Trung ương Hội nông dân tập huấn công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá

Ngày 28/12/2015, Trung ương hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Hội nông dân tỉnh tổ chức lớp tập huấn về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá cho hơn 200 cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn huyện Bạch Thông.

Tham dự tập huấn, cán bộ, hội viên nông dân đã được cung cấp những kiến thức cơ bản về thực trạng, tình hình sử dụng thuốc lá tại Việt Nam và trên thế giới, tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe người sử dụng và ảnh hưởng của hút thuốc lá thụ động đối với bà mẹ và trẻ em. Tại hội nghị các đại biểu cũng đã tuyên truyền, phổ biến các chính sách phòng, chống tác hại của thuốc lá như: những quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường, nơi làm việc không khói thuốc. Thông qua tập huấn nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ nông dân cơ sở về tác hại của thuốc lá, đây là lực lượng nòng cốt đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục sức khỏe, nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của thuốc lá đối với bản thân và người xung quanh, ngăn ngừa thanh thiếu niên sử dụng thuốc lá.