ỦY BAN MTTQ XÃ MỸ THANH GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Sáng ngày 09/10/2019, Đoàn Giám sát Ủy ban MTTQ xã Mỹ Thanh đã làm việc với Ủy ban nhân dân xã về việc thực hiện pháp luật về tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Dự buổi làm việc có các thành viên trong Đoàn giám sát, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã làm Trưởng đoàn; đại diện lãnh đạo UBND xã, cán bộ tiếp công dân, phụ trách bộ phận tiếp dân của xã.

Tại buổi làm việc, Đoàn Giám sát đã được nghe UBND xã Mỹ Thanh báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn xã. Nhìn chung, công tác này được thực hiện nghiêm túc; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác tiếp dân còn khó khăn, chưa được bố trình hình công tác tiếp dân được thực hiện thường xuyên, định kỳ, đột xuất, đơn thư cơ bản được giải quyết kịp thời, không xảy ra phát sinh khiếu kiện đông người, phức tạp kéo dài, phát sinh thành điểm nóng, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Tuy nhiên, một số quy định của pháp luật về đất đai, quy hoạch ba loại rừng thường xuyên thay đổi, bên cạnh đó ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận nhân dân còn hạn chế nên có những yêu cầu, đòi hỏi không đúng quy định pháp luật. Có những vụ việc đã được giải quyết nhiều lần với nhiều biện pháp khác nhau nhưngvẫn cố tình không chấp nhận kết quả giải quyết. Kết quả thực hiện việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ 01/01/2018 –  30/7/2019 trên địa bàn xã được thực hiện thường xuyên, định kỳ và đột xuất theo quy định, không có phát sinh khiếu kiện đoàn đông người. Tổng số đơn đề nghị, kiến nghị là 14 đơn, đã giải quyết 13/14 đơn thuộc thẩm quyền của UBND xã, nội dung liên quan lĩnh vực hôn nhân và gia đình, tranh chấp đất đai (trên địa bàn xã không có đơn khiếu nại, tố cáo).

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng đoàn giám sát kết luận: UBND xã đã ban hành các văn bản và phân công cán bộ công chức tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo cơ bản được kịp thời theo quy định, không có vụ việc khiếu kiện phức tạp kéo dài, khiếu kiện đông người. Trong thời gian tới, đề nghị UBND xã tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết các đơn kiến nghị, đề nghị của công dân trên địa bàn. /.