Tuyên truyền, giới thiệu về Cuộc thi thiết kế Biểu trưng(Logo), Khẩu hiệu(Slogan) và sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch tỉnh Thái Nguyên

Xem nội dung chi tiết tại đây

Kế hoạch cuộc thi lo go Thể lệ cuộc thi