TUYÊN TRUYỀN LUẬT GIAO THÔNG CHO HỘI VIÊN PHỤ NỮ

Ngày 31/5/2022, tại xã Vũ Muộn Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông cho cán bộ, hội viên phụ nữ xã Vũ Muộn.

Toàn cảnh buổi tuyên truyền

Tại buổi tuyên truyền hơn 50 cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn xã đã được tuyên truyền về tình hình tai nạn giao thông trên thế giới, Việt Nam và trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Những nguyên nhân gây tai nạn giao thông và hậu quả của tai nạn giao thông. Tuyên truyền phổ biến một số nội dung cơ bản của Luật giao thông đường bộ. Nghị định số 100 ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Tại buổi tuyên truyền cán bộ, hội viên còn được tìm hiểu về phân cấp công tác đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn từ ngày 21/5/2022…

Qua buổi tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ hội viên phụ nữ cũng như người dân về pháp luật trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông; hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình từ đó tích cực tham gia vào công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng ngừa, đấu tranh làm giảm tai nạn giao thông…/.

Thanh Tuyền