Truyền thông luật bảo hiểm y tế tại xã Tân Tiến

Vừa qua, Trung tâm truyền thông giáo dục sực khỏe tỉnh phối hợp với xã Tân Tiến tổ chức truyền thông về Luật Bảo hiểm y tế và các chế độ chính sách cho cán bộ trạm y tế, nhân viên y tế thôn bản, Bí thư chi bộ thôn, Trưởng thôn, trưởng Ban mặt trận thôn trên địa bàn xã.

Nội dung các buổi truyền thông tập trung vào: Luật BHYT và Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung; quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của người có thẻ BHYT; trách nhiệm của UBND các cấp về chính sách BHYT, đồng thời giải đáp một số thắc mắc thường gặp khi triển khai hoạt động này tại địa phương, nhấn mạnh những điểm thay đổi trong Luật sửa đổi bổ sung… Qua lớp truyền thông đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân về quyền lợi, trách nhiệm của người có thẻ BHYT các vấn đề liên quan đến Luật BHYT, đặc biệt là những vấn đề mới trong Luật BHYT sửa đổi bổ sung… từ đó giúp quá trình thực hiện chế độ chính sách này được thuận lợi, theo đúng những nội dung đã được Luật BHYT quy định.