UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố

Ngày 05/10/2015, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố; đánh giá tình hình phát triển kinh tế – xã hội 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. Đồng chí Lý Thái Hải – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị; cùng dự có các đồng chí trong Thường trực HĐND, UBND tỉnh.

Tham dự tại điểm cầu huyện Bạch Thông có đồng chí Hoàng Thu Trang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Đồng chí Nông Quốc Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí  thành viên UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban thuộc UBND huyện.

Theo báo cáo 9 tháng đầu năm 2015, tình hình sản xuất nông lâm nghiệp của tỉnh phát triển khá, tổng sản lượng lương thực ước vượt kế hoạch; Trồng rừng mới được hơn 8.900 ha, đạt 111% kế hoạch. Tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở xã điểm Quân Bình; Sản xuất công nghiệp đạt giá trị hơn 650 tỷ đồng. Tuy nhiên, diện tích một số cây trồng có thế mạnh, cây đặc sản đạt thấp so với kế hoạch; Giá trị sản xuất công nghiệp tăng so với cùng kỳ nhưng kết quả còn thấp; tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản chậm; Thu ngân sách toàn tỉnh  mới chỉ được hơn 290 tỷ đồng, bằng 64% kế hoạch.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lý Thái Hải – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tập trung chăm sóc, thu hoạch cây trồng vụ mùa, khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất vụ đông xuân; chăm sóc rừng trồng. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn xây dựng cơ bản nhất là nguồn vốn xây dựng NTM, đảm bảo giải ngân đạt kết quả cao và sớm đưa các công trình vào sử dụng. Các huyện, thành phố phải hoàn chỉnh các báo cáo chủ trương đầu tư, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 trình HĐND tỉnh, Bộ Kế hoạch & Đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công; các địa phương chủ động rà soát các nguồn thu ngân sách, xây dựng các phương án để tạo nguồn thu lâu dài; Tập trung rà soát, đánh giá tình hình thực hiện, đồng thời đưa ra những giải pháp cụ thể, chủ động, sáng tạo và quyết liệt phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2015, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI và Đại hội XII của Đảng./.