UBMTTQ HUYỆN SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

Sáng ngày 13/7/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Đồng Văn Lưu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Đinh Quang Hưng – Phó Bí thư Huyện ủy, Quyền Chủ tịch UBND huyện.

                                                 Toàn cảnh hội nghị sơ kết 6 tháng công tác MTTQ

Trong 6 tháng đầu năm, MTTQ huyện và các tổ chức thành viên đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân về công tác Đại hội Đảng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của địa phương và ch¬ương trình phối hợp hành động giữa các tổ chức đoàn thể và các ban, ngành liên quan của huyện, quán triệt trong nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, chú trọng tổ chức các hoạt động chào mừng đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước đã đem lại kết quả thiết thực trong việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQ chủ trì. Tham gia thực hiện tốt công tác giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đơn vị và cơ quan, thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong MTTQ các cơ sở có bước chuyển biến và ngày càng thiết thực, đảm bảo tăng cường sự phối hợp với các cơ quan, đơn vị, nâng cao nhận thức chính trị cho các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của MTTQ trong hệ thống chính trị. Thực hiện nhiệm vụ Huyện ủy giao là phối hợp, theo dõi, đôn đốc hoạt động các mô hình HTX trên địa bàn huyện để giúp người dân trong tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên trong 6 tháng đầu năm do tình hình dịch bệnh, thời tiết không thuận lợi đã ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế nói chung và các HTX nói riêng. Trong 6 tháng đầu năm đã có một số HTX đăng ký các sản phẩm OCOP. Hiện tại có 5 HTX hoạt động khá hiệu quả, tạo việc làm cho lao động nông thôn có thu nhập ổn định, quá trình thực hiện luôn thăm nắm các hoạt động của HTX để có định hướng giúp họ tháo gỡ khó khăn, tuy nhiên các hoạt động chưa thực sự đạt kết quả theo phương án đã xây dựng và nhiều HTX chưa hoạt động theo đúng Luật HTX năm 2012. Hiện tại toàn huyện có 24 hợp tác xã hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất chế biến sản phẩm nông nghiệp, góp phần quan trọng vào thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đồng Văn Lưu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, đã đánh giá cao kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện; đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới đề nghị Mặt trận các cấp cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chương trình phát triển kinh tế – xã hội huyện nhà; vận động nhân dân chăm lo phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, về xây dựng nông thôn mới; quy hoạch sắp xếp, bố trí dân cư; thực hiện công tác giám sát phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền…

Đào Kiên