Trường THCS Phủ Thông tổ chức lễ bế giảng năm học 2013 -2014

0

Sáng ngày 26/5/2014, Trường THCS Phủ Thông tổ chức lễ bế giảng năm học 2013 – 2014. Dự lễ bế giảng có lãnh đạo xã Tân Tiến, Phương Linh, Quân Bình và Thị Trấn cùng các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh và các em học sinh trường THCS Phủ Thông.

Trong năm học vừa qua được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, các ngành, thầy và trò nhà trường THCS Phủ Thông đã vượt qua khó khăn, đổi mới phương pháp dạy học, không ngừng phấn đấu nâng cao chất lương giáo dục. Vì vậy, năm học 2013 -2014 trường đạt được những kết quả đáng khích lệ cụ thể: Tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 100%, tỷ lệ học sinh giỏi đạt có 27 em, học sinh khá có 105 em, trong đó có 49 em đạt học sinh giỏi cấp huyện và 14 em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn có 21 đồng chí, trên chuẩn có 15 đồng chí. Trong đó, có 15 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp huyện, có 01 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh, trường đạt trường lao động  xuất sắc cấp tỉnh, công đoàn trường vững mạnh xuất sắc, liên đội xuất sắc cấp tỉnh. Hiện nay, trường THCS Phủ Thông có 280 hoc sinh, co 10 lớp học, đội ngũ giáo viên có 29 đồng chí. Hàng năm, đội ngũ cán bộ giáo viên luôn được bồi dưỡng chuyên môn, dự giờ thăm lớp rút kinh nghiệm, duy trì nền nếp dạy và học, thự hiện tốt cuộc vận động “ Hai không ”với 4 nội dung tích cực phương pháp cải tiến dạy học. Các công tác như: xây dựng Đảng trong trường học, công tác xã hội hóa giáo dục, công tác đoàn đội luôn được quan tâm có hiệu quả. Phong trào dạy tốt học tốt, phong trào TDTT – văn hóa văn nghệ, giữ gìn vệ sinh môi trường, phong trào xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực luôn được thực hiện tốt. Phát huy kết quả trong năm học qua, năm học 2014 – 2015 nhà trường sẽ tiếp tục duy trì sĩ số 100%, đẩy mạnh hơn nữa công tác xã hội hóa giáo dục, phấn đấu tỷ lệ học sinh giỏi đạt trên 9,6%, khá đạt trên 37 %, tiếp tục thực hiện cuộc vận động hai không, đẩy mạnh bỗi dưỡng đội ngũ giáo viên về chuyên môn nghiệp vụ sư phạm đáp ứng yêu cầu và chương trình của Bộ giáo dục và đào tạo. Nhân dịp này, hội khuyến học các xã Tân Tiến, Tũ Trĩ, Quân Bình và Thị trấn Phủ Thông cũng đã khen thưởng cho con em địa phương có thành tích xuất sắc trong phong trào học tập năm học 2013 – 2014.