Tuyên truyền Luật GTĐB, Luật quản lý và bảo vệ rừng tại xã Cao Sơn

Ngày 31/10/2017, Sở giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền Luật giao thông đường bộ và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, Luật bảo vệ và phát triển rừng tại xã Cao Sơn.

Tại buổi tuyên truyền, gần 60 hộ dân trên địa bàn xã Cao Sơn đã được nghe thông tin về tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn cả nước và của tỉnh. Tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Giao thông đường bộ năm 2008; Một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ; Quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông…

Tại buổi tuyên truyền, người dân cũng được lực lượng Hạt kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ phổ biến một số quy định của Nhà nước về Luật bảo vệ và phát triển rừng, các chế độ, chính sách liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng…

Qua buổi tuyên truyền, nhằm giúp người dân nâng cao nhận thức,chấp hành tốt Luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông; chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng./.