UBND HUYỆN TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ THÁNG 01 NĂM 2019

Ngày 02/01/2019, UBND huyện Bạch Thông tổ chức phiên họp thứ 29, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, QP-AN tháng 12/2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 01 năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí Nông Quốc Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Hà Thị Thùy – Phó Chủ tịch HĐND huyện, các thành viên UBND huyện, lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện.

 Đồng chí Nông Quốc Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trong tháng 12/2018 UBND huyện đã tập trung chỉ đạo ngành chuyên môn, các xã, thị trấn chỉ đạo người dân thu hoạch cây màu vụ mùa, trồng, chăm sóc cây màu vụ đông; đàn vật nuôi phát triển ổn định, không có dịch bệnh lớn xảy ra. Công tác thu ngân sách hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch giao. Công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường. Thực hiện tốt các chế độ chính sách, người có công, kịp thời giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong tháng 01/2019 các đồng chí lãnh đạo UBND huyện đề nghị các phòng ban chuyên môn của huyện tập trung chỉ đạo người dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng vụ đông, phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi; công tác chuẩn bị sản xuất vụ xuân, tăng cường công tác kiểm tra chất lượng giống cây trồng phục vụ sản xuất vụ xuân; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức lễ hội dịp tết Nguyên đán 2019; tập trung chỉ đạo công tác thu ngân sách, quản lý đất đai, quản lý hành lang ATGT; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, nâng cao hiệu quả công tác; thực hiện tốt các chế độ chính sách, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; quan tâm thực hiện tốt công tác tuyển quân đảm bảo chỉ tiêu; làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn…./.