UBND xã Quân Bình tổ chức Lễ chúc thọ người cao tuổi

0

Ngày 6/6/2016, xã Quân Bình tổ chức Lễ chúc thọ cho 31 người cao tuổi tròn 70, 75, 80, 85 và 95 tuổi trên địa bàn xã. Trong đó có 29 cụ tuổi từ 70 đến 85 và 02 cụ 95 tuổi.

Trong những năm qua, công tác chăm sóc về tinh thần, vật chất và sức khỏe những người cao tuổi trên địa bàn xã Quân Bình được cấp ủy, chính quyền xã quan tâm và thực hiện có hiệu quả. Hoạt động của các Chi hội NCT có nhiều khởi sắc, các chi hội đã xây dựng được quỹ hội; Tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời khi các cụ ốm đau, tỷ lệ hội viên tham gia vào tổ chức hội đạt 98%. 95% gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa

Việc tổ chức Lễ chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi nhằm góp phần nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và cả xã hội trong việc quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện, khích lệ Người cao tuổi sống vui, sống khoẻ, sống có ích và tiếp tục có những cống hiến, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương./.