Tuyên truyền Cuộc thi ảnh đẹp du lịch“Khám phá Quảng Trị”năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây

Thể lệ cuộc thi

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi ảnh đẹp du lịch “Khám phá Quảng Trị” năm 2022