Tuổi trẻ Bạch Thông với chương trình “Khi tổ quốc cần”

Chương trình “Khi tổ quốc cần” được xác định là một hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào dân tộc về truyền thống đấu tranh của thế hệ cha anh đi trước. Cổ vũ thanh niên kế thừa truyền thống hào hùng, xung kích, sáng tạo, tình nguyện cống hiến sức trẻ vào sự nghiệp bảo vệ đất nước.

Trong những năm qua, Hội LHTN từ huyện đến cơ sở đã làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục ý thức quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự cho hội viên, thanh niên. Theo đó, trong 5 năm qua đã vận động được 300 Hội viên thanh niên lên đường nhập ngũ đảm bảo 100% chỉ tiêu trên giao. Tổ chức thăm hỏi động viên, tặng quà cho các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ với số quà trị giá 32 triệu đồng; quan tâm giúp đỡ Hội viên thanh niên hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương; đoàn viên thanh niên làm nòng cốt chiếm 90% trong lực lượng dân quân tự vệ thường xuyên được huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu cao. Với những nội dung sinh hoạt phong phú các Câu lạc bộ thanh niên với pháp luật, CLB phòng chống TNXH đã thu hút trên 3500 luợt thanh niên tham gia; hàng năm tổ chức tuyên truyền về tệ nạn ma tuý, mại dâm đựơc 40 đợt, thu hút trên 4000 lượt người tham dự. Toàn huyện hiện có 10/17 Hội cơ sở xã tổ chức có hiệu quả hoạt động kết nghĩa với đoàn thanh niên các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện từ đó góp phần duy trì các hoạt động đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.