Tuyên truyền khuyến cáo về công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại Văn bản số 5046/CAT-PC07 ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Công an tỉnh Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đây

Văn bản số 5046/CAT-PC07 ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Công an tỉnh Bắc Kạn về việc tuyên truyền khuyến cáo về công tác phòng cháy chữa cháy rừng