TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC LAO ĐỘNG VIỆC LÀM, TƯ VẤN TUYỂN SINH ĐÀO TẠO NGHỀ, TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

Ngày 15,16/3/2023, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền công tác lao động việc làm, tư vấn tuyển sinh đào tạo nghề, tuyển dụng lao động làm việc tại các doanh nghiệp tại xã Dương Phong, Quang Thuận, Mỹ Thanh, Đôn Phong.

Hội nghị tuyên truyền công tác lao động việc làm, tư vấn tuyển sinh đào tạo nghề, tuyển dụng lao động tại xã Dương Phong

Tại hội nghị người lao động đã được quán triệt một số văn bản: Bộ luật lao động số 45/2019/QH có hiệu lực từ ngày 01/01/2021; Luật việc làm số 38/2013/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015; Luật giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015; Luật người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 69/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022; Kế hoạch tư vấn tuyển sinh đào tạo nghề, tuyển dụng lao động làm việc tại các doanh nghiệp và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của các doanh nghiệp; Hướng dẫn lập hồ sơ tuyển sinh đào tạo nghề, tuyển dụng lao động làm việc tại các doanh nghiệp và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Theo kế hoạch trong đợt này huyện sẽ tổ chức tuyên truyền tại tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn. Qua đó nhằm nâng cao nhận thức của Nhân dân và người lao động các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác lao động, việc làm và đào tạo nghề. Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, người dân tham gia vào hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề, góp phần giảm nghèo và thúc đẩy kinh tế – xã hội của địa phương./.

Thanh Tuyền