UBND HUYỆN BẠCH THÔNG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ THÁNG 8 NĂM 2019

Ngày 02/8/2019, UBND huyện Bạch Thông tổ chức phiên họp mở rộng, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2019. Đồng chí Nông Quốc Dũng – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp.

 Đồng chí Nông Quốc Dũng – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trong tháng 7 huyện tập trung chỉ đạo người dân hoàn thành gieo cấy lúa và cây trồng vụ mùa đảm bảo chỉ tiêu. Thu ngân sách đến nay đạt gần 62% kế hoạch. Công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường. Thực hiện tốt chế độ chính sách, người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội. Tình hình an ninh chính trị ổn định… Bên cạnh đó, còn một số tồn tại: tình hình dịch tả Châu phi diễn biến phức tạp, đến hết tháng 7 toàn huyện tiêu hủy gần 7.000 con, với gần 300 tấn; việc vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản còn xảy ra nghiêm trọng; ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của một số ít người dân chưa cao, còn tình trạng xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động.

Trong tháng 8 UBND huyện và các ngành chuyên môn tập trung chỉ đạo người dân chăm sóc lúa, cây màu vụ mùa. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn lập hồ sơ thủ tục hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân có lợn bị tiêu hủy, theo dõi tình hình dịch bệnh và tiêm phòng định kỳ cho đàn gia súc, gia cầm đợt II/2019. Thực hiện tốt công tác chăm sóc, quản lý, bảo vệ rừng. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản, công tác thu ngân sách. Xây dựng dự toán ngân sách 2020. Chỉ đạo tiếp tục sửa chữa một số trường, lớp học đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện cho năm học 2019-2020. Thực hiện công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp; bồi dưỡng chuyên môn, chính trị hè cho CBQL và giáo viên trong hè năm học 2019- 2020; tổ chức tổng kết năm học 2018-2019. Chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục, quản lý trẻ em trong thời gian nghỉ hè. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh. Làm tốt công tác truyền thông phòng chống ngộ độc thực phẩm; giám sát hoạt động của các cơ sở hành nghề Y – Dược trên địa bàn. Chỉ đạo tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và các phần mềm trong xử lý, giải quyết công việc; tổ chức tập huấn đảm bảo an toàn thông tin mạng cho cán bộ VH-TT các xã, thị trấn. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão; thực hiện tốt các chế độ chính sách, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại của công dân. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chỉ đạo các cơ quan đơn vị và 04 xã làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập chiến đấu phòng thủ, diễn tập phòng thủ dân sự cấp xã, tăng cường công tác nắm tình hình, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện…/.