TUYÊN TRUYỀN VỀ XỬ LÝ CHẤT THẢI TRONG CHĂN NUÔI TẠI XÃ CẨM GIÀNG

Thực hiện mô hình chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022. Mới đây, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Bắc Kạn phối Hội phụ nữ xã Cẩm Giàng tổ chức tuyên truyền về xử lý chất thải trong chăn nuôi và phân loại rác thải cho hơn 50 hội viên hội phụ nữ trên địa bàn.

Toàn cảnh hội nghị tuyên truyền

Tại hội nghị tuyên truyền các hội viên đã được đại diệnViện nông nghiệp Việt Nam truyền đạt một số nội dụng như: Xây dựng mô hình “ Gia đình 5 không 3 sạch”, đảm bảo vệ sinh môi trường; hướng dẫn phân loại rác thải, chất thải chăn nuôi, an toàn vệ sinh thực phẩm; xây dựng mô hình con đường hoa, hàng rào xanh, đoạn đường phụ nữ tự quản, xanh – sạch – đẹp tại các thôn trên địa bàn. Sau hội nghị tuyên truyền các hội viên đã được hướng dẫn thực hành quy trình ủ phân hữu cơ tại chi hội thôn Nà Cù, xã Cẩm Giàng.

Hướng dẫn thực hành quy trình xử lý ủ phân hữu cơ cho các hộ viên.

Thông qua Hội nghị tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của phụ nữ các cấp Hội trong xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới tại địa phương./.

Ngọc Diệp