Tuyên truyền Cuộc thi “Ảnh đẹp du lịch Sơn La” năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây

Thể lệ Cuộc thi và công văn số 1347/SVHTT&DL của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La