TUYÊN TRUYỀN VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI NĂM 2023

Thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 – 2025” và Chương trình “Truyền thông về bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2030, giai đoạn I từ năm 2021 – 2025”, năm 2023. Sáng 16/3/2023, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Trung tâm Văn hóa và Xúc tiến Du lịch tỉnh tổ chức tuyên truyền về bình đẳng giới tại xã Đôn Phong. 

Tiểu phẩm sân khấu hóa về bình đẳng giới

Tham gia buổi tuyên truyền là cán bộ công chức UBND xã, thầy cô giáo và các em học sinh trường THCS Đôn Phong. Buổi tuyên truyền đã được thực hiện dưới hình thức sân khấu hóa, xây dựng các tiểu phẩm, thi hái hoa dân chủ nội dung liên quan về thực hiện bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, Luật hôn nhân và gia đình …

 Phần thi hái hoa dân chủ

Qua đây, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội, góp phần thay đổi hành vi, thúc đẩy bình đẳng giới  và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em./

Ngọc Diệp