ỦY BAN MTTQ HUYỆN TRAO KINH PHÍ LÀM NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT

Ủy ban MTTQ huyện vừa tiến hành trao 50% kinh phí cho các hộ gia đình được ngân hàng Agribank, BIDV chi nhánh Bắc Kạn hỗ trợ 50 triệu đồng/nhà.

                  Ủy Ban MTTQ huyện trao kinh phí cho hộ ông Hoàng Văn Duyên, thôn Cao Lộc, xã Lục Bình

Được biết, năm 2020 hai ngân hàng Agribank và BIDV chi nhánh Bắc Kạn hỗ trợ cho huyện Bạch Thông 35 nhà với tổng số tiền 1tỷ 750 triệu đồng. Hiện nay, Ủy ban MTTQ huyện đã trao 50% kinh phí cho 26 hộ gia đình, số nhà còn lại Ủy ban MTTQ huyện sẽ tiến hành trao kinh phí trong thời gian tới. Trong số 26 nhà được trao 50% kinh phí hiện nay các hộ gia đình đã xây dựng được 70% khối lượng, sau khi hoàn thiện 100% các hộ sẽ được ngành chức năng nghiệm thu và trao 100% kinh phí hỗ trợ.
Hằng năm, Ủy ban MTTQ huyện Bạch Thông đều nhận được sự giúp đỡ của các cấp ngành, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, nhờ vậy nhiều hộ đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn đã có cơ hội làm nhà mới, ổn định cuộc sống. Quá trình hỗ trợ làm nhà, huyện đã triển khai tốt việc rà soát, thống kê, lựa chọn đúng đối tượng, tổ chức nghiệm thu và bàn giao nhà đúng với quy định.

Ngọc Diệp