Triển khai tiêm phòng định kỳ cho đàn vật nuôi đợt II năm 2022.

Xem nội dung chi tiết tại đây