Tú Trĩ tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Hiến pháp 2013

0

Sáng ngày 08 tháng 4 năm 2014, tại hội trường UBND xã, Đảng uỷ xã Tú Trĩ đã tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã; Bí thư chi bộ, trưởng thôn các thôn, bản trên địa bàn.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được quán triệt, triển khai học tập các nội dung: Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Ban Bí thư về triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị quyết số 64/2013/QH13, ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ban hành kèm theo Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13, ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội); những nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013…

Sau hội nghị, các thành viên tham dự hội nghị, sẽ tổ chức truyền đạt các nội dung của Hiến pháp đến đảng viên, nhân dân trên địa bàn nhằm nâng cao nhận thức về Hiến pháp, ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành và bảo vệ Hiến pháp.