Văn bản – Tài Liệu

Tên văn bảnMô tả Thời gian Phân loại Cơ quan ban hànhLĩnh Vựccategories_hfilter
Thông báo mức lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, tính lãi bảo hiểm xã hội tự nguyện và truy đóng bảo hiểm y tế năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây27/01/22Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây27/01/22Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Nội dung tuyên truyền Phòng, chống dịch Covid-19 (tuần 3 từ 14/01- 21/01/2022)Xem nội dung chi tiết tại đây  24/01/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh hoàn thành tiêm vắc xin và đảm bảo an toàn, hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19Xem nội dung chi tiết tại đây21/01/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thông báo công khai số điện thoại đường dây nóngXem nội dung chi tiết tại đây21/01/22Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Thông báo công khai đường dây nóng tiếp nhận thông tin, phản ánh về những hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu tiêu cực trong hoạt động công vụXem nội dung chi tiết tại đây21/01/22Cải cách hành chính, Thông báocai-cach-hanh-chinh thong-bao van-ban-tai-lieu
Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây21/01/22Cải cách hành chính, Kế Hoạchcai-cach-hanh-chinh ke-hoach van-ban-tai-lieu
Kết quả công tác lao động, người có công và xã hội năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây21/01/22Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Công tác đảm bảo TTATGT năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây21/01/22Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Kế hoạch Năm an toàn giao thông 2022Xem nội dung chi tiết tại đây21/01/22Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Triển khai, thực hiện các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây21/01/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Hỗ trợ tuyên truyền thông báo tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở trái cây tươi đến Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Lào Cai) -Bắc Sơn (Trung Quốc).Xem nội dung chi tiết tại đây21/01/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng (Sở KH&ĐT)Xem nội dung chi tiết tại đây21/01/22Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Giới thiệu bộ sách về Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí MinhXem nội dung chi tiết tại đây21/01/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tổ chức triển khai Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021-2030Xem nội dung chi tiết tại đây21/01/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Giao nhiệm vụ tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây21/01/22Cải cách hành chính, Quyết địnhcai-cach-hanh-chinh quyet-dinh van-ban-tai-lieu
Kiện toàn Tổ công tác đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giaoXem nội dung chi tiết tại đây21/01/22Quyết địnhquyet-dinh van-ban-tai-lieu
Kế hoạch phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây21/01/22Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Kế hoạch cải cách hành chính trong các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủyXem nội dung chi tiết tại đây21/01/22Cải cách hành chính, Kế Hoạchcai-cach-hanh-chinh ke-hoach van-ban-tai-lieu
Thực hiện Quy chế số 26-QC/TU ngày 30/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủyXem nội dung chi tiết tại đây21/01/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thực hiện Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 06/01/ 2020 của Chính phủXem nội dung chi tiết tại đây21/01/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Định hướng công tác tổ chức Đại hội TDTT cấp tỉnh, cấp huyện trong năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây21/01/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 – 2025” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây21/01/22Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Kế hoạch truyền thông thực hiện Quyết định số 2074/QĐ-TTg ngày 10/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thưXem nội dung chi tiết tại đây21/01/22Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Thực hiện quản lý, chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà trên địa bàn tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây21/01/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây21/01/22Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Thực hiện Kết luận số 53-KL/TU ngày 30/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủyXem nội dung chi tiết tại đây21/01/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thực hiện Công văn số 05-CV/BCSĐ ngày 05/01/2022 của Ban cán sự đảng UBND tỉnhXem nội dung chi tiết tại đây21/01/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thực hiện Quyết định số 1983/QĐ-TTg ngày 24/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 92-KL/TW ngày 05/11/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây21/01/22Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Thực hiện Nghị định số 140/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ (QĐ chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc)Xem nội dung chi tiết tại đây  21/01/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thực hiện Quyết định số 02/QĐ-TTg ngày 05/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045Xem nội dung chi tiết tại đây21/01/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng (Ban QL các KCN tỉnh)Xem nội dung chi tiết tại đây21/01/22Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Tuyên truyền, quảng bá Lễ hội Hoa Ban và Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây21/01/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thực hiện Kết luận số 13-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược Quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 – 2025 và định hướng đến năm 2030Xem nội dung chi tiết tại đây21/01/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thực hiện Văn bản số 9170/BNN-TY ngày 31/12/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNTXem nội dung chi tiết tại đây21/01/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kế hoạch Triển khai các hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây21/01/22Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Đẩy mạnh hoạt động quảng bá, giới thiệu, kết nối thị trường sản phẩm OCOP và nông sản của địa phươngXem nội dung chi tiết tại đây21/01/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây21/01/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thực hiện Nghị định số 07/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ (xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, bảo vệ và kiểm dịch động vật, thú y, chăn nuôiXem nội dung chi tiết tại đây21/01/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kết quả thực hiện Phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, hiệu quả, hội nhập quốc tế” năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây21/01/22Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Rà soát và đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đấtXem nội dung chi tiết tại đây21/01/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thực hiện Chỉ thị số 9095/CT-BNN-TCLN ngày 30/12/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNTXem nội dung chi tiết tại đây21/01/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ emXem nội dung chi tiết tại đây Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm …21/01/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủXem nội dung chi tiết tại đây21/01/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Phương án chuẩn bị nguồn hàng, dự trữ hàng hóa và các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2021, dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và trong trường hợp dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây21/01/22Quyết địnhquyet-dinh van-ban-tai-lieu
Ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Kạn năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây21/01/22Quyết địnhquyet-dinh van-ban-tai-lieu
Kết quả triển khai thực hiện kế hoạch hành động đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây21/01/22Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về triển khai Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệpXem nội dung chi tiết tại đây21/01/22Chuyển đổi số, Công Vănchuyen-doi-so cong-van van-ban-tai-lieu
Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh CGCXem nội dung chi tiết tại đây21/01/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hoạt động khai thác, vận chuyển và chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép trên địa bàn tỉnhXem nội dung chi tiết tại đây21/01/22Quyết địnhquyet-dinh van-ban-tai-lieu
Kế hoạch thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây21/01/22Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Kết quả công tác thông tin đối ngoại tỉnh Bắc Kạn năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây21/01/22Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Triển khai thực hiện Quyết định số 2094/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 của UBND tỉnhXem nội dung chi tiết tại đây21/01/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kế hoạch phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây21/01/22Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022Xem nội dung chi tiết tại đây21/01/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thông báo nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây21/01/22Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Thông báo về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn – Hồ Ba Bể, đoạn qua địa phận huyện Bạch Thông (lần 3)Xem nội dung chi tiết tại đây danh sách kèm theo  20/01/22Quy hoạch - Dự án, Thông báoquy-hoach-du-an thong-bao van-ban-tai-lieu
Kế hoạch phát động phong trào toàn dân tham gia Phòng cháy, chữa cháy năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây20/01/22Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên địa bàn huyện Bạch ThôngXem nội dung chi tiết tại đây20/01/22Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022 và kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 -03/02/2022)Xem nội dung chi tiết tại đây20/01/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thực hiện Công điện số 22/CĐ-BYT ngày 05/01/2022 của Bộ Y tế về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước biến thể mới (Omicron) của vi rút SARS-CoV-2.Xem nội dung chi tiết tại đây20/01/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây20/01/22Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Thực hiện Nghị định số 138/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủXem nội dung chi tiết tại đây20/01/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh Cúm gia cầmXem nội dung chi tiết tại đây20/01/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tuyên truyền các ngày lễ lớn năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây20/01/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thông báo tuyển sinh đi học thạc sĩ và tiến sĩ ở Nhật Bản theo chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt NamXem nội dung chi tiết tại đây Thông báo số 08/TB-BGDĐT Thông báo số 09/TB-BGDĐT …20/01/22Thông báo, Thông tin tuyển dụngthong-bao thong-tin-tuyen-dung van-ban-tai-lieu
Kế hoạch tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước; các mô hình, gương điển hình tiên tiến của tỉnh Bắc Kạn trên các phương tiện truyền thôngXem nội dung chi tiết tại đây20/01/22Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Đẩy mạnh hoạt động quảng bá, giới thiệu, kết nối thị trường sản phẩm OCOP và nông sản của địa phươngXem nội dung chi tiết tại đây20/01/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thông báo công khai đường dây nóng tiếp nhận thông tin, phản ánh về những hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu tiêu cực trong hoạt động công vụXem nội dung chi tiết tại đây20/01/22Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Thông Báo về cấp độ dịch của huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tếXem nội dung chi tiết tại đây20/01/22Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức kỳ thi tuyển viên chức huyện Bạch Thông năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây19/01/22Quyết địnhquyet-dinh van-ban-tai-lieu
Tăng cường công tác phòng chống COVID-19Xem nội dung chi tiết tại đây19/01/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Chương trình công tác của UBND huyện Bạch Thông năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây18/01/22Chương Trìnhchuong-trinh van-ban-tai-lieu
Cung cấp nội dung tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 (tuần 2 từ 07/01 đến 13/01/2022)Báo cáo Phòng chống dịch của UBND tỉnh CUNG CAP TAI LIEU TRUYEN THONG TUAN …18/01/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủXem nội dung chi tiết tại đây18/01/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thực hiện công tác Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộXem nội dung chi tiết tại đây18/01/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thông báo kết quả hưởng ứng phong trào “Bạch Thông chung sức xây dựng nông thôn mới” năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây18/01/22Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệmXem nội dung chi tiết tại đây18/01/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Công điện của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế về thần tốc tiêm vắc xin và đẩy mạnh các biện pháp phòng dịch COVID-19Xem nội dung chi tiết tại đây18/01/22Công Điệncong-dien van-ban-tai-lieu
Tăng cường các biện pháp tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19Xem nội dung chi tiết tại đây18/01/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây18/01/22Quyết địnhquyet-dinh van-ban-tai-lieu
Thực hiện Công điện số 22/CĐ-BYT ngày 05/01/2022 của Bộ Y tế về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước biến thể mới (Omicron) của vi rút SARS-CoV-2Xem nội dung chi tiết tại đây18/01/22Công Điệncong-dien van-ban-tai-lieu
Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch HĐND huyện Bạch Thông khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026Xem nội dung chi tiết tại đây14/01/22Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Bạch Thông (ngày 07/01/2022)Xem nội dung chi tiết tại đây11/01/22Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Thông báo về cấp độ dịch củahuyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tếXem nội dung chi tiết tại đây11/01/22Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Thông báo nội dung họp Lãnh đạo UBND huyện ngày 06/01/2022Xem nội dung chi tiết tại đây11/01/22Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Định hướng nội dung tuyên truyền công tác tín ngưỡng, tôn giáo quý I năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây11/01/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022Xem nội dung chi tiết tại đây11/01/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện Bạch Thông năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây07/01/22Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Giấy mời dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (bất thường) để bàn, thống nhất về công tác cán bộ, nhiệm kỳ 2020 – 2025Xem nội dung chi tiết tại đây07/01/22Giấy mờigiay-moi van-ban-tai-lieu
Thông báo về cấp độ dịch của huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tếXem nội dung chi tiết tại đây07/01/22Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Báo cáo hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Bạch Thông (Từ 30/12/2021 đến hết ngày 05/01/2022)Xem nội dung chi tiết tại đây07/01/22Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Kế hoạch triển khai tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại vắc xin phòng COVID-19 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên tại điểm tiêm Covid-19 huyện.Xem nội dung chi tiết tại đây thông báo danh sách tiêm06/01/22Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Thông báo về cấp độ dịch củahuyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tếXem nội dung chi tiết tại đây06/01/22Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Thông báo lịch tiêm chủng vắc xin Covid-19 mũi 2cho trẻ 12-17 tuổiXem nội dung chi tiết tại đây06/01/22Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây06/01/22Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Triển khai văn bản số 11042/BYT-DP nội dung người tiếp xúc gần (F1), người tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2).Xem nội dung chi tiết tại đây Công văn số 29/SYT-NVYD ngày 05/01/2022 của Sở …06/01/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Triển khai thực hiện Nghị định số 17/2021/NĐ-CP ngày 09/3/2021 của Chính phủ.Xem nội dung chi tiết tại đây06/01/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Triển khai tiêm vét mũi 1, mũi 2, tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại vắc xin phòng COVID-19 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn huyện Bạch Thông năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây06/01/22Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thônXem nội dung chi tiết tại đây06/01/22Chuyển đổi số, Công Vănchuyen-doi-so cong-van van-ban-tai-lieu
Phiếu chuyển Công văn số 4952/BVHTTDL-VP ngày 31/12/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchXem nội dung chi tiết tại đây Công văn số 4952/BVHTTDL-VP ngày 31/12/2021 của Bộ …05/01/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thông báo kết luận cuộc họp Thường trực BCĐ phòng chống dịch COVID – 19 huyệnXem nội dung chi tiết tại đây05/01/22Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Thông báo về cấp độ dịch của huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tếXem nội dung chi tiết tại đây05/01/22Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Kế hoạch thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Bạch Thông, năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây05/01/22Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Công tác trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng (Từ ngày 29 tháng 12 năm 2021 đến ngày 04 tháng 01 năm 2022)Xem nội dung chi tiết tại đây05/01/22Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Thông báo về cấp độ dịch của tỉnh Bắc Kạn theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tếXem nội dung chi tiết tại đây04/01/22Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàngXem nội dung chi tiết tại đây04/01/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19Xem nội dung chi tiết tại đây04/01/22Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Triển khai tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại vắc xin phòng COVID-19 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn huyện Bạch Thông năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây04/01/22Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Báo cáo kết quả tổ chức đối thoại trực tiếp với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây04/01/22Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch COVD-19Xem nội dung chi tiết tại đây04/01/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây04/01/22Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID- 19 trên địa bàn huyệnXem nội dung chi tiết tại đây  04/01/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kết luận cuộc họp Thường trực BCĐ phòng chống dịch COVID – 19 huyệnXem nội dung chi tiết tại đây03/01/22Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu, hiệp đồng tuyển, nhận quân: huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây01/01/22Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Quyết định về việc giao biên chế công chức, tổng số người làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trên địa bàn huyện năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây01/01/22Quyết địnhquyet-dinh van-ban-tai-lieu
Thực hiện Văn bản số 8512/UBND-TH ngày 15/12/2021 của UBND tỉnhXem nội dung chi tiết tại đây01/01/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Triển khai Kế hoạch số 768/KH-UBND ngày 15/12/2021 của UBND tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây01/01/22Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Báo cáo kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của huyện Bạch Thông năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây01/01/22Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp tết dương lịch năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây31/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thông báo phân công trực và báo cáo tình hình bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây31/12/21Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Thực hiện Thông báo số 347/TB-VPCP ngày 22/12/2021 của Văn phòng Chính phủXem nội dung chi tiết tại đây31/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Không tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư HĐND huyện khóa XXXem nội dung chi tiết tại đây31/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thông báo tiếp nhận vào làm viên chức theo vị trí việc làm vào Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bạch Thông năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây31/12/21Thông báo, Thông tin tuyển dụngthong-bao thong-tin-tuyen-dung van-ban-tai-lieu
Tăng cường một số biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19Xem nội dung chi tiết tại đây31/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Đảm bảo TTATGT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây31/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kế hoạch thực hiện Đề án đảm bảo cơ sở vật chất thực hiện chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Bạch ThôngXem nội dung chi tiết tại đây31/12/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Triển khai thực hiện Công điện số 1815/CĐ-TTg ngày 26/12/2021 của Thủ tướng Chính phủXem nội dung chi tiết tại đây31/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tăng cường phòng, chống tham nhũng trong đấu thầu, mua sắm thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế.Xem nội dung chi tiết tại đây31/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản 07 cây gỗ tròn nhóm VIXem nội dung chi tiết tại đây31/12/21Đấu giá - Đấu thầu, Thông báodau-gia-dau-thau thong-bao van-ban-tai-lieu
Quyết định về việc công bố kết quả xếp hạng, phân loại Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các xã, thị trấn trực thuộc UBND huyện Bạch ThôngXem nội dung chi tiết tại đây31/12/21Quyết địnhquyet-dinh van-ban-tai-lieu
Quyết định về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 -2025Xem nội dung chi tiết tại đây31/12/21Quyết địnhquyet-dinh van-ban-tai-lieu
Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021-2027”Xem nội dung chi tiết tại đây30/12/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Thông báo danh sách người đủ điều kiện dự tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây30/12/21Thông báo, Thông tin tuyển dụngthong-bao thong-tin-tuyen-dung van-ban-tai-lieu
Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mớiXem nội dung chi tiết tại đây30/12/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Thực hiện Hướng dẫn quản lý, bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ mắc COVID-19Xem nội dung chi tiết tại đây30/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kế hoạch thực hiên Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 – 2030” trên địa bàn huyện Bạch ThôngXem nội dung chi tiết tại đây30/12/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Thông báo về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cấp Căn cước công dân ngày thứ 7 hằng tuần tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây30/12/21Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây30/12/21Quyết địnhquyet-dinh van-ban-tai-lieu
Tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây Công văn số 8780/UBND-TH ngày 24/12/2020 của UBND …30/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Đôn đốc thực hiện Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND và Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnhXem nội dung chi tiết tại đây Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Nghị …30/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây Hướng dẫn số 30-HD/BTGTW ngày 22 tháng 11 …30/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Định hướng công tác tuyên truyền tháng 01 và 02 năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây30/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Lập danh sách địa điểm, nguồn nhân lực cho Trạm Y tế lưu độngXem nội dung chi tiết tại đây30/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kế hoạch thực hiện “Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi” trên địa bàn huyện Bạch Thông năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây30/12/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Khai thác, sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành VNPT- iOfficeXem nội dung chi tiết tại đây30/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Nội dung tuyên truyền về Covid-19 từ ngày 16/12/2021 đến ngày 23/12/2021Bao-cao PC dịch Covid-19 của UBND tỉnh tuan-52-tu-17-12-den-23-12_signe Công điện của Thủ tướng CP sô …30/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thực hiện quy định chuẩn nghèo đa chiều theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021Xem nội dung chi tiết tại đây28/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kế hoạch triển khai tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại vắc xin phòng COVID-19 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021-2022Xem nội dung chi tiết tại đây28/12/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Thực hiện Công văn số 10943/BYT-MT ngày 24/12/2021 của Bộ Y tếXem nội dung chi tiết tại đây Hướng dẫn y tế phòng, chống dịch COVID …28/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Đôn đốc tuyên truyền lần 02 tháng 12 năm 2021Văn bản hướng dẫn tuyên truyền lần 02 tháng 12 năm 2021 của Sở TT&TT …27/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tuyên truyền lần 02 tháng 12 năm 2021 về covid-19Văn bản hướng dẫn tuyên truyền lần 02 tháng 12 năm 2021 của Sở TT&TT …27/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại công tác dân vận chính quyền các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây27/12/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, nhất là trong dịp nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây27/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây27/12/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025Xem nội dung chi tiết tại đây27/12/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Tạm dừng tổ chức Đại hội TDTT huyện Bạch Thông lần thứ VII, năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây27/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19Xem nội dung chi tiết tại đây27/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thông báo về cấp độ dịch của tỉnh Bắc Kạn theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tếXem nội dung chi tiết tại đây24/12/21Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, nhất là trong dịp nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây24/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Xác nhận, rà soát thông tin trên hệ thống quản lý tập trung (TMS) của người nộp thuếXem nội dung chi tiết tại đây24/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tăng cường phòng chống dịch COVID-19 biến chủng mới OmicronXem nội dung chi tiết tại đây24/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây TO-TRINH-de-nghi-ban-hanh-quyet-dinh-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2022 QD-giao-chi-tieu-ktxh-va-du-toan-ngan-sach-nam-2022 SUA-DU-TOAN-2022 Bieu-so-5-6-7-8 Bieu-chi-tieu-chu-yeu BIEU-DAU-TU-2022 5. Bieu-kem-BC-phan-bo …24/12/21Công khai ngân sách địa phương, Quyết địnhcong-khai-ngan-sach-dia-phuong quyet-dinh van-ban-tai-lieu
Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ngày 21/12/2021Xem nội dung chi tiết tại đây23/12/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Tăng cường kiểm soát người đến, về địa phương; tiêm phòng Covid-19Xem nội dung chi tiết tại đây23/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tửXem nội dung chi tiết tại đây23/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Phiếu chuyển số 8422/UBND-VXNV ngày 13/12/2021 của UBND tỉnh về chuyển Thông báo số 331/TB-VPCP ngày 10/12/2021 của Văn phòng Chính phủ.Xem nội dung chi tiết tại đây23/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015xem nội dung chi tiết tại đây23/12/21Cải cách hành chính, Quyết địnhcai-cach-hanh-chinh quyet-dinh van-ban-tai-lieu
Tăng cường công tác phòng chống COVID-19 biến chủng mới OmicronXem nội dung chi tiết tại đây23/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây23/12/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây22/12/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnhXem nội dung chi tiết tại đây22/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thông báo kết quả thi Vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức huyện Bạch Thông năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây22/12/21Thông báo, Thông tin tuyển dụngthong-bao thong-tin-tuyen-dung van-ban-tai-lieu
Thực hiện Công văn số 8498/UBND-VXNV ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh tăng cường một số biện pháp trong công tác phòng chống dịch Covid-19Xem nội dung chi tiết tại đây21/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kế hoạch thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây21/12/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Điều chỉnh nội dung mục 3 Công văn số 8498/UBND-VXNV ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh về tăng cường một số biện pháp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19Xem nội dung chi tiết tại đây21/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tiêm mũi 2 vắc xin do Moderna sản xuất với các vắc xin phòng COVID-19 khácXem nội dung chi tiết tại đây21/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Cách ly y tế cho trường hợp F1 đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19Xem nội dung chi tiết tại đây21/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Triển khai tham gia Cuộc thi ảnh và câu chuyện “Phụ nữ trước bão dông”Xem nội dung chi tiết tại đây21/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây21/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thực hiện Công văn số 10688/BYT-MT của Bộ Y tế về việc phòng, chống dịch Covid-19 đối với người nhập cảnhXem nội dung chi tiết tại đây21/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thực hiện Nghị quyết số 91/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnhXem nội dung chi tiết tại đây21/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Nghị quyết về hoạt động chủ yếu của HĐND huyện năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây21/12/21Nghị Quyếtnghi-quyet van-ban-tai-lieu
Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề của HĐND huyện thực hiện kiến nghị sau giám sát đối với UBND các xã, thị trấn trong việc quản lý, điều hành ngân sách (từ tháng 01/2019 đến hết tháng 6/2021)Xem nội dung chi tiết tại đây21/12/21Nghị Quyếtnghi-quyet van-ban-tai-lieu
Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp trong năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026Xem nội dung chi tiết tại đây21/12/21Nghị Quyếtnghi-quyet van-ban-tai-lieu
Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh huyện Bạch Thông năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây21/12/21Nghị Quyếtnghi-quyet van-ban-tai-lieu
Nghị quyết về việc thông qua Nhiệm vụ điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2050Xem nội dung chi tiết tại đây21/12/21Nghị Quyếtnghi-quyet van-ban-tai-lieu
Nghị quyết về phân bổ ngân sách địa phương năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây21/12/21Nghị Quyếtnghi-quyet van-ban-tai-lieu
Nghị quyết về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bạch ThôngXem nội dung chi tiết tại đây21/12/21Nghị Quyếtnghi-quyet van-ban-tai-lieu
Nghị quyết kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026Xem nội dung chi tiết tại đây21/12/21Nghị Quyếtnghi-quyet van-ban-tai-lieu
Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet, mạng viễn thông trên địa bàn huyện.Xem nội dung chi tiết tại đây21/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành Luật phòng, chống ma túy; công tác phòng, chống dịch Covid-19 và vệ sinh, an toàn thực phẩmXem nội dung chi tiết tại đây Chương trình hội nghị Công điện hội nghị …21/12/21Giấy mờigiay-moi van-ban-tai-lieu
Thực hiện Công văn số 730-CV/BCSĐ ngày 10/12/2021 của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh thực hiện Thông báo số 03-TB/BCĐ ngày 02/12/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây21/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thông báo về cấp độ dịch của tỉnh Bắc Kạn theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tếXem nội dung chi tiết tại đây20/12/21Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Không tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây20/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Nhắc nhở, cảnh báo, chấn chỉnh lỗi vi phạm được trích xuất từ thiết bị GSHT tháng 11 năm 2021.Xem nội dung chi tiết tại đây Danh sách các đơn vị kinh doanh vận …20/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu PhiXem nội dung chi tiết tại đây20/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Chỉ thị về việc chỉ đạo tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các lễ hội đầu xuân năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây17/12/21Chỉ thịchi-thi van-ban-tai-lieu
Thông báo tuyển sinh Đại học tại Liên bang NgaXem nội dung chi tiết tại đây thông báo tuyển sinh Đại học tại Liên …17/12/21Thông báo, Thông tin tuyển dụngthong-bao thong-tin-tuyen-dung van-ban-tai-lieu
Thực hiên Công văn số 1289/MTTQ- BTT ngày 13/12/2021 của MTTQ tỉnhXem nội dung chi tiết tại đây Tiếp tục vận động quyên góp ủng hộ …17/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tiếp tục vận động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19Xem nội dung chi tiết tại đây17/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Hướng dẫn quy trình công nghệ xử lý lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.Xem nội dung chi tiết tại đây16/12/21Hướng dẫnhuong-dan van-ban-tai-lieu
Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây16/12/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Báo cáo kết quả công tác năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây16/12/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và công tác cán bộXem nội dung chi tiết tại đây16/12/21Hướng dẫnhuong-dan van-ban-tai-lieu
Quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lýXem nội dung chi tiết tại đây16/12/21Hướng dẫnhuong-dan van-ban-tai-lieu
Quy định về giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ công chức, viên chức giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lýXem nội dung chi tiết tại đây16/12/21Hướng dẫnhuong-dan van-ban-tai-lieu
Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”Xem nội dung chi tiết tại đây16/12/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Công tác trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng (Từ ngày 08 tháng 12 đến ngày 14 tháng 12 năm 2021)Xem nội dung chi tiết tại đây16/12/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 12/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển GD&ĐT tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025Xem nội dung chi tiết tại đây16/12/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Chỉ đạo sản xuất vụ Xuân năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây16/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thực hiện Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnhXem nội dung chi tiết tại đây16/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tuyên truyền kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVXem nội dung chi tiết tại đây Đề cương tuyên truyền15/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tuyên truyền kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây15/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và thực hiện hương ước, quy ước năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây15/12/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Cảnh báo phương thức, thủ đoạn lừa đảo qua hòm thư điện tử công vụ của tỉnhXem nội dung chi tiết tại đây15/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ tám, khóa XV về nhiệm vụ năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây15/12/21Nghị Quyếtnghi-quyet van-ban-tai-lieu
Thực hiện Báo cáo số 203/BC-HĐND của HĐND tỉnh về giám sát kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19Xem nội dung chi tiết tại đây14/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thông báo về cấp độ dịch của tỉnh Bắc Kạn theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tếXem nội dung chi tiết tại đây14/12/21Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước biến chủng mới (Omicron) của vi rút Sars-CoV-2.Xem nội dung chi tiết tại đây14/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 với thông điệp “Vắc-xin an toàn, ứng phó linh hoạt, khoa học và chủ động với biến thể mới” (từ ngày 07/12 đến ngày 14/12/2021)Xem nội dung chi tiết tại đây14/12/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Thực hiện hướng dẫn tạm thời kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19 của Bộ Xây dựng.Xem nội dung chi tiết tại đây14/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thực hiện Công điện số 1677/CĐ-TTg ngày 04/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-199Xem nội dung chi tiết tại đây14/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19Xem nội dung chi tiết tại đây Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin …14/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tìm người liên quan đến bệnh nhân mắc COVID-19 số 1.294.723 và 1.294.780Xem nội dung chi tiết tại đây14/12/21Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Báo cáo tình hình triển khai công tác truyền thông, công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 của Tiểu ban Truyền thông từ ngày 25/11 đến ngày 01/12/2021Xem nội dung chi tiết tại đây14/12/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
04 ca bệnh Dƣơng tính với SARS-CoV- 2 ngày 03/12/2021Xem nội dung chi tiết tại đây14/12/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Thông báo cấp độ dịch của tỉnh Bắc Kạn theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tếXem nội dung chi tiết tại đây14/12/21Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ngày 09/12/2021Xem nội dung chi tiết tại đây14/12/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ngày 08/12/2021Xem nội dung chi tiết tại đây14/12/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ngày 07/12/2021Xem nội dung chi tiết tại đây14/12/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ngày 06/12/2021Xem nội dung chi tiết tại đây14/12/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ngày 05/12/2021Xem nội dung chi tiết tại đây14/12/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ngày 04/12/2021Xem nội dung chi tiết tại đây14/12/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ngày 03/12/2021Xem nội dung chi tiết tại đây14/12/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Kết quả kết quả thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới, năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây14/12/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ngày 02/12/2021Xem nội dung chi tiết tại đây14/12/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Ca bệnh Dương tính với SARS-CoV- 2 ngày 02/12/2021Xem nội dung chi tiết tại đây14/12/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 tuần 49, từ 26/11/2021- 02/12/2021Xem nội dung chi tiết tại đây14/12/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Gửi đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVXem nội dung chi tiết tại đây Đề cương tuyên truyền13/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp và đấu tranh với các hành vi vi phạm về VK, VLN, CCHT và pháoXem nội dung chi tiết tại đây13/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kết quả đánh giá, xếp loại công tác dân vận chính quyền năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây13/12/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Tuyên truyền kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây13/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Nghị quyết quy định nội dung chi thường xuyên hoạt động kinh tế giao thông đường thủy nội địa địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây13/12/21Nghị Quyếtnghi-quyet van-ban-tai-lieu
Nghị quyết bãi bỏ một số nội dung quy định tại Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây13/12/21Nghị Quyếtnghi-quyet van-ban-tai-lieu
Nghị quyết quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích tại các giải thi đấu thể thao toàn quốc, giải thi đấu thể thao khu vực và giải thi đấu thể thao các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây13/12/21Nghị Quyếtnghi-quyet van-ban-tai-lieu
Nghị quyết ban hành quy định nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo trên địa bàn tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây13/12/21Nghị Quyếtnghi-quyet van-ban-tai-lieu
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây13/12/21Nghị Quyếtnghi-quyet van-ban-tai-lieu
Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026Xem nội dung chi tiết tại đây13/12/21Nghị Quyếtnghi-quyet van-ban-tai-lieu
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026Xem nội dung chi tiết tại đây13/12/21Nghị Quyếtnghi-quyet van-ban-tai-lieu
Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây13/12/21Nghị Quyếtnghi-quyet van-ban-tai-lieu
Nghị quyết quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây13/12/21Nghị Quyếtnghi-quyet van-ban-tai-lieu
Nghị quyết về phân bổ đầu tư công năm 2022 (nguồn ngân sách địa phương)Xem nội dung chi tiết tại đây13/12/21Nghị Quyếtnghi-quyet van-ban-tai-lieu
Nghị quyết thông qua giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây13/12/21Nghị Quyếtnghi-quyet van-ban-tai-lieu
Nghị quyết ban hành quy định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây13/12/21Nghị Quyếtnghi-quyet van-ban-tai-lieu
Nghị quyết Phê duyệt kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2022Xem nội dung chi tiết tại đây13/12/21Nghị Quyếtnghi-quyet van-ban-tai-lieu
Nghị quyết về việc sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây13/12/21Nghị Quyếtnghi-quyet van-ban-tai-lieu
Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án bổ sung năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây13/12/21Nghị Quyếtnghi-quyet van-ban-tai-lieu
Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây13/12/21Nghị Quyếtnghi-quyet van-ban-tai-lieu
Nghị quyết thành lập đoàn giám sát việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn quy định tại Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2019 của HĐND tỉnhXem nội dung chi tiết tại đây13/12/21Nghị Quyếtnghi-quyet van-ban-tai-lieu
Kết quả thực hiện phong trào “Dân vận khéo” năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây10/12/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19Xem nội dung chi tiết tại đây10/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thực hiện Công điện số 1677/CĐ-TTg ngày 04/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19Xem nội dung chi tiết tại đây10/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Chấn chỉnh tình trạng lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu, hoạt động trái pháp luậtXem nội dung chi tiết tại đây  10/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây10/12/21Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Kết quả 02 năm triển khai công tác truyền thông, công nghệ phòng, chống dịch COVID-19Xem nội dung chi tiết tại đây08/12/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Thông báo số 318/TB-VPCP ngày 27/11/2021 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của TTCP Phạm Minh Chính tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến các địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19Xem nội dung chi tiết tại đây08/12/21Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 với thông điệp “Cảnh giác, chủ động để bảo vệ thành quả phòng, chống dịch” (từ ngày 29/11 đến ngày 06/12/2021)Xem nội dung chi tiết tại đây08/12/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Cấp độ dịch của tỉnh Bắc Kạn theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tếXem nội dung chi tiết tại đây08/12/21Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Tìm người liên quan đến bệnh nhân mắc COVID-19 số 1.182.534; số 1.182.535; số 1.182.536; số 1.182.537; số 1.197.539; số 1.197.949Xem nội dung chi tiết tại đây08/12/21Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Tiêm mũi 2 vắc xin phòng COVID-19 theo văn bản số 6030/BYT-DP ngày 27/7/2021 của Bộ Y tếXem nội dung chi tiết tại đây08/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tìm người liên quan đến bệnh nhân mắc COVID-19 số BN1146763Xem nội dung chi tiết tại đây08/12/21Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Quyết định số 1825/QĐ-UBND Ngày 20/11/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên QuangXem nội dung chi tiết tại đây08/12/21Quyết địnhquyet-dinh van-ban-tai-lieu
Thực hiện Công văn số 9830/BYT-DP ngày 19/11/2021 của Bộ Y tế về tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19Xem nội dung chi tiết tại đây08/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19Xem nội dung chi tiết tại đây08/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống Covid-19Xem nội dung chi tiết tại đây08/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tìm người liên quan đến bệnh nhân mắc COVID-19Xem nội dung chi tiết tại đây08/12/21Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây08/12/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Báo cáo tình hình triển khai công tác truyền thông, công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 (từ ngày 11/11 đến ngày 17/11/2021)Xem nội dung chi tiết tại đây08/12/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ngày 30/11/2021Xem nội dung chi tiết tại đây08/12/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ngày 29/11/2021Xem nội dung chi tiết tại đây08/12/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Báo cáo kết quả 02 năm triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 từ ngày 01/01/2021 đến ngày 24/11/2021Xem nội dung chi tiết tại đây08/12/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ngày 28/11/2021Xem nội dung chi tiết tại đây08/12/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ngày 27/11/2021Xem nội dung chi tiết tại đây08/12/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ngày 26/11/2021Xem nội dung chi tiết tại đây08/12/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 tuần 48, từ 19/11/2021 – 25/11/2021Xem nội dung chi tiết tại đây08/12/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ngày 25/11/2021Xem nội dung chi tiết tại đây08/12/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ngày 24/11/2021Xem nội dung chi tiết tại đây08/12/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ngày 23/11/2021Xem nội dung chi tiết tại đây08/12/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Công tác rà soát đối tượng tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnhXem nội dung chi tiết tại đây08/12/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ngày 21/11/2021Xem nội dung chi tiết tại đây08/12/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ngày 20/11/2021Xem nội dung chi tiết tại đây08/12/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ngày 19/11/2021Xem nội dung chi tiết tại đây08/12/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 tuần 47, từ 12/11/2021- 18/11/2021Xem nội dung chi tiết tại đây08/12/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ngày 18/11/2021Xem nội dung chi tiết tại đây08/12/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19 (từ ngày 01/10/2021 đến ngày 17/11/2021)Xem nội dung chi tiết tại đây08/12/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ngày 17/11/2021Xem nội dung chi tiết tại đây08/12/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Thực hiện Quyết định số 2013/QĐ-TTg ngày 30/11/2021 Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030Xem nội dung chi tiết tại đây08/12/21Quyết địnhquyet-dinh van-ban-tai-lieu
Định hướng tuyên truyền kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh Bắc Kạn (01/01/1997-01/01/2022)Xem nội dung chi tiết tại đây08/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Cung cấp địa chỉ tra cứu thông tin cơ sở dữ liệu về thời tiết và thiên tai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.Xem nội dung chi tiết tại đây08/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kiểm tra, đôn đốc công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các đơn vị, địa phương quý IV năm 2021 và Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây08/12/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Chấn chỉnh tình trạng lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu, hoạt động trái pháp luậtXem nội dung chi tiết tại đây08/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Công tác báo chí tháng 10, phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây08/12/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớnXem nội dung chi tiết tại đây08/12/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Định hướng tuyên truyền tháng 12/2021Xem nội dung chi tiết tại đây08/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Phổ biến ấn phẩm tiết kiệm năng lượng năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây08/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Quyết định số 1976/QĐ-TTg về việc phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển một số báo in và báo điện tử đối ngoại quốc gia giai đoạn 2022-2030Xem nội dung chi tiết tại đây08/12/21Quyết địnhquyet-dinh van-ban-tai-lieu
Triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừngXem nội dung chi tiết tại đây Triển khai hệ thống thu phí dịch vụ …08/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tổ chức thực hiện đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2021-2025Xem nội dung chi tiết tại đây08/12/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Triển khai thực hiện Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủXem nội dung chi tiết tại đây08/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Quyết định kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo liên ngành về Vệ sinh an toàn thực phẩm thành Ban Chỉ đạo liên ngành về An toàn thực phẩm tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây08/12/21Quyết địnhquyet-dinh van-ban-tai-lieu
Thống nhất phát hành mẫu các vỏ quả cầu địa lý từ tháng 11/2021, in duy nhất tại Nhà máy in bản đồ- NXB Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ VNXem nội dung chi tiết tại đây08/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kết quả khảo sát việc xây dựng, triển khai các kế hoạch thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2035Xem nội dung chi tiết tại đây08/12/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Kết luận số 12- KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mớiXem nội dung chi tiết tại đây08/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thực hiện Công văn số 8445/VPCP-TKBT ngày 18/11/2021 của Văn phòng Chính phủ (triển khai nhiệm vụ theo Báo cáo giải trình và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV)Xem nội dung chi tiết tại đây08/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Triển khai thực hiện Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ (Hướng dẫn thi hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ)Xem nội dung chi tiết tại đây08/12/21Nghị địnhnghi-dinh van-ban-tai-lieu
Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Quốc phòng địa phương, Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây08/12/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Công nhận đạt tiêu chí Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây08/12/21Quyết địnhquyet-dinh van-ban-tai-lieu
Kế hoạch triển khai tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ từ đủ 12 đến 17 tuổi đợt 1 mũi 1 trên địa bàn huyện Bạch Thông năm 2021 – 2022Xem nội dung chi tiết tại đây08/12/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Dự kỳ họp thứ tư HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Đại biểu huyện)Xem nội dung chi tết tại đây07/12/21Giấy mờigiay-moi van-ban-tai-lieu
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ Tám, nhiệm kỳ 2020 – 2025.Xem nội dung chi tết tại đây07/12/21Giấy mờigiay-moi van-ban-tai-lieu
Thực hiện Thông báo số 318/TB-VPCP ngày 27/11/2021 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến các địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19Xem nội dung chi tết tại đây07/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tham mưu thực hiện Kế hoạch số 709/KH-UBND ngày 23/11/2021 của UBND tỉnhXem nội dung chi tết tại đây07/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tổ chức thực hiện Quyết định số 2320/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 của UBND tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tết tại đây07/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Mời dự hội nghị trực tuyến, Thường trực Huyện ủy mời các đồng chí dự hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn ĐảngXem nội dung chi tết tại đây07/12/21Giấy mờigiay-moi van-ban-tai-lieu
Kế hoạch hoạt động vận động hiến máu tình nguyện huyện Bạch Thông năm 2022Xem nội dung chi tết tại đây07/12/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet và mạng viễn thôngXem nội dung chi tết tại đây07/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kế hoạch hoạt động vận động hiến máu tình nguyện huyện Bạch Thông năm 2022Xem nội dung chi tết tại đây06/12/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Gia hạn thẻ BHYT năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây06/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thực hiện Công văn số 7925/UBND-VXNV ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 và các bệnh mùa đông xuân năm 2021-2022Xem nội dung chi tiết tại đây06/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thực hiện Quyết định số 2013/QĐ-TTg ngày 30/11/2021 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030Xem nội dung chi tiết tại đây Quyết định số 2013/QĐ-TTg ngày 30/11/2021 Thủ tướng …06/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025Xem nội dung chi tiết tại đây06/12/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mớiXem nội dung chi tiết tại đây06/12/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Thực hiện Kế hoạch số 730/KH-UBND ngày 30/11/2021 của UBND tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây06/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thông báo phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet, mạng viễn thôngXem nội dung chi tiết tại đây06/12/21Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Hướng dẫn triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng PC-Covid trong hoạt động vận tải.Xem nội dung chi tiết tại đây06/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thu BHXH. BHYT, BHTN đối với người lao động có thời gian ngừng việc hưởng tiền lươngXem nội dung chi tiết tại đây06/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Triển khai hướng dẫn bổ sung thực hiện chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19Xem nội dung chi tiết tại đây06/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Báo cáo kết quả công tác tháng 11, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây06/12/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Khuyến cáo người dân cảnh giác với các cuộc gọi có số điện thoại từ quốc tế nhằm tránh bị lợi dụng, lừa đảo tống tiềnXem nội dung chi tiết tại đây06/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây06/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Quyết định ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND huyện Bạch ThôngXem nội dung chi tiết tại đây06/12/21Quyết địnhquyet-dinh van-ban-tai-lieu
Thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 02 kỳ thi tuyển viên chức huyện Bạch Thông năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây06/12/21Thông báo, Thông tin tuyển dụngthong-bao thong-tin-tuyen-dung van-ban-tai-lieu
Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 25/01/2016của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn huyện Bạch ThôngXem nội dung chi tiết tại đây06/12/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Quyết định về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và của UBND huyện Bạch Thông hết hiệu lực toàn bộ năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây06/12/21Quyết địnhquyet-dinh van-ban-tai-lieu
Khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình có những đóng góp tiêu biểu, xuất sắc nhân dịp kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây06/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thực hiện Công văn số 7925/UBND-VXNV ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 và các bệnh mùa đông xuân năm 2021-2022Xem nội dung chi tiết tại đây02/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tăng cường bảo vệ, chăm sóc trẻ em và phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước cho trẻ emXem nội dung chi tiết tại đây02/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kế hoạch tổ chức Lễ dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích lịch sử Nà Tu và Lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh Bắc Kạn (01/01/1997- 01/01/2021)Xem nội dung chi tiết tại đây02/12/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Tham mưu thực hiện Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025Xem nội dung chi tiết tại đây Quyết định số 2298/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của Ủy …02/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Phiếu chuyển Nghị định số 103/2021/NĐ-CP ngày 26/11/2021 của Chính phủXem nội dung chi tiết tại đây Nghị định số 103/2021/NĐ-CP ngày 26/11/2021 của Chính …02/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tăng cường thông tin, tuyên truyền thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động từ quỹ BHTN theo Nghị quyết số 116/NQ-CPXem nội dung chi tiết tại đây01/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tuyên truyền Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mớiXem nội dung chi tiết tại đây Kế hoạch số 76-KH/HU, ngày 24 tháng 11 …01/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Giấy mời dự diễn đàn trực tuyến về chuyển đổi sốXem nội dung chi tiết tại đây01/12/21Giấy mờigiay-moi van-ban-tai-lieu
Kế hoạch thăm hỏi, tặng quà người khuyết tật nhân ngày Quốc tế người khuyết tật (ngày 03 tháng 12) năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây01/12/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Thực hiện Công văn số 8055/UBND-VXNV ngày 29/11/2021 của UBND tỉnh về 06 ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 tại xã Phúc Lộc, huyện Ba BểXem nội dung chi tiết tại đây01/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kế hoạch triển khai tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ từ đủ 12 đến 17 tuổi trên địa huyện Bạch Thông năm 2021 – 2022Xem nội dung chi tiết tại đây01/12/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Báo cáo kết quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây01/12/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Thực hiện Thông báo Kết luận phiên họp UBND tỉnh ngày 06 tháng 11 năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây01/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Định hướng công tác tuyên truyền tháng 12 năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây01/12/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm cố ý gây thương tích, trẻ em vi phạm pháp luật và xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn huyệnXem nội dung chi tiết tại đây30/11/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kế hoạch thực hiện Kết luận số 13-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mớiXem nội dung chi tiết tại đây30/11/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Báo cáo kết quả thực hiện Đề án số 07 -ĐA/TU, ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về “đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quán triệt, học tập và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng giai đoạn 2017 – 2022” năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây30/11/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2021; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây30/11/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn huyện Bạch ThôngXem nội dung chi tiết tại đây30/11/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn huyện Bạch ThôngXem nội dung chi tiết tại đây30/11/21Quyết địnhquyet-dinh van-ban-tai-lieu
Tuyên truyền Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủXem nội dung chi tiết tại đây Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính …30/11/21Công Văn, Nghị Quyếtcong-van nghi-quyet van-ban-tai-lieu
Thực hiện Quyết định số 35/2021/QĐ-TTg ngày 24/11/2021 của Thủ tướng Chính phủXem nội dung chi tiết tại đây30/11/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện Bạch Thông giai đoạn 2021 – 2025Xem nội dung chi tiết tại đây30/11/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Thông báo kết luận phiên họp thứ năm UBND huyện ngày 22/11/2021Xem nội dung chi tiết tại đây30/11/21Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Thông báo chương trình Biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân huyện Ngân Sơn và huyện Bạch Thông năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây30/11/21Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Thông báo về cấp độ dịch của tỉnh Bắc Kạn theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tếXem nội dung chi tiết tại đây30/11/21Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Điều chỉnh thời gian cách ly trong Kế hoạch số 4480/KH-SYT của Sở Y tếXem nội dung chi tiết tại đây30/11/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
06 ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 tại xã Phúc Lộc, huyện Ba BểXem nội dung chi tiết tại đây30/11/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19Xem nội dung chi tiết tại đây30/11/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tìm người liên quan đến bệnh nhân mắc COVID-19Xem nội dung chi tiết tại đây29/11/21Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Báo cáo tình hình triển khai công tác truyền thông, công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 (từ ngày 11/11 đến ngày 17/11/2021)Xem nội dung chi tiết tại đây29/11/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây29/11/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ngày 18/11/2021Xem nội dung chi tiết tại đây29/11/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (từ ngày 01/10/2021 đến ngày 17/11/2021)Xem nội dung chi tiết tại đây29/11/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ngày 17/11/2021Xem nội dung chi tiết tại đây29/11/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Triển khai tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ từ đủ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021 – 2022Xem nội dung chi tiết tại đây29/11/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ngày 16/11/2021Xem nội dung chi tiết tại đây29/11/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ngày 15/11/2021Xem nội dung chi tiết tại đây29/11/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Báo cáo tình hình triển khai công tác truyền thông, công nghệ phòng, chống dịch covid-19 (từ ngày 04/11 đến ngày 10/11/2021)Xem nội dung chi tiết tại đây29/11/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ngày 12/11/2021Xem nội dung chi tiết tại đây29/11/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Tổ chức hướng dẫn và truyền thông về ứng dụng PC-Covid, quét mã QR tại địa phươngXem nội dung chi tiết tại đây29/11/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Hướng dẫn đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây29/11/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Công bố danh mục báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây29/11/21Quyết địnhquyet-dinh van-ban-tai-lieu
Thực hiện Nghị định số 100/2021/NĐ-CP ngày 15/11/2021 của Chính phủXem nội dung chi tiết tại đây29/11/21Nghị địnhnghi-dinh van-ban-tai-lieu
Đề nghị hỗ trợ tiêu thụ và giới thiệu đầu mối cung cấp sản phẩm cam, quýt và các sản phẩm nông sản tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây kế hoạch kết nối, tiêu thụ sản phẩm …29/11/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 1705/QĐ-TTg ngày 12/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 24/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây29/11/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Nghị quyết số 138/NQ-CP ngày 10/11/2021 của Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây29/11/21Nghị Quyếtnghi-quyet van-ban-tai-lieu
Kế hoạch thực hiện Chương trình chăm sóc dinh dưỡng 1000 ngày đầu đời nhằm phòng, chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2021-2030Xem nội dung chi tiết tại đây29/11/21Quyết địnhquyet-dinh van-ban-tai-lieu
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây29/11/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Tiếp tục kéo dài thời gian “Giải Báo chí phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính tỉnh Bắc Kạn”Xem nội dung chi tiết tại đây29/11/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thực hiện Kế hoạch số 67-KH/TU ngày 08/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủyXem nội dung chi tiết tại đây29/11/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Báo cáo công tác văn hóa, văn nghệ năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây29/11/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Định hướng tuyên truyền về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mớiXem nội dung chi tiết tại đây29/11/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thực hiện Kế hoạch số 68-KH/TU ngày 09/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủyXem nội dung chi tiết tại đây29/11/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây29/11/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kết quả kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh, phát triển chăn nuôi; phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi vụ Đông Xuân năm 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây29/11/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốcXem nội dung chi tiết tại đây29/11/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Hướng dẫn kiểm tra, hoàn thiện dữ liệu Tổng điều tra kinh tế năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây Hướng dẫn kiểm tra, hoàn thiện dữ liệu …29/11/21Hướng dẫnhuong-dan van-ban-tai-lieu
Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025Xem nội dung chi tiết tại đây29/11/21Quyết địnhquyet-dinh van-ban-tai-lieu
Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây29/11/21Quyết địnhquyet-dinh van-ban-tai-lieu
Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Biên cương Tổ quốc tôi”29/11/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Hướng dẫn tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây29/11/21Hướng dẫn, Thông tin tuyển dụnghuong-dan thong-tin-tuyen-dung van-ban-tai-lieu
Triển khai thực hiện Nghị định số 97/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủXem nội dung chi tiết tại đây29/11/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Chủ động trong công tác phòng chống thiên tai, tai nạn.Xem nội dung chi tiết tại đây29/11/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Triển khai Quyết định 33/2021/QĐ-TTgXem nội dung chi tiết tại đây29/11/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Báo cáo tổng kết công tác thư viện năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây29/11/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Kế hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện Bạch Thông giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030Xem nội dung chi tiết tại đây25/11/21Kế Hoạch, Quy hoạch - Dự ánke-hoach quy-hoach-du-an van-ban-tai-lieu
Báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng chỉ số tuân thủ pháp luật (Chỉ số B1) năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây25/11/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Đăng ký tham gia các lớp bồi dưỡng trực tuyến, kinh phí tự chủ năm 2021 của trường Chính trị tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây25/11/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19Xem nội dung chi tiết tại đây25/11/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Triển khai thực hiện Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủXem nội dung chi tiết tại đây25/11/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19Xem nội dung chi tiết tại đây25/11/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kế hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện Bạch Thông giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030Xem nội dung chi tiết tại đây25/11/21Kế Hoạch, Quy hoạch - Dự ánke-hoach quy-hoach-du-an van-ban-tai-lieu
Thông báo dự kiến lịch sát hạch lái xe ô tô, mô tô của các cơ sở đào tạo lái xe trong tháng 12 năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây25/11/21Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Thực hiện Kế hoạch số 68-KH/TU ngày 09/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủyXem nội dung chi tiết tại đây23/11/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường GPMB Công trình: Xây dựng trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây23/11/21Quy hoạch - Dự án, Quyết địnhquy-hoach-du-an quyet-dinh van-ban-tai-lieu
Thực hiện Công văn số 8445/VPCP-TKBT ngày 18/11/2021 của Văn phòng Chính phủXem nội dung chi tiết tại đây23/11/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Chuyển văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Kế hoạch số 582/KH-UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây23/11/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Quyết định về việc thu hồi đất của 05 hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình: Trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây23/11/21Quy hoạch - Dự án, Quyết địnhquy-hoach-du-an quyet-dinh van-ban-tai-lieu
Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh Bắc Kạn ( 01/01/2022)Xem nội dung chi tiết tại đây23/11/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, GLTM và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022Xem nội dung chi tiết tại đây23/11/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Thông báo khẩn tìm người liên quan BN 1027367Xem nội dung chi tiết tại đây23/11/21Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Nội dung truyền thông về tiêm vắc xin phòng COVID-19Xem nội dung chi tiết tại đây23/11/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp trực tuyến về công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19Xem nội dung chi tiết tại đây23/11/21Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Triển khai quy trình xác minh thông tin và xác thực thông tin người dân trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19Xem nội dung chi tiết tại đây23/11/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tăng cường triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động thích ứng với tình hình dịch Covid – 19Xem nội dung chi tiết tại đây23/11/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thông báo số 298/TB-VPCP ngày 04/11/2021 và Thông báo số 299/TB-VPCP ngày 05/11/2021 của VPCPXem nội dung chi tiết tại đây Thông báo số 299/TB-VPCP ngày 05/11/2021 của VPCP23/11/21Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG,CÔNG NGHỆ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 (từ ngày 28/10 đến ngày 03/11/2021)Xem nội dung chi tiết tại đây23/11/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Cung cấp, cập nhật thông tin tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19Xem nội dung chi tiết tại đây23/11/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 tuần 45, từ 28/10/2021- 04/11/2021Xem nội dung chi tiết tại đây23/11/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Chỉ đạo, triển khai thực hiện và nghiêm túc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch COVID-19Xem nội dung chi tiết tại đây23/11/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Triển khai các Tiêu chí đánh giá cấp độ dịch bệnh trên địa bàn theo Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tếXem nội dung chi tiết tại đây23/11/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 tuần 46, từ ngày 04/11-11/11/2021Xem nội dung chi tiết tại đây23/11/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ngày 14/11/2021Xem nội dung chi tiết tại đây23/11/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ngày 13/11/2021Xem nội dung chi tiết tại đây23/11/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ngày 11/11/2021Xem nội dung chi tiết tại đây23/11/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ngày 10/11/2021Xem nội dung chi tiết tại đây23/11/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ngày 07/11/2021Xem nội dung chi tiết tại đây23/11/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ngày 06/11/2021Xem nội dung chi tiết tại đây23/11/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ngày 05/11/2021Xem nội dung chi tiết tại đây23/11/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ngày 04/11/2021Xem nội dung chi tiết tại đây23/11/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Về việc tham gia bình chọn video Liên hoan Cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây23/11/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Công văn đề nghị phát sóng phim tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trịXem nội dung chi tiết tại đây23/11/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kế hoạch thực hiện Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn huyệnXem nội dung chi tiết tại đây23/11/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Kế hoạch thực hiện Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mớiXem nội dung chi tiết tại đây23/11/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 29/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với việc triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới trên địa bàn tỉnhXem nội dung chi tiết tại đây23/11/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Định hướng tuyên truyền Hội nghị Văn hoá toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của ĐảngXem nội dung chi tiết tại đây23/11/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thực hiện Quyết định số 1814/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủXem nội dung chi tiết tại đây23/11/21Quyết địnhquyet-dinh van-ban-tai-lieu
Thực hiện Kết luận của Phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh tại Hội nghị giao ban quý III năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của Ban chỉ đạo 389 quốc giaXem nội dung chi tiết tại đây23/11/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kế hoạch tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (Từ ngày 10/11 – 10/12/2021)Xem nội dung chi tiết tại đây23/11/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Phê duyệt Đề án tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2030”Xem nội dung chi tiết tại đây23/11/21Quyết địnhquyet-dinh van-ban-tai-lieu
Kết quả học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của TW, của tỉnhXem nội dung chi tiết tại đây23/11/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Tuyên truyền Hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ Cam, Bưởi, Na… và các nông sản chủ lực tỉnh Bắc Giang năm 2021.Xem nội dung chi tiết tại đây23/11/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Phát tờ rơi “Những kiến thức cơ bản về biến đổi khí hậu”Xem nội dung chi tiết tại đây23/11/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Quyết điinhj về việc ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 12/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ tư (khóa XII) về phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030Xem nội dung chi tiết tại đây23/11/21Quyết địnhquyet-dinh van-ban-tai-lieu
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 406/NQ-UBTVH15, Nghị định số 92/2021/NĐ-CPNghị quyết số 406/NQ-UBTVH15 Nghị định số 92/2021/NĐ-CP23/11/21Nghị Quyếtnghi-quyet van-ban-tai-lieu
Tăng cường đôn đốc thu nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTNXem nội dung chi tiết tại đây23/11/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 12/8/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp tỉnh BK giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030Xem nội dung chi tiết tại đây23/11/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19Xem nội dung chi tiết tại đây22/11/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Quyết định về việc công bố danh mục báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây22/11/21Quyết địnhquyet-dinh van-ban-tai-lieu
Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em huyện Bạch Thông, giai đoạn 2021 – 2030Xem nội dung chi tiết tại đây22/11/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Kế hoạch thực hiện Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháyXem nội dung chi tiết tại đây22/11/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, giai đoạn 2021-2025Xem nội dung chi tiết tại đây22/11/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Quyết định triệu tập kỳ họp thứ tư HĐND huyện Bạch Thông khoá XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026Xem nội dung chi tiết tại đây22/11/21Quyết địnhquyet-dinh van-ban-tai-lieu
Định hướng tuyên truyền kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh Bắc Kạn (01/01/1997 – 01/01/2022)Xem nội dung chi tiết tại đây22/11/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Triển khai thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 10/11/2021 của UBND tỉnh Bắc KạnXem nội dung chi tiết tại đây22/11/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND huyện về thực hiện kiến nghị sau giám sát đối với UBND các xã, thị trấn trong việc quản lý, điều hành ngân sách (từ tháng 01/2019 đến hết tháng 6/2021)Xem nội dung chi tiết tại đây22/11/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Triển khai Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủXem nội dung chi tiết tại đây22/11/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Dừng các hoạt động văn hóa, văn nghệ,vui chơi, giải trí trong thời điểm tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong đại dịch COVID-19Xem nội dung chi tiết tại đây19/11/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thực hiện Công văn số 4286/BVHTTDL-VHCS của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch19/11/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thông báo chương trình Biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân huyện Bạch Thông và Thành Phố Bắc Kạn năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây18/11/21Thông báothong-bao van-ban-tai-lieu
Tuyên truyền Nghị định số 93/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủXem nội dung chi tiết tại đây Nghị định số 93/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính …18/11/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19Xem nội dung chi tiết tại đây18/11/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Hỗ trợ, can thiệp, thông tin, báo cáo đối với trường hợp trẻ em bị xâm hạiXem nội dung chi tiết tại đây Nghị định 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 quy định chi …18/11/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Thông báo về việc thu hồi đất công trình xử lý điểm đen tai nạn giao thông đoạn từ Km 166+500 đến Km 169+00, Quốc lộ 3, tỉnh Bắc Kạn.Xem nội dung chi tiết tại đây18/11/21Quy hoạch - Dự án, Thông báoquy-hoach-du-an thong-bao van-ban-tai-lieu
Thông báo về việc thu hồi đất công trình: Xử lý điểm đen tai nạn giao thông đoạn từ Km 159 đến Km 164 +300, Quốc lộ 3, tỉnh Bắc Kạn.Xem nội dung chi tiết tại đây18/11/21Quy hoạch - Dự án, Thông báoquy-hoach-du-an thong-bao van-ban-tai-lieu
Đôn đốc thực hiện công tác khen thưởng trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19Xem nội dung chi tiết tại đây18/11/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Báo cáo công tác trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng (Từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 16 tháng 11 năm 2021)Xem nội dung chi tiết tại đây17/11/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11, phương hướng nhiệm vụ tháng 12 năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây17/11/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Triển khai quy trình xác minh thông tin và xác thực thông tin người dân trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19Xem nội dung chi tiết tại đây16/11/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Báo cáo tổng kết công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022Xem nội dung chi tiết tại đây16/11/21Báo cáobao-cao van-ban-tai-lieu
Thực hiện Công điện số 8149/CĐ-VPCP ngày 07/11/2021 của Văn phòng Chính phủ về tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19Xem nội dung chi tiết tại đây16/11/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kế hoạch thiết lập cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng trên địa bàn huyện Bạch ThôngXem nội dung chi tiết tại đây16/11/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức huyện Bạch Thông năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây16/11/21Thông báo, Thông tin tuyển dụngthong-bao thong-tin-tuyen-dung van-ban-tai-lieu
Tổng hợp danh sánh công dân chưa tiêm vắc xin phòng chống Covid-19.Xem nội dung chi tiết tại đây16/11/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Triển khai thực hiện Nghị định số 93/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủXem nội dung chi tiết tại đây Nghị định số 93/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính …16/11/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Tăng cường quản lý chứng thư số trong giao dịch điện tử với Kho bạc Nhà nướcXem nội dung chi tiết tại đây16/11/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu
Kế hoạch tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021 trên địa bàn huyện Bạch Thông (từ ngày 10/11 – 10/12/2021)Xem nội dung chi tiết tại đây16/11/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Kế hoạch triển khai xét nghiệm sàng lọc vi rút SARS-CoV-2 theo vùng nguy cơ và nhóm nguy cơ trên địa bàn huyện Bạch ThôngXem nội dung chi tiết tại đây16/11/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ Chương trình thực tập sinh hộ lý Nhật Bản – Khóa 2 năm 2021Xem nội dung chi tiết tại đây Thông báo tuyển thực tập sinh hộ lý …16/11/21Công Văn, Thông tin tuyển dụngcong-van thong-tin-tuyen-dung van-ban-tai-lieu
Kế hoạch đáp ứng công tác y tế phòng, chống dịch COVID-19 theo từng cấp độ dịch trên địa bàn huyện Bạch ThôngXem nội dung chi tiết tại đây16/11/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Chiêu sinh bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Hướng dẫn viên văn hóa và Phương Pháp viênXem nội dung chi tiết tại đây16/11/21Thông báo, Thông tin tuyển dụngthong-bao thong-tin-tuyen-dung van-ban-tai-lieu
Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 64-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy Bạch Thông về Kế hoạch tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyệnXem nội dung chi tiết tại đây16/11/21Kế Hoạchke-hoach van-ban-tai-lieu
Phiếu chuyển Văn bản số 4526/BXD-VP ngày 02/11/2021 của Bộ Xây dựngXem nội dung chi tiết tại đây Văn bản số 4526/BXD-VP ngày 02/11/2021 của Bộ …15/11/21Công Văncong-van van-ban-tai-lieu