UỶ BAN MTTQ TỈNH GIÁM SÁT TẠI XÃ QUANH THUẬN VÀ DƯƠNG PHONG

Sáng 26/5/2023, Đoàn công tác của Uỷ Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn do đồng chí Ma Nhật Hoài – Phó Chủ tịch Uỷ Ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện Quyết định số 12/2018 của Thủ tướng Chính Phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Quang Thuận và Dương Phong. Tham gia cùng đoàn giám sát về phía huyện có đồng chí Nguyễn Duy Luân – Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng đại diện Uỷ Ban MTTQ Việt Nam huyện Bạch Thông.

 Đoàn giám sát của Uỷ Ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm việc tại xã Quang Thuận.

Theo đó, Đoàn đã giám sát trực tiếp tại xã Quang Thuận và xã Dương Phong cho thấy xã đã tổ chức triển khai thực hiện và rà soát đối tượng để bình xét người có uy tín cơ bản đảm bảo đúng quy trình, dân chủ, công khai theo quy định. Triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, huyện về thực hiện Quyết định số 12/2018 của Chính phủ và các văn bản liên quan tại địa phương. Các chế độ, chính sách người có uy tín được chính quyền từ huyện đến xã thực hiện đúng quy định, kịp thời phổ biến, cung cấp thông tin, người có uy tín được mời dự các hội nghị sơ kết, tổng kết do địa phương tổ chức, được tiếp thu các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, được cấp các loại báo, tạp chí theo quy định, bồi dưỡng kiến thức, tham quan học tập kinh nghiệm…

Qua giám sát cho thấy tại hai xã Quang Thuận và Dương Phong còn một số khó khăn, vướng mắc như: một số người có uy tín không có điện thoại thông minh, ít nhiều ảnh hưởng đến công tác thông tin, thông báo đến người dân; việc cấp phát các số báo quá nhiều cùng một thời điểm nên khó cho người có uy tín sàng lọc những nội dung quan trọng để tuyên truyền hay nắm bắt thông tin. Tại buổi giám sát một số đại biểu người có uy tín đã có kiến nghị đề xuất với đoàn trong thời gian tới có thể xem xét hỗ trợ một số thiết bị cho người có uy tín trong công tác nắm thông tin để thực hiện công tác tuyên truyền như: Đài catsets; điện thoại thông minh, lựa chọn các tạp chí, ấn phẩm, báo theo ngày số báo ra để cấp phát.

 Đồng chí Ma Nhật Hoài – Chủ tịch Uỷ Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phát biểu kết luận tại buổi làm việc tại xã Dương Phong.

Thay mặt đoàn giám sát, đồng chí Ma Nhật Hoài – Phó Chủ tịch Uỷ Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn đã ghi nhận và đánh giá cao việc thực hiện Quyết định số 12/2018 của Chính Phủ tại hai xã Quang Thuận và Dương Phong. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới các địa phương cần khắc phục những tồn tại, hạn chế để thực hiện có hiệu quả Quyết định số 12/2018 của Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn./.

Ngọc Diệp