TUYÊN TRUYỀN ĐỢT CAO ĐIỂM VẬN ĐỘNG THU HỒI, PHÒNG NGỪA ĐẤU TRANH VỚI CÁC HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ VÀ PHÁO

Chiều ngày 07/8/2019, Công an xã Hà Vị đã tổ chức tuyên truyền đợt cao điểm vận động thu hồi, phòng ngừa đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn xã Hà Vị. Tham dự buổi tuyên truyền có đồng chí Trung tá Đỗ Anh Tuấn – Phó trưởng công an huyện, ông Lý Anh Thân – Phó Trưởng Phòng TC-KH, Thành viên BCĐ huyện phụ trách địa bàn xã Hà Vị, cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã, các đồng chí công an viên, bí thư chi bộ, trưởng thôn.

 Toàn cảnh hội nghị tuyên truyền.

Tại hội nghị, Công an xã đã triển khai một số văn bản như:  Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 03/4/2019 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về  Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu, công cụ hỗ trợ và pháo”; Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 17/7/2019 của UBND huyện Bạch Thông về “tăng cường công tác quản lý, tuyên truyền, vận động thu hồi và phòng ngừa đấu tranh tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo”; kế hoạch số 829/KH-CABT ngày 19/7/2019 của Công an Bạch Thông vể mở đợt cao điểm vận động thu hồi, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo…

  Công an địa bàn phát phiếu tố giác tội phạm cho người dân

Thông qua hội nghị tuyên truyền, nhằm góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả đối với các hành vi, vi phạm trong lĩnh vực này góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã Hà Vị.