TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI XÃ LỤC BÌNH

Ngày 13/5/2022, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật tại xã Lục Bình. Tham dự hội nghị tuyên truyền có  Lãnh đạo và chuyên viên phòng Tư pháp; Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, đồng thời là báo cáo viên của Hội nghị; lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã, công chức Tư pháp – hộ tịch, công chức Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường; trưởng các thôn; Bí thư các chi bộ; Trưởng Ban công tác mặt và tuyên truyền viên pháp luật.

Hội nghị tuyên truyền pháp luật tại xã Lục Bình

Tại hội nghị, các đại biểu đã được tuyên truyền, phổ biến một số nội dung về quy định của Luật hộ tịch, Luật hôn nhân và Gia đình. Giới thiệu một số điểm của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020 và một số nội dung cơ bản của Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai. Quyết định phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Thông qua hội nghị, các đại biểu đã được tiếp cận, hiểu rõ hơn các quy định mới của pháp luật, từ đó nâng cao nhận thức thực hiện đúng các quy định của pháp luật; đồng thời triển khai tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân hiểu, nắm vững những nội dung cơ bản để sớm đưa các quy định của Luật vào thực tiễn cuộc sống./.

Đào Kiên