Tuyên truyền kết quả kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV

Xem nội dung chi tiết tại đây

“Đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV”