Ủy ban kiểm tra Huyện ủy kiểm tra việc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng tại Đảng bộ xã Vũ Muộn

Ngày 26/7/2016 đoàn công tác Ủy ban kiểm tra Huyện ủy do đồng chí La Thị Huyền – Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Chấp hành Đảng bộ và UBKT Đảng ủy xã Vũ Muộn.

Qua kiểm tra cho thấy Ban chấp hành đảng bộ xã đã duy trì, tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế hoạt động của Ban chấp hành Đảng bộ; UBKT Đảng ủy thực hiện khá tốt Quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy. Duy trì sinh hoạt cấp ủy định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng, Quy chế hoạt động của Ban chấp hành Đảng bộ. Nội dung sinh hoạt khá toàn diện, thể hiện được vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Thực hiện tốt việc nhiệm vụ giám sát thường xuyên đối với tổ chức Đảng, đảng viên trong đảng bộ, không có đơn thư tố cáo tổ chức đảng, đảng viên, không có khiếu nại về kỷ luật đảng. Đối với hoạt động của UBKT Đảng ủy đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 32 Điều lệ Đảng, xây dựng được kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm. Ủy ban kiểm tra cơ bản thực hiện đúng, đầy đủ chức năng nhiệm vụ theo quy định của Đảng ủy về tham mưu giúp cấp ủy tiến hành xem xét xử lý kỷ luật đảng viên đúng phương hướng, phương châm, thẩm quyền, quy trình. Không có tố cáo, khiếu nại về kỷ luật Đảng… Bên cạnh đó còn một số khuyết điểm đó là việc xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm chưa bám sát nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng của Đảng bộ, việc họp UBKT Đảng ủy chưa đúng định kỳ theo quy chế làm việc, việc bàn, thảo luận trong tập thể UBKT Đảng ủy chưa sâu, chưa toàn diện, dẫn đến kết quả hoạt động của UBKT Đảng ủy chưa cao, công tác lưu trữ, quản lý hồ sơ, tài liệu sổ sách chưa khoa học. Việc tham mưu, tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy và của UBKT Đảng ủy có mặt còn hạn chế, chưa khoa học…./.