UỶ BAN MẶT TRẬT TỔ QUỐC XÃ DƯƠNG PHONG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ LẦN THỨ 10 NHIỆM KỲ 2019 -2024

Chiều 10/8/2022, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ xã Dương Phong tổ chức Hội nghị lần thứ 10, hiệp thương bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường trực, kiện toàn chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ xã nhiệm kỳ 2019-2024. Bà Hà Thị Thuỳ – Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện dự chỉ đạo hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 10, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Hội nghị đã thông qua văn bản đề nghị của Ban Thường trực, văn bản giới thiệu của cấp ủy về việc kiện toàn, giới thiệu nhân sự hiệp thương; thông qua quy trình hiệp thương bổ sung Ủy viên Ban Thường trực và cử chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã được quy định tại Điều lệ MTTQ Việt Nam và quy định của Đảng về công tác quản lý cán bộ.

Kết quả, hội nghị đã hiệp thương, thống nhất bầu ông Bùi Đăng Tuấn, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Dương Phong tham gia Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, ông Đinh Công Nguyên – Cán bộ phụ trách công tác lâm nghiệp xã tham gia Ban Thường trực Ủy ban MTTQ giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, nhiệm kỳ 2019-2024.

 Chủ tich, Phó Chủ tịch Uỷ Ban MTTQ xã Dương Phong ra mắt hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, bà Hà Thị Thuỳ – Chủ tịch Uỷ Ban MTTQ huyện đã chúc mừng và mong muốn đồng chí Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, nhiệm kỳ 2019-2024 tập trung nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng chính đáng của quần chúng nhân dân, phát huy hiệu quả vai trò của Mặt trận trong công tác giám sát, phản biện xã hội, công tác xây dựng Đảng, chính quyền; chăm lo cho quyền, lợi ích chính đáng của cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương./.

Ngọc Diệp