Tuyền truyền, hưởng ứng Cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề Tự hào một dải biên cương năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây

Thể lệ cuộc thi triển lãm ảnh tự hào một dải biên cương