TRUNG TÂM VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ TRUYỀN THÔNG THAM GIA VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TẠI THÔN NÀ LẦU, XÃ TÂN TÚ

Ngày 24/12/2022, Trung tâm Văn hoá Thể thao và Truyền thông huyện phối hợp với người dân thôn Nà Lầu, xã Tân Tú tổ chức lao động vệ sinh môi trường trên địa bàn thôn Nà Lầù.

 Lao động vệ sinh môi trường tại thôn Nà Lầu, xã Tân Tú

 Tại buổi lao động cán bộ, viên chức Trung tâm Văn hoá Thể thao và Truyền thông huyện và người dân thôn Nà Lầu đã tổ chức phát quang, khơi thông cống rãnh, mương thoát nước, quét dọn, thu gom rác thải trên các trục đường thôn. Hướng dẫn người dân cài đặt sổ sức khoẻ điện tử trên điện thoại thông minh. Nhân dịp này, cán bộ, viên chức Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông huyện cũng đã quyên góp, lắp đặt cho thôn Nà Lầu 03 đèn năng lượng mặt trời. Qua hoạt động này góp phần cùng thôn Nà Lầu nói riêng, xã Tân Tú nói chung phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2022./.

Thanh Tuyền