Ủng hộ quỹ Phòng, chống tội phạm Trung ương

Xem nội dung chi tiết tại đây

Lời kêu gọi ủng hộ quỹ PCTP của CT UBND tỉnh BK