Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông tập huấn tiêm chủng mở rộng

Ngày 29/7/2015, Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh tổ chức tập huấn về chương trình tiêm chủng mở rộng cho đội ngũ y tế thôn bản của 3 xã Phương Linh, Vi Hương, Tân Tiến và Thị trấn Phủ Thông.

Tham gia lớp tập huấn các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản liên quan đến công tác tiêm chủng mở rộng như: hướng dẫn các kỹ năng, kiến thức, những thay đổi chủ yếu về công tác tiêm chủng; cách nhận biết và biện pháp phòng chống một số bệnh dịch truyền nhiễm như sởi, ho gà, uốn ván; thực hành trong tiêm chủng, bảo quản vắc xin; công tác tổ chức trong tiêm chủng phòng tránh các bệnh truyền nhiễm.

Thông qua lớp tập huấn nhằm góp phần nâng cao kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác tiêm chủng mở rộng trên địa bàn huyện./.