Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm chiến thắng Tây Bắc

Xem nội dung chi tiết tại đây

Đề cương tt 70 Năm Chiến thắng Tây Bắc