TRUNG TÂM VĂN HÓA VÀ XÚC TIẾN DU LỊCH TỈNH ĐƯA THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ

Trong các ngày từ 13/6 đến 17/6/2022, Trung tâm Văn hoá và Xúc tiến Du lịch tỉnh đã triển khai kế hoạch đưa thông tin về cơ sở tại 05 xã trên địa bàn huyện Bạch Thông  gồm xã Lục Bình, Vi Hương, Tân Tú, Nguyên Phúc, Dương Phong.

Trung tâm Văn hoá và Xúc tiến Du lịch tỉnh tuyên truyền tại xã Nguyên Phúc

Các chương trình tổ chức theo hình thức tuyên truyền miệng, cổ động trực quan, văn nghệ cổ động và kịch thông tin với nội dung phong phú, đa dạng; lồng ghép các nội dung tuyên truyền thông qua các tiết mục văn nghệ, tiểu phẩm về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đổi mới; Tuyên truyền giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh quý II năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;Tuyên truyền phòng chống dịch Covid – 19 trong tình hình mới; Tuyên truyền công tác phòng, chống buôn bán, tàng trữ, sử dụng súng săn, vũ khí, chất cháy nổ trái phép; Tuyên truyền về bảo vệ hạnh phúc gia đình…

Các chương trình được đưa đến các xã, được chính quyền và người dân địa phương hưởng ứng cao; các buổi tuyên truyền thu hút được nhiều người dân đến xem và cổ vũ./.

Đào Kiên