Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Với mục tiêu ngày càng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông đã chú trọng tới việc hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị hiện đại phục vụ khám chữa bệnh, góp phần thiết thực trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện.

Trung tâm y tế huyện Bạch Thông hiện có quy mô 129 giường bệnh, gồm 03 phòng và 6 khoa. Trung tâm đã xây dựng với 5 khu nhà kiên cố có diện tích gần 15.000 m2  với đầy đủ công trình phụ trợ phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh, quản lý, xử lý chất thải, bảo vệ môi trường.

Trước đây, Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông là một đơn vị còn khó khăn về nhiều mặt từ cơ sở vật chất đến đội ngũ y bác sỹ… Sau nhiều năm nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, y bác sỹ, Trung tâm đã có những bước đi vững chắc, chất lượng khám chữa bệnh ngày một được nâng cao. Đảm bảo công tác cấp cứu, khám và điều trị bệnh nhân tại các cơ sở y tế từ xã đến huyện, không để xảy ra sai sót về chuyên môn.Với Tổng số lần khám bệnh tuyến huyện trong năm 2013 là 21.373 / 21.900 đạt 97,6% kế hoạch, trong đó số bệnh nhân điều trị nội trú đạt  hơn 107% kế hoạch; tuyến xã tổng số lần khám bệnh trong năm 2013 đạt trên 157% kế hoạch.

Hiện nay, trang thiết bị tuyến huyện về cơ bản đáp ứng được công tác khám chữa bệnh cho bệnh nhân, được trang bị các thiết bị lâm sàng thông thường như: gường tủ, bình o xy, máy tạo o xy, máy thở, truyền  dịch bộ trang thiết bị khám và điều trị nha khoa, các thiết bị cận lâm sàng, bộ bàn khám tai mũi họng và trang thiết bị y học cổ truyền và phục hồi chức năng. Sau khi được trang bị các thiết bị y tế, đội ngũ cán bộ y bác sỹ tại đây cũng được tập huấn vận hành về cách sử dụng, công tác khám chữa bệnh ngày càng có hiệu quả. Mạng lưới y tế cơ sở không ngừng được củng cố; 100% thôn  bản đều có nhân viên y tế , Các trạm y tế đã được trang bị các trang thiết bị phục vụ cho công tác khám chữa bệnh, một số trạm còn được trang bị máy điện tim, máy đo đường máu như trạm y tế xã Cẩm Giàng, Mỹ Thanh, Quang Thuận

Trung tâm Y tế Bạch Thông chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ và nhân viên tâm huyết với nghề, có tinh thần đoàn kết phối hợp trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ; có kỹ năng chuyên môn, kỹ năng giao tiếp, thực hiện tốt 12 điều y đức, quy tắc ứng xử của Bộ Y tế., tổng số cán bộ y bác sỹ của Trung tâm có 50 biên chế, trong đó có 16 bác sỹ đã qua đào tạo đại học và sau đại học, còn lại đều đã qua đào tạo về trung cấp; tuyến xã được giao biên chế là 85 viên chức, 8 hợp đồng ngoài biên chế và 155 nhân viên y tế thôn bản.

Ông Trần Văn Tuyến Giám đốc Trung tâm y tế huyện Bạch Thông cho biết: Để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân với chất lượng ngày càng cao, năm 2014, Trung tâm Y tế huyện tiếp tục ứng dụng có hiệu quả khoa học kỹ thuật đã được chuyển giao, thực hiện có hiệu quả các chương trình y tế Quốc gia và đặc biệt chú trọng tới nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện cũng như các mục tiêu chung của ngành Y tế.