TUYÊN DƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG, CỐNG HIẾN TÀÌ NĂNG, XỨNG DANH BỘ ĐỘI CỤ HỒ”

Sáng 17/5/2019, Ban CHQS huyện tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm (2014-2019) thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dự và chỉ đạo hội nghị có Đại tá Lê Văn Thơ – Chính ủy, Bộ CHQS tỉnh, đồng chí Nông Thanh Trần – Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng BTG, kiêm giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện.

 Trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc qua 5 năm thực hiện cuộc vận động.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 788-CT/QUTW ngày 26/12/2013 của Quân ủy Trung ương về Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Đảng ủy-Ban CHQS huyện và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị LLVT huyện đã chỉ đạo triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu. Công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến được gắn với thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tinh thần, trách nhiệm, sức sáng tạo của đại đa số cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện trong thực hiện nhiệm vụ có sự chuyển biến tích cực; chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu được nâng lên, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ tiếp tục tỏa sáng trong Nhân dân, tạo động lực mạnh mẽ để cán bộ, chiến sĩ ra sức thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Tại hội nghị, Đảng ủy-Ban CHQS huyện đã tuyên dương cho 01 tập thể và 03 cá nhân điển hình tiên tiến lập nhiều thành tích xuất sắc qua 5 năm thực hiện cuộc vận động./.