UBND huyện kiểm tra tình hình phát triển kinh tế – xã hội tại xã Sỹ Bình

Chiều 21/5/2015 Đoàn công tác của UBND huyện do đồng chí Nông Quốc Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện cùng đại diện Hạt Kiểm lâm, phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện đã có buổi làm việc về kiểm tra tình hình phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ 7 tháng cuối năm tại xã Sỹ Bình.

Qua kiểm tra cho thấy một số chỉ tiêu về sản xuất nông lâm nghiệp xã Sỹ Bình cơ bản đều hoàn thành chỉ tiêu giao, trong đó có một số diện tích cây trồng vượt cao so với chỉ tiêu giao như diện tích trồng ngô đạt 152% KH, cây đỗ tương 127%, cây lúa đạt 132%, thu ngân sách đạt 36,3% KH. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, không để dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn. Các chương trình thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới đang được xã tích cực triển khai, tình hình an ninh chính trị, trật tư an toàn xã hội được đảm bảo. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại đó là một số diện tích cây trồng không đạt chỉ tiêu, tiến độ còn chậm, tỷ lệ tiêm phòng cho đàn gia súc đạt thấp, diện tích trồng rừng đạt thấp, tiến độ xử lý thực bì còn chậm.

Kết luận buổi làm việc, thay mặt đoàn công tác đồng chí Nông Quốc Dũng đã ghi nhận những kết quả mà xã Sỹ Bình đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới cần tập trung chăm sóc cây trồng vụ xuân, thực hiện tốt việc xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo tốt việc trồng rừng, quản lý và bảo vệ rừng, thực hiện tốt việc thu phí đường bộ; phối hợp với đơn vị thi công tuyến đường liên xã Đèo Giàng – Vũ Muộn để kịp thời giải quyết những vưỡng mắc trong quá trình thi công; quan tâm thực hiện tốt việc giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn./.