Trung tâm học tập cộng đồng xã Quang Thuận.

Với phương châm cần gì học nấy, những năm qua, Trung tâm học tập cộng đồng của xã Quang Thuận đã phát huy hiệu quả, tạo nên phong trào học tập sâu rộng cho nhân dân.

Xác định mục tiêu xây dựng và phát triển TTHTCĐ gắn với xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời của người dân nên thay vì mở các lớp rồi vận động người dân đi học như trước đây, nay TTHTCĐ xã Quang Thuận đã khảo sát nhu cầu của người dân, để  từ đó, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các lớp học với nội dung phù hợp với từng đối tượng như: Kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi; triển khai Luật Đất đai… đã thu hút đông đảo người dân tham gia. Riêng năm 2014 Trung tâm học tập cộng đồng xã Quang Thuận đã mở được hai lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi gà và kỹ thuật trồng cây ăn quả thu hút hơn 60 học viên tham gia. Trung tâm còn phối hợp với Trung tâm dạy nghề huyện mở hai lớp dạy nghề cho 62 lao động nông thôn. Kết thúc khóa học các học viên được cấp chứng chỉ đào tạo nghề. Trong quá trình học tập, để lý thuyết gắn liền với thực tiễn, trung tâm tổ chức cho học viên đi học tập các mô hình sản xuất trong xã và các xã bạn. Với việc được trang bị kiến thức phục vụ phát triển kinh tế người dân còn nắm được đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiến thức chăm sóc sức khỏe, xây dựng hạnh phúc gia đình, giữ gìn vệ sinh môi trường, nâng cao ý thức chấp hành an toàn giao thông, từ đó đời sống người dân ngày càng được nâng cao.