Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện tổng kết công tác năm 2013.

0

Ngày 27/12/2013 UBMTTQ huyện tổ chức tổng kết công tác mặt trận năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Quang – Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Tổ chức UBMTTQ tỉnh – Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; đồng chí Hà Văn Tiến – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Hoàng Anh Chỉnh – Ủy viên Thường trực HĐND huyện, bà La Thị Huyền – Phó Chủ tịch UBND huyện.

Trong năm 2013 được sự chỉ đạo sát sao của Thường trực Huyện ủy, UBMTTQ từ huyện đến cơ sở phối hợp với các tổ chức thành viên đã tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia học tập các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay: tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chú trọng tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của mặt trận. Tuyên truyền vận động nhân dân tích cực lao động sản xuất, đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua. Công tác phối hợp giữa MTTQ với HĐND, UBND luôn được quan tâm, đảm bảo đúng quy chế phối hợp công tác, lắng nghe ý kiến nhân dân, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ trong việc giám sát bảo vệ và tham gia xây dựng chính quyền. Bên cạnh đó còn một số hạn chế, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật chưa được thường xuyên, sâu rộng. Công tác phối hợp với các ban ngành, các tổ chức thành viên mặt trận chưa được đồng bộ nên hiệu quả công tác chưa cao…. Qua đánh giá thi đua có 02/17 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 12/17 đơn vị hoàn thành tốt, 03/17 đơn vị hoàn thành nhiệm vụ, nhân dịp này UBMTTQ huyện đề nghị Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam khen 2 tập thể, 2 cá nhân; Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh khen 2 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2013.

 Phát biểu tại hội nghị đồng chí Hà Văn Tiến – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà UBMTTQ huyện đã đạt được đồng thời đề nghị trong thời gian tới UBMTTQ từ huyện đến cơ sở tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách nhất là trong dịp tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014, vận động nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất…Tại Hội nghị Ủy ban MTTQ huyện đã hiệp thương bầu bổ xung 5 đồng chí vào ủy viên Ủy ban MTTQ huyện.