Truyền thông tem bưu chính “Kỷ niệm 100 năm sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt (1922-2022)”

Xem nội dung chi tiết tại đây