đầu mối hỗ trợ kỹ thuật các phần mềm dùng chungXem nội dung chi tiết tại đây07/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021Xem nội dung chi tiết tại đây Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của Chính …07/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Phối hợp triển khai khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng lĩnh vực du lịch.Xem nội dung chi tiết tại đây06/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Giấy mời dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020 – 2025Xem nội dung chi tiết tại đây Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo …06/07/21Giấy mờigiay-moi van-ban-tai-lieu
Về việc triển khai thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng năm 2021.Xem nội dung chi tiết tại đây06/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thực hiện Thông báo kết luận số 254/TB-UBND ngày 01/7/2021của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long HảiXem nội dung chi tiết tại đây06/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thông báo kết quả hưởng ứng phong trào “Bạch Thông chung sức xây dựng nông thôn mới” đợt 1 năm 2021 (đến ngày 30/6/2021)Xem nội dung chi tiết tại đây06/07/21Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Thông báo danh sách các cá nhân vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp quý II năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây Danh sách các cá nhân vi phạm hành …06/07/21Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Khẩn trương truy vết người có tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại các tỉnh, thành phốkhẩn trương truy vết người có tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 …06/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tuyên truyền và hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021-2022Xem nội dung chi tiết tại đây05/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/2021)Xem nội dung chi tiết tại đây Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh …05/07/21Hướng dẫnhuong-dan van-ban-tai-lieu
Thông báo kết quả cuộc thi viết “Tìm hiểu 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH và 20 năm ngày toàn dân PCCC”Xem nội dung chi tiết tại đây05/07/21Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây05/07/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây05/07/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Định hướng tuyên truyền tháng 7/2021Xem nội dung chi tiết tại đây05/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Truyền thông về giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 – 2025Xem nội dung chi tiết tại đây05/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tuyên truyền việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mang tên cả vợ và chồngXem nội dung chi tiết tại đây05/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tuyên truyền công tác phòng cháy, chữa cháyXem nội dung chi tiết tại đây05/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, giai đoạn 2021 – 2025Xem nội dung chi tiết tại đây05/07/21Quyết địnhquyet-dinh van-ban-tai-lieu
Kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây05/07/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Thông tin thị trường nông sản định kỳ hàng thángXem nội dung chi tiết tại đây05/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tiếp tục thực hiện “Đề án cung ứng các dịch vụ truyền hình tuyên truyền về đối ngoại; về phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, hiểm họa phục vụ cộng đồng; về nông nghiệp – nông thôn giai đoạn 2018-2020” theo Quyết định số 142/QĐTTg ngày 31/01/2019 của Thủ tướng Chính phủXem nội dung chi tiết tại đây05/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hộiXem nội dung chi tiết tại đây05/07/21Quyết địnhquyet-dinh van-ban-tai-lieu
Kế hoạch Triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm y tếXem nội dung chi tiết tại đây05/07/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Ban hành Công văn chỉ đạo tuyên truyền về công tác quản lý, bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sảnXem nội dung chi tiết tại đây05/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh trên đàn vật nuôiXem nội dung chi tiết tại đây05/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thực hiện xây dựng nông thôn mới tại 6 xã mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây05/07/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây05/07/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 721/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) trên địa bàn tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây05/07/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép trâu bò và sản phẩm từ trâu bòXem nội dung chi tiết tại đây05/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Triển khai thực hiện Nghị định số133/2020/NĐ-CP ngày 09/11/2020 (quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự)Xem nội dung chi tiết tại đây05/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Rà soát triển khai phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệpXem nội dung chi tiết tại đây05/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tính đến 16g00- ngày 24/6/2021Xem nội dung chi tiết tại đây05/07/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Tiếp tục hỗ trợ tuyên truyền thực hiện khai báo y tế trên các ứng dụng trước khi vào thành phố Đà NẵngXem nội dung chi tiết tại đây05/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tính đến 16g00- ngày 24/6/2021Xem nội dung chi tiết tại đây05/07/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19Xem nội dung chi tiết tại đây05/07/21Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo về việc ban hành Thông tư hướng dẫn đăng ký, lưu hành trong trường hợp cấp bách đối với vắc xin COVID-19 và Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây05/07/21Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Tăng cường quản lý phòng chống lây nhiễm chéo tại khu cách ly tập trung và cách ly tại nhà, nơi lưu trúXem nội dung chi tiết tại đây05/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trong cơ sở cách ly y tế tập trungXem nội dung chi tiết tại đây05/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tính đến 16g00- ngày 26/6/2021Xem nội dung chi tiết tại đây05/07/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tính đến 16g00- ngày 22/6/2021Xem nội dung chi tiết tại đây05/07/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Trả lời ý kiến đối với các đối tượng cần được áp dụng biện pháp cách ly tập trung.Xem nội dung chi tiết tại đây05/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Kạn với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các huyện, thành phốXem nội dung chi tiết tại đây05/07/21Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Thực hiện Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụXem nội dung chi tiết tại đây Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ …05/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1472/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn huyện Bạch ThôngXem nội dung chi tiết tại đây05/07/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mớiXem nội dung chi tiết tại đây05/07/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Hướng dẫn triển khai các luật thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIVXem nội dung chi tiết tại đây02/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Đẩy mạnh triển khai quét mã QR Code trong phòng,chống dịch bệnh Covid-19Xem nội dung chi tiết tại đây02/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Giấy mời họp xem xét công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây02/07/21Giấy mờigiay-moi van-ban-tai-lieu
Báo cáo tổng kết chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017- 2021Xem nội dung chi tiết tại đây02/07/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Tiếp nhận công dân từ vùng dịch trở về địa phươngXem nội dung chi tiết tại đây02/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Bạch Thông khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026Xem nội dung chi tiết tại đây02/07/21Nghị Quyếtnghi-quyet van-ban-tai-lieu
Nghị quyết về việc phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026Xem nội dung chi tiết tại đây02/07/21Nghị Quyếtnghi-quyet van-ban-tai-lieu
Nghị quyết về việc phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban Kinh tế – Xã hội Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026Xem nội dung chi tiết tại đây02/07/21Nghị Quyếtnghi-quyet van-ban-tai-lieu
Nghị quyết về Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026Xem nội dung chi tiết tại đây02/07/21Nghị Quyếtnghi-quyet van-ban-tai-lieu
Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026Xem nội dung chi tiết tại đây02/07/21Nghị Quyếtnghi-quyet van-ban-tai-lieu
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026Xem nội dung chi tiết tại đây02/07/21Nghị Quyếtnghi-quyet van-ban-tai-lieu
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026Xem nội dung chi tiết tại đây02/07/21Nghị Quyếtnghi-quyet van-ban-tai-lieu
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026Xem nội dung chi tiết tại đây02/07/21Nghị Quyếtnghi-quyet van-ban-tai-lieu
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu chức vụ Trưởng Ban kiêm nhiệm, Phó Trưởng ban các Ban Hội đồng nhân dân huyện Bạch Thông khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026Xem nội dung chi tiết tại đây02/07/21Nghị Quyếtnghi-quyet van-ban-tai-lieu
Nghị quyết về số lượng, cơ cấu thành phần thành viên của các Ban Hội đồng nhân dân huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026Xem nội dung chi tiết tại đây02/07/21Nghị Quyếtnghi-quyet van-ban-tai-lieu
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Bạch Thông khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026Xem nội dung chi tiết tại đây02/07/21Nghị Quyếtnghi-quyet van-ban-tai-lieu
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu chức vụ Chủ tịch HĐND huyện Bạch Thông khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026Xem nội dung chi tiết tại đây02/07/21Nghị Quyếtnghi-quyet van-ban-tai-lieu
Hưởng ứng tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VI – năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây Kế hoạch số 08-KH/BTCTW ngày 25/3/2021 và Thể …01/07/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Báo cáo công tác trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng (Từ ngày 23 tháng 6 đến ngày 29 tháng 6 năm 2021)Xem nội dung chi tiết tại đây30/06/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Thực hiện Công văn số 352-CV/BCSĐ ngày 23/6/2021 của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về việc thực hiện Thông báo số 265-TB/TU ngày 17/6/2021 của BTV Tỉnh ủyXem nội dung chi tiết tại đây30/06/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tăng cường truyền thông về chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế và kỷ niệm Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2021Xem nội dung chi tiết tại đây30/06/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Giấy mời dự phiên họp Thường trực HĐND huyện mở rộng tháng 7/2021Xem nội dung chi tiết tại đây30/06/21Giấy mờigiay-moi van-ban-tai-lieu
Kế hoạch kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm trong thời gian diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây30/06/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Thông báo tình hình sâu bệnh hại lúa MùaXem nội dung chi tiết tại đây30/06/21Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của Ban Chỉ đạo phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyệnXem nội dung chi tiết tại đây30/06/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 – 25/8/2021)Xem nội dung chi tiết tại đây đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm …30/06/21Hướng dẫnhuong-dan van-ban-tai-lieu
Tuyên truyền và hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021 – 2022Xem nội dung chi tiết tại đây Thể lệ Giải báo chí “Vì sự nghiệp …30/06/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Giấy mời họp trực tuyến với UBND tỉnh về phòng chống dịch COVID – 19Xem nội dung chi tiết tại đây29/06/21Giấy mờigiay-moi van-ban-tai-lieu
Thực hiện Thông báo số 167/TB-VPCP ngày 23/6/2021 của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19Xem nội dung chi tiết tại đây28/06/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kế hoạch bảo đảm các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây28/06/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Định hướng công tác tuyên truyền tháng 7 năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây25/06/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Triển khai tuyên truyền Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hộiXem nội dung chi tiết tại đây Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021 Công văn …25/06/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký biến động đất đai.Xem nội dung chi tiết tại đây25/06/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kế hoạch tham gia chương trình Hành trình đỏ “Kết nối dòng máu Việt” năm 2021.Xem nội dung chi tiết tại đây25/06/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng – chuyên đề năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây Tài liệu chuyên đề25/06/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy Trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” trên địa bàn huyện Bạch Thông năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây24/06/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội Cựu chiến binh nhiệm kỳ 2022 – 2027Xem nội dung chi tiết tại đây24/06/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 14/6/2021 Về lãnh đạo đại hội Hội cựu chiến binh các cấp và Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027Xem nội dung chi tiết tại đây24/06/21Chỉ thịchi-thi van-ban-tai-lieu
Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mớiXem nội dung chi tiết tại đây24/06/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng học trực tuyếnXem nội dung chi tiết tại đây24/06/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Chiêu sinh lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên và chuyên viên chính học trực tuyếnXem nội dung chi tiết tại đây24/06/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thưXem nội dung chi tiết tại đây bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí …24/06/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến đánh bạc và cá độ bóng đáXem nội dung chi tiết tại đây24/06/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy Trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” trên địa bàn huyện Bạch Thông năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây24/06/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây24/06/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trong bối cảnh dịch Covid-19Xem nội dung chi tiết tại đây24/06/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh trên đàn vật nuôiXem nội dung chi tiết tại đây24/06/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thông báo kết quả tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức huyện Bạch Thông năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây24/06/21Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Báo cáo công tác trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng (Từ ngày 16 tháng 6 đến ngày 22 tháng 6 năm 2021)Xem nội dung chi tiết tại đây23/06/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Triển khai thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 433/QĐ-UBND của Ủy Ban Dân tộcXem nội dung chi tiết tại đây Quyết định số 861/QĐ-TTg; Quyết định số 433/QĐ-UBDT23/06/21Quyết địnhquyet-dinh van-ban-tai-lieu
Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho vị thành niên, thanh niên trên địa bàn huyện Bạch Thông giai đoạn 2021 – 2025Xem nội dung chi tiết tại đây23/06/21Quyết địnhquyet-dinh van-ban-tai-lieu
Giấy mời dự kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026Xem nội dung chi tiết tại đây23/06/21Giấy mờigiay-moi van-ban-tai-lieu
Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số đến năm 2030 trên địa bàn huyện Bạch ThôngXem nội dung chi tiết tại đây22/06/21Quyết địnhquyet-dinh van-ban-tai-lieu
Thông tin, tuyên truyền Tháng hành động phòng, chống ma tuýXem nội dung chi tiết tại đây22/06/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế, xã hộiXem nội dung chi tiết tại đây22/06/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Kạn với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Ba Bể và rà soát phương án đón công dân từ tỉnh Bắc Giang về địa phươngXem nội dung chi tiết tại đây22/06/21Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (ngày 11/6/2021)Xem nội dung chi tiết tại đây22/06/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệpXem nội dung chi tiết tại đây22/06/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Xác nhận Công ty TNHH Siberian Health Quốc tế đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phươngXem nội dung chi tiết tại đây22/06/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kế hoạch Truyền thông về phòng, chống thiên tai đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây22/06/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Kế hoạch thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho vị thành niên, thanh niên tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2021 – 2025Xem nội dung chi tiết tại đây22/06/21Quyết địnhquyet-dinh van-ban-tai-lieu
Chủ động phòng tránh tai nạn do đuối nướcXem nội dung chi tiết tại đây22/06/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ hè, kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh trình độ Đại học, Cao đẳng năm 2021 địa bàn tỉnhXem nội dung chi tiết tại đây22/06/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Công tác báo chí tháng 5, phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây22/06/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Tiếp tục triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồngXem nội dung chi tiết tại đây22/06/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây Tổ chức các hoạt động tại Tuần lễ …22/06/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kế hoạch tổ chức quán triệt, học tập các chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủyXem nội dung chi tiết tại đây Tổ chức quán triệt, học tập các chỉ …22/06/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Tăng cường công tác quản lý trong hoạt động văn hóa nghệ thuậtXem nội dung chi tiết tại đây22/06/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Quyết định ban hành Bộ Tiêu chí chất lương đối với xuất bản phẩm thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thôngXem nội dung chi tiết tại đây22/06/21Quyết địnhquyet-dinh van-ban-tai-lieu
Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây22/06/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải tại cuộc họp chuyên đề về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nướcXem nội dung chi tiết tại đây22/06/21Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025Xem nội dung chi tiết tại đây22/06/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tăng cường công tác quản lý, điều hành giá năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây22/06/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kế hoạch tổ chức các ngày lễ lớn giai đoạn 2021-2025Xem nội dung chi tiết tại đây22/06/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Báo cáo kết quả kiểm kê đất đai năm 2019Xem nội dung chi tiết tại đây22/06/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xeXem nội dung chi tiết tại đây22/06/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kế hoạch triển khai cuộc vận động “Toàn dân RLTT theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-20308Xem nội dung chi tiết tại đây22/06/21Quyết địnhquyet-dinh van-ban-tai-lieu
Thực hiện Kế hoạch số 31-KH/TU ngày 24/3/2021 của Tỉnh ủy Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây22/06/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kế hoạch Tổ chức Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2021(từ ngày 01/6/2021 – 30/6/2021)Xem nội dung chi tiết tại đây22/06/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Kết quả kiểm tra công tác phòng, chống bệnh trên đàn vật nuôi và công tác phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây Kiểm tra công tác phòng, chống bệnh trên …22/06/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật thủy sản và sản phẩm động vật thủy sảnXem nội dung chi tiết tại đây22/06/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tuyên truyền phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật thủy sản và sản phẩm động vật thủy sản từ nước ngoài vào Việt Nam trên hệ thống thông tin cơ sởXem nội dung chi tiết tại đây22/06/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây22/06/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 của Bộ Thông tin và Truyền thôngXem nội dung chi tiết tại đây22/06/21Quyết địnhquyet-dinh van-ban-tai-lieu
Trả lời ý kiến đối với các đối tượng cần được áp dụng biện pháp cách ly tập trungXem nội dung chi tiết tại đây22/06/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Triển khai phần mềm hỗ trợ quản lý dịch Covid – 19Xem nội dung chi tiết tại đây22/06/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Xin ý kiến chỉ đạo đối với các đối tượng cần được áp dụng biện pháp cách ly tập trungXem nội dung chi tiết tại đây22/06/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tính đến 16g00- ngày 17/6/2021Xem nội dung chi tiết tại đây22/06/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Siết chặt quản lý đối với người từ vùng dịch COVID-19, các khu vực phong tỏa, trường hợp F0 điều trị khỏi trở về địa phươngXem nội dung chi tiết tại đây22/06/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vắc xin COVID-19 đợt 2Xem nội dung chi tiết tại đây22/06/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Quyết định thành lập Đoàn công tác hỗ trợ chuyên môn cho Trung tâm Y tế huyện Ba Bể phòng, chống dịch Covid-19 (đợt 1)Xem nội dung chi tiết tại đây22/06/21Quyết địnhquyet-dinh van-ban-tai-lieu
Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 (đợt dịch thứ 4) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ngày 15/6/2021Xem nội dung chi tiết tại đây22/06/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Giải quyết đề nghị của Chi nhánh xăng dầu Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây Đề nghị của Chi nhánh xăng dầu Bắc …22/06/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thiết lập vùng cách ly y tế tại khu dân cư để phòng, chống dịch COVID-19Xem nội dung chi tiết tại đây22/06/21Quyết địnhquyet-dinh van-ban-tai-lieu
Tham gia Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia về đề tài biển, đảo quê hươngXem nội dung chi tiết tại đây Thể lệ Cuộc thi22/06/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tham gia Cuộc thi sáng tác Logo, bộ nhận diện thương hiệu “Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam”Xem nội dung chi tiết tại đây Thể lệ Cuộc thi sáng tác Logo, bộ …22/06/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng chỉ số tuân thủ pháp luật (Chỉ số B1) 6 tháng đầu năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây21/06/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Báo cáo công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây21/06/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Thực hiện các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanhXem nội dung chi tiết tại đây21/06/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thực hiện các quy trình chăn nuôi theo quy chuẩn kỹ thuậtXem nội dung chi tiết tại đây21/06/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19Xem nội dung chi tiết tại đây21/06/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kế hoạch thực hiện phong trào “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 – 2025Xem nội dung chi tiết tại đây21/06/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Thông báo chương trình tuyển sinhXem nội dung chi tiết tại đây21/06/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trong bối cảnh dịch Covid-19Xem nội dung chi tiết tại đây21/06/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Giấy mời dự phiên họp Thường trực HĐND huyện tháng 6 năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây21/06/21Giấy mờigiay-moi van-ban-tai-lieu
Giấy mời dự Lễ viếng nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây21/06/21Giấy mờigiay-moi van-ban-tai-lieu
Quyết định về việc công bố dịch bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò trên địa bàn xã Cẩm Giàng, huyện Bạch ThôngXem nội dung chi tiết tại đây18/06/21Quyết địnhquyet-dinh van-ban-tai-lieu
Quyết định triệu tập kỳ họp thứ nhất HĐND huyện Bạch Thông khoá XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026Xem nội dung chi tiết tại đây18/06/21Quyết địnhquyet-dinh van-ban-tai-lieu
Báo cáo tình hình thực hiện công tác giảm nghèo 6 tháng đầu năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây18/06/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh trên đàn vật nuôiXem nội dung chi tiết tại đây18/06/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Báo cáo công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ quý III năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây18/06/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Tiếp tục nộp hồ sơ đề nghị xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây18/06/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn huyện Bạch ThôngXem nội dung chi tiết tại đây18/06/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08/6/2021 của Chính phủXem nội dung chi tiết tại đây16/06/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáoXem nội dung chi tiết tại đây16/06/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây16/06/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Báo cáo kết quả việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây16/06/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Báo cáo công tác trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng (Từ ngày 09 tháng 6 đến ngày 15 tháng 6 năm 2021)Xem nội dung chi tiết tại đây16/06/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Quyết định về việc công bố bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Quang Thuận, huyện Bạch ThôngXem nội dung chi tiết tại đây16/06/21Quyết địnhquyet-dinh van-ban-tai-lieu
Hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (ngày 10/6/2021)Xem nội dung chi tiết tại đây15/06/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Không tụ tập xem bóng đá trong phòng, chống dịch COVID-19Xem nội dung chi tiết tại đây15/06/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (ngày 08/6/2021)Xem nội dung chi tiết tại đây15/06/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Tăng cường hơn nữa công tác phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp.Xem nội dung chi tiết tại đây15/06/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 789/CĐ-TTg và Thông báo số 150/TB-VPCP về phòng, chống dịch COVID-19Xem nội dung chi tiết tại đây15/06/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Phối hợp, hỗ trợ tiêu thụ vải thiều Bắc Giang tại tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây15/06/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (ngày 07/6/2021)Xem nội dung chi tiết tại đây15/06/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Điều chỉnh vắc xin, vật tư và đối tượng tiêm vắc xin đợt 2 tại Kế hoạch số 1639/KH-SYT ngày 29/5/2021Xem nội dung chi tiết tại đây15/06/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (ngày 06/6/2021)Xem nội dung chi tiết tại đây15/06/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Hỗ trợ cán bộ y tế cho tỉnh Bắc Ninh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19Xem nội dung chi tiết tại đây15/06/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Hướng dẫn quản lý người bệnh từ các cơ sở y tế bị phong tỏa, người bệnh COVID-19 đủ điều kiện ra viện trở về địa phươngXem nội dung chi tiết tại đây15/06/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của ĐảngXem nội dung chi tiết tại đây Kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc …15/06/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Phối hợp triển khai Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia về đề tài biển, đảo quê hươngXem nội dung chi tiết tại đây Thể lệ Cuộc thi và Triển lãm ảnh …15/06/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Điều chỉnh nội dung tin nhắn thông báo số tiền được BHYT chi trả đối với người có thẻ BHYT khi đi khám, chữa bệnh BHYTXem nội dung chi tiết tại đây15/06/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tham gia Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia về đề tài biển, đảo quê hươngXem nội dung chi tiết tại đây Thể lệ cuộc thi và triển lãm ảnh …15/06/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế, xã hộiXem nội dung chi tiết tại đây15/06/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2018 – 2021” trên địa bàn huyện Bạch Thông năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây14/06/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn trên địa bàn huyện năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây14/06/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Bổ sung thành phần hồ sơ trong quá trình thực hiện thu nộp BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN.Xem nội dung chi tiết tại đây14/06/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tuyên truyền về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình quý II và quý III năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây  12/06/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
không tụ tập xem bóng đá trong phòng, chống dịch COVID-19Xem nội dung chi tiết tại đây12/06/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thực hiện Công báo số 789/CĐ-TTg và Thông báo số 150/TB-VPCP về phòng, chống dịch COVID-19Xem nội dung chi tiết tại đây12/06/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Công điện chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, gió giật mạnh, lũ, sạt lở đấtXem nội dung chi tiết tại đây12/06/21Công Điện, Văn hóa - Xã hộicong-dien van-hoa-xa-hoi van-ban-tai-lieu
Thông báo tuyển lao động làm việc tại Khu công nghiệp Thanh BìnhXem nội dung chi tiết tại đây Công văn số 218/BQL-TTPTHT ngày 10/6/2021 của Ban …11/06/21Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Tạm hoãn tổ chức giải Bóng chuyền hơi cán bộ, công chức, viên chức huyện Bạch Thông lần thứ V, năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây11/06/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Giấy mời dự Hội nghị cán bộ chủ chốtXem nội dung chi tiết tại đây11/06/21Giấy mờigiay-moi van-ban-tai-lieu
Thực hiện Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021 của Chính phủXem nội dung chi tiết tại đây Nghị định số 55/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung …10/06/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Báo cáo công tác trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng (Từ ngày 02 tháng 6 đến ngày 08 tháng 6 năm 2021)Xem nội dung chi tiết tại đây09/06/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2021 của Trường Đại học Trưng VươngXem nội dung chi tiết tại đây Thông báo số 49/TB-ĐHTV ngày 23/4/2021 của Trường …09/06/21Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Thông báo các Khóa đào tạo thạc sĩ Luật học tại Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà NộiXem nội dung chi tiết tại đây09/06/21Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Kế hoạch tổ chức tháng cao điềm dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con trên địa bàn huyện Bạch Thông, năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây08/06/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Triển khai bản đồ CovidMaps trong phòng chống dịch bệnhXem nội dung chi tiết tại đây08/06/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thực hiện công tác quản lý BVR và công tác phòng cháy, chữa cháy rừngXem nội dung chi tiết tại đây08/06/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Quyết định về việc công bố bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn Xã Vi Hương, huyện Bạch ThôngXem nội dung chi tiết tại đây08/06/21Quyết địnhquyet-dinh van-ban-tai-lieu
Quyết định về việc công bố bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch ThôngXem nội dung chi tiết tại đây08/06/21Quyết địnhquyet-dinh van-ban-tai-lieu
Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử huyện Bạch Thông năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây07/06/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Tăng cường công tác PCCC và CNCH đối với nhà cao tầng, nhà nhiều tầngXem nội dung chi tiết tại đây07/06/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kế hoạch Thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” trên địa bàn huyện Bạch Thông, năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây07/06/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Cung cấp tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nướcXem nội dung chi tiết tại đây07/06/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Quyết định ban hành Điều lệ Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây07/06/21Quyết địnhquyet-dinh van-ban-tai-lieu
Quyết định ban hành Quy chế Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ huyện Bạch Thông năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây07/06/21Quyết địnhquyet-dinh van-ban-tai-lieu
Quyết định về việc công bố bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Dương Phong, huyện Bạch ThôngXem nội dung chi tiết tại đây07/06/21Quyết địnhquyet-dinh van-ban-tai-lieu
Thông báo nội dung phiên họp thứ năm mươi sáu UBND huyện ngày 02/6/2021Xem nội dung chi tiết tại đây07/06/21Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tư phápXem nội dung chi tiết tại đây07/06/21Quyết địnhquyet-dinh van-ban-tai-lieu
Cung cấp thông tin danh mục văn bản QPPL theo dõi thi hành pháp luậtXem nội dung chi tiết tại đây07/06/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 2 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây04/06/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Tham mưu giải quyết đề nghị của UBND tỉnh Bắc GiangXem nội dung chi tiết tại đây04/06/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh về phòng, chống dịch COVID-19Xem nội dung chi tiết tại đây04/06/21Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19Xem nội dung chi tiết tại đây04/06/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây04/06/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Triển khai phối hợp triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại KCN.Xem nội dung chi tiết tại đây04/06/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Phát hành Cẩm nang phòng, chống Covid-19Xem nội dung chi tiết tại đây04/06/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Mở rộng đối tượng khai báo y tế điện tử trong phòng, chống Covid-19Xem nội dung chi tiết tại đây04/06/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thực hiện thông báo số 121/TB-VPCP ngày 25/5/2021 của Văn phòng Chính phủXem nội dung chi tiết tại đây04/06/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tăng cường phòng chống dịch Covid-19Xem nội dung chi tiết tại đây04/06/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Phương án tổ chức cách ly Y tế vùng có dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây04/06/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho trẻ em và bảo đảm an toàn cho trẻ em trong đại dịchXem nội dung chi tiết tại đây04/06/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (ngày 30/5/2021)Xem nội dung chi tiết tại đây04/06/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (ngày 29/5/2021)Xem nội dung chi tiết tại đây04/06/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (ngày 28/5/2021)Xem nội dung chi tiết tại đây04/06/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (ngày 27/5/2021)Xem nội dung chi tiết tại đây04/06/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (ngày 26/5/2021)Xem nội dung chi tiết tại đây04/06/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (ngày 25/5/2021)Xem nội dung chi tiết tại đây04/06/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (ngày 24/5/2021)Xem nội dung chi tiết tại đây04/06/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (ngày 23/5/2021)Xem nội dung chi tiết tại đây04/06/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (ngày 22/5/2021)Xem nội dung chi tiết tại đây04/06/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (ngày 21/5/2021)Xem nội dung chi tiết tại đây04/06/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (ngày 20/5/2021)Xem nội dung chi tiết tại đây04/06/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Đảm bảo an toàn phòng chống Covid -19 trong thời gian diễn ra bầu cửXem nội dung chi tiết tại đây04/06/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thực hiện công văn số 116/TB-VPCP ngày 19/5/2021của văn phòng Chính phủXem nội dung chi tiết tại đây04/06/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thực hiện công văn số 116/TB-VPCP ngày 19/5/2021của văn phòng Chính phủXem nội dung chi tiết tại đây04/06/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch hội đồng bầu cử quốc giaXem nội dung chi tiết tại đây04/06/21Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 của Bộ Thông tin và Truyền thôngXem nội dung chi tiết tại đây04/06/21Quyết địnhquyet-dinh van-ban-tai-lieu