Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV

Xem nội dung chi tiết tại đây

Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 3 QH khóa XV